giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội

Add your review

44.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

44.000

giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội

giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội

fff

giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội

fff

giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội

fff

giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội

fff

giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội

fff

giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     BỌ NÒNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIẸP VIỆT NAM

Lưu THỊ NGỌC YÉN

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG CÔNG CHƯC CẤP XẢ TRÊN DỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM. THÀNH PHÓ HÀ NỌI

LUẬN VÁN THẠC sĩ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÔNG NGHIẸP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội VIỆT NAM ……………………..GĨÊQĨO………..

Lưu THỊ NGỌC YẺN

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG CÔNG CHƯC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHÓ HÀ NỌI

CHUYÊN NGÀNH: KINH TỂ NÒNG NGHIỆP MÀ SÓ: 60.62.0i. 15

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC: TS. NGUYỀN PHỨC THỌ LỜI CAM DOAN

– Tôi cam đoan đây là cõng trinh nghiên cứu cua riêng tôi. Các sổ liệu, kềt quã nghiên cứu trình bày trong giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội luận vãn là trung thục và chưa lìmg dược công bố trong bẵt kỳ cõng trình nghiên cứu nào khác.

– Tôi xin cam đoan rang mọi sự cộng lác, giúp dở cho việc thực hiện luận vãn này dã dược cám ơn và các thông tin trích dan trong luận vãn dã dược chi rõ nguồn gốc.

Hà Nội. ngày lining 9 nám 2014

Tác già luận vãn

Lưu Thị Ngọc Yến

LỜI CẤM ƠN

Đề thực hiện và hoàn thành luận văn này, giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội tôi đã nhận được sự quan tâm giúp đờ lận lình, sự đóng góp quý báu của nhiều cá nhân và lập thề.

Trước tiên, tôi xin trân trọng gứi lời càm ơn tới Ban Giám hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn. Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và chính sách đà lạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi học tập. nghiên cửu và hoàn thành luận văn.

Đặc biệt, tôi xin bày tỏ sự giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyền Phúc Thọ đã tận tình hướng dần. chi bão và giúp đờ lôi trong suốt thời gian tôi thực hiện luận văn.

Tôi cùng xin trân trọng căm ơn ƯBND huyện Gia Lâm. Phòng Nội vụ huyện Gia Lâm. Chi cục Thống kê huyện Gia Lâm. ƯBND các xã. thị trán trên địa bàn huyện Gia Lâm đã tạo điều kiện giúp đờ, cung cấp số liệu, tư liệu khách quan giúp tôi hoàn thành luận văn này giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội .

Cuối cùng, lôi xin chân thành câm ơn bạn bè. đổng nghiệp và người thân đà động viên, giúp đờ. tạo điều kiện về mọi mặt cho tôi trong quá trình thực hiên đề ỉài nghiên cữu.

Một lần mat tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội. ngày tháng 9 năm 2014

Tác già luận văn

Lưu Thị Ngọc Yến

MỤC LỤC

Lời cam đoan

ii


Lời cảm ơn Mục lục

giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội Danh mục các chừ viết tắt

Danh mục bảng

Danh mục đồ thị

PHÁN 1 MỠ ĐÁU

PHÀN 2 Cơ SỜ LÝ LUẬN VÀ giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội THỰC TIẺN

 • 2.1.3

Nhân tố ảnh hường đến chill lượng công chức cấp xã. thị trấn

 • 2.2.1  Kinh nghiệm nâng cao chắt lương công chức cơ sớ ơ một số nước

trên thế giới

 • 2.2.2  Bài học kinh nghiệm tại Việt giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã

trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội Nam

PHÀN 3 ĐẠC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 45

PHÁN 4 KÊT QUẢ giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội NGHIÊN cứu VÀ THẢO LUẬN

 • 4.1    Thực trạng đội ngũ công chức cấp xã. thi trấn ớ huyện Gia Lâm

hiện nay

 • 4.2    Đánh giá chất lượng công chức cấp xã huyện GiaLâm hiện nay 70

 • 4.3 Các yếu tố anh hướng đến giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội chất lương cánbộ công chức xà

96

 • 4.3.4  Công tác Đào tạo. bổi dường chuyên môn. nghiệp vụ đối với

công chức cấp xã. thị trấn

 • 4.3.5   Công tác kiểm tra. giám sát việc thực thi công vụ đổi vói công

chức cấp xã. thị trấn

 • 4.3.6  Điều giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia

lâm, thành phố hà nội kiện làm việc cứa đội ngũ công chức

 • 4.4 Định hướng giãi pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã. thị

trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm

Học viịn Nông nghtfp Vi ft Nam – Lutịn lYĨ/r 77w vi’ Khoa học Kinh tẻ

Page ỉii

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đồ án học phần thiết kế và tính toán ô tô xác định các thông số liên quan
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tính ổn định của hệ chuyển mạch tuyến tính
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lang gieng hac am chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tổ chức thực thi chính sách bhyt toàn dân trên địa bàn huyện điện biên tỉnh điện biên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội
giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart