giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh

giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh

fff

giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh

fff

giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh

fff

giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh

fff

giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh

fff

giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TÀO Bộ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIÊN NÒNG NGHIỆP VIẸT NAM ,«02«.

NGUYÊN NHÂN BÌNH

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ VIÊN THÒNG Ỏ NÔNG THÔN TẠI VNPT BẤC NINH TỈNH BẢC NINH

LUẶN VĂN THẠC Sỉ

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TÀO Bộ giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh NÔNG NGHIỆP VÀ

PTNT

HỌC VIỆN NÒNG NGHIỆP VIẸT NAM

NGUYỀN NHÂN BÌNH

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ VIÊN THÔNG Ở NÔNG THÔN TẠI VNPT BẤC NINH TỈNH BÁC NINH

CHUYÊN NGÀNH: KINH TÉ NÔNG NGHIỆP MÀ SÓ: 60.62.01.15

NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC: TS. TRẤN VÀN ĐỨC

LỜI CAM DOAN

Tồi cam đoan rang, số liệu và kết quá nghiên cứu trong luận vãn giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh là trung thực và chưa hề được sử dụng để bão vệ một học vị nào.

Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận vàn này dã dược câm ơn và các thông tin inch dần trong luận vãn dã dược chi rõ nguồn gốc.

Hà nội, ngày………tháng……..năm 2014

Tác già

Nguyền Nhân Bình

LỜI CẤM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài. tôi đã nhận được sự giúp đờ nhiệt tình và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh sự đóng góp quý báu của nhiều tập thề và cá nhân đã tạo điều kiện đế tôi hoàn thành bản luận văn này.

Trước hết tôi xin chân (hành cảm ơn sâu sắc tới TS. Trần Văn Đức – Giảng viên đã trực tiếp hướng dần và giúp đờ tôi hoàn thành luận văn này.

Tôi xin chân thành càm ơn các thầy cô (rong Học viện nông nghiệp Việt Nam cùng các thầy cô thuộc Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn đà giúp đờ giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh tôi hoàn thành quá trình học tập và thực hiện luận văn.

Tôi xin trân trọng cám ơn sự giúp đờ nhiệt tình của Lãnh đạo. các phòng ban VNPT Băc Ninh đã tạo điều kiện cho tôi thu thập số liệu, những thông tin cần thiết đề hoàn thành luận văn.

Cuối cùng tôi xin bày tỏ sự biết ơn chân thành tới gia đình, đồng nghiệp và bạn bè – những người đã luôn bên tôi. động viên, giúp đờ tôi về vật chất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh cũng như linh thần trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận vãn này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà nội, ngày………tháng……..năm 20 ỉ 4

Tác giã

Nguyền Nhân Bình

.MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời cám ơn

Mục lục

Danh mục bàng

Danh mục viết tắt

PHẤN I: MỜ ĐẢU

I. I.     Tính cấp thiết giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn

tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh của đề tài

PHÂN II: TONG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN cửu

 • 2.1.2 ……………………………………………………………………………………………………….

Đặc điểm chắt giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh lượng dịch vụ viền thông ờ nông thôn

 • 2.1.3.  Vai trô của ngành viễn thông đối với nền kinh tế nói chung và nông

thôn nói riêng

 • 2.1.5.  Nội dung đánh giá chất lượng và nâng cao chất lương dịch vụ viễn

thông ở nông thôn

 • 2.1.7.  Các yếu tổ ãnh hướng đến chất lượngdịch vụ giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh viễn

thông ờ nông thôn

 • 2.2.1.  Kinh nghiệm về giãi pháp nâng cao chat lương dịch vụ viễn thông của

một số nước trên thế giới

 • 2.2.2.  Kinh nghiệm về giái pháp nâng cao chất lượng dich vụ cùa tập đoàn

viễn thông Quân Đội (Viettel)

PHÂN III: ĐẶC ĐIẾM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cưu

 • 3.1.    Đặc giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc

ninh tỉnh bắc ninh điểm địa bàn nghiên cửu

 • 3.2.4.  Phương pháp phân tích giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở

nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh và xử lý thông tin

PHẤN IV: KÉT QUẢ NGHIÊN CƯU VÀ THAO LUẬN

 • 4.1.    Thtrc trạng phát triển dịch vv viễn thông ớ nông thôn tại VNPTBác Ninh …. 53

 • 4.1.2.   Tinh hình phát triển dịch vụ internet giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh băng rộng và điên thoại công

cộng ờ nông thôn tại VNPT Bác Ninh

 • 4.1.3.  Tinh hình phát triển dịch vụ thuê bao điện thoại có dây(cổ định) và

không dâyídi động)

 • 4.2. Thực trạng về chắt lượng dịch vụ viền thông ở nông thôn của VNPT

Bấc Ninh

 • 4.2.2.  Thực trạng chat hrợng phục vụ giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn

thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh , chăm sóc khách hàng

 • 4.3. Đánh giá chung về chất lượng dịch vụ viền thông ở nông thôn lại

VNPT BÁC Ninh

Hoe viên Nông nghièp Viẽi Nam – Luận vân Thao sỳ Khoa hoc Kinh tể

Page iv

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam chi nhánh cần thơ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ sự phát triển mô hình quản trị công ty cổ phần ở việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao năng lực giảng viên tại các trường đại học thuộc bộ lao động thương binh và xã hội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tiet muc bat ngo chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh
giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông ở nông thôn tại vnpt bắc ninh tỉnh bắc ninh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart