giáo án thực hành giáo dục thể chất

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

giáo án thực hành giáo dục thể chất

giáo án thực hành giáo dục thể chất

fff

giáo án thực hành giáo dục thể chất

fff

giáo án thực hành giáo dục thể chất

fff

giáo án thực hành giáo dục thể chất

fff

giáo án thực hành giáo dục thể chất

fff

giáo án thực hành giáo dục thể chất

fff

BỌ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẤNG CÔNG NGHIỆP THựC PHẲM

******************************

GIÁO ÁN THựC HÀNH

MÒN HỌC : GIÁO DỤC THẺ CHÁT -HẸ CAO Đàng

LỚP:

NĂM HỌC: 2010- 2011

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN : TRÀN THANH TÙNG

Nùm 2010- 2011

Giáo án số : 1 + 2 số giờ………………L<ýp……….

Thực hiện ngày ….tháng….nũm 20

Bài 1 LÝ THUYẾT CHẠY NGẮN

 • I.    MỤC ĐÍCH – YÊU CÀU:

 • 1. Mục đích:

 • –  giáo án thực hành giáo dục thể chất Học lý thuyết giúp cho sinh viên nắm vững đượ nghuyên lý, kỳ’ thuật của môn chạy cư ly ngẩn 100m. Giúp các em biết được ý nghĩa tác dụng khi tập luyèn môn này.

 • 2. Yêu cầu:

 • –  Sinh viên chú ý tập chung nghe giang, chép bài đầy đu. phát huy tính chú động tự giác thào luận chuyên đề do giáo viên đưa ra.

 • II. TÀI LIẸƯ THAM KHẢO:

Giáo trình môn chạy ngắn.

Giáo án giáng dạy.

■ giáo án thực hành giáo dục thể chất Kế hoạch bài học.

 • III. ĐỊA DIÊM:

Tại giảng đường trường cao đãng công nghiệp thực phẩm phú thọ.

 • IV. TIEN TRÌNH GIANG DẠY:

 • l.      Kỹ thuật chạ cư ly ngẩn 100m:

 • – Kỳ thuật chạy cư ly ngắn được chia lâm 4 giai đoạn:

 • –  Giai đoạn xuất phát ( 1)

+ Giai đoạn chạy lao sau xuất phát (2)

+ Giai đoạn chạy dừa quàng.( 3)

+ Giai đoạn chạyvề đích. (4)

 • a) Giai đoạn xuất giáo án thực hành giáo dục thể chất phát ( 1):

Nhiệm XỊU Là giai đoạn vận động viên ( VĐV) vào vị chí xuất phát đến khi chân rời khôi bàn đập. VĐV phân sạ nhanh với khâu lệnh hay tiếng sung xuất phát để đạp nhanh mạnh chân vào bân đạp lạo choe ơ thể có lốc độ nhanh nhất. Đồng thời chuyến bị tốt cho giai đoạn chạy lao sau xuất phát.

• Cách dóng bàn đạp: Có 3 cách đóng bân đạp:

Cách đóng thông thường: Bàn đạp giáo án thực hành giáo dục thể chất trước cách vạch xuất phát từ 1 đến 1,5 bàn chân, bân đạp sau cách bàn đạp trước tử 1.5 đến 2 bàn chân. Góc độ

bàn đạp trước từ 40° đến 45°. Góc độ bân đạp trước từ 75° đến 80′

Cách đóng dồn gần: Bàn đạp trước cách vạch xuất phát từ 1 đến 1.5 bàn chân, bân đạp sau cách bản đạp trước 1 bàn chân. Góc độ bàn đạp trước từ 40° đến 45′. giáo án thực hành giáo dục thể chất Góc độ bàn đạp trước từ 75° đến 80°

Cách đóng “xa vạch" hay “ kéo dài:: Bân đạp trước cách vạch xuất phát từ khoáng 2 bân chân, bàn đạp sau cách bàn đạp trước từ 1.5 đến 2 bàn chân.Hai bàn đạp cách nhau theo chiểu ngang khoáng lừ 10 đến 20cm Góc độ bàn đạp trước lừ 45′ đến

50°. Góc độ bàn đạp trước từ 75" đến 80′

• Chú ý:

+ Khầu lệnh giáo án thực hành giáo dục thể chất trong cự ly chạy ngăn tương ứng với 3 thao tác “ vào chỏ" “ săn sang" “ chạy"

+ Khi chạy 100m xuất phát trên đường thẳng bàn đạp phai đóng ờ giừa lâm đường, thăng với hướng chạy.

+ Cự ly chạy 400m và 800m xuất phát trên đường vòng bàn đạp phái đóng sát đường biên ngoài, hướng tiếp tuyến với bên trong cũa ô chạy đề không tăng cự ly và đoạn đường cong.

 • b)  Giai đoạn chạy lao(2): giáo án thực hành giáo dục thể chất

Nhiệm vụ: Tinh lừ thời điểm chân rời khói bàn đạp đến khi người chạy đạt tới tốc độ tối đa trong thời gian ngẩn nhắt.

Kỳ thuật chạy lao: Giai đoạn chạy lao dâi khoáng lừ 20 đến 30m . Tính từ bước chân thứ nhất đến khi đạt tốc độ cực đại.

E)ạp sau hết sức nhanh mạnh , duỗi thẳng các khớp cố chân và đầu gối, góc đạp sau khá nhỏ.

Làng trước tinh cực theo hướng về trước giáo án thực hành giáo dục thể chất , lên cao. Đầu bàn chân tiếp đất.

Đánh tay nhanh, mạnh. Biên độ lớn. rộng.

Thân người gập hăn về phía trước, gần song song vói một đất.

Guồng chân nhanh tốc độ nhanh liên tục.

Bước chạy nhản nhưng ngày càng dâi ra.

 • c)  Giai đoạn chạy giừa quàng:

Nhiệm vụ: Duy chì và phát huy tốc độ đã đạt được sau chạy lao. Được tinh từ khi kết thúc chạy lao đến khoáng 60m giáo án thực hành giáo dục thể chất tiếp theo cúa cụ ly 100m.

 • • Kỳ thuật chạy giữa quãng: Đạp sau thẳng hất các khớp hông, đầu gối và cố chân tạo ra lực đây lớn nhất.

Dùng sức đúng lúc. thời điềm trọng tâm vừa vượt qua điểm chống đất, do đó góc đạp nhô. tập trung được lực vào hướng chạy

Làng trước, đùi phái dung sức đánh mạnh về phía trước lên cao thành một góc từ 15 đến 20’ so với mặt phăng nằm ngang.

Thời giáo án thực hành giáo dục thể chất điểm dung sức là khi đùi chân lăng vừa xirợĩ qua chân tại chống đất đế phối hợp giúp đập sau được đủng hướng vả mạnh hơn Tiếp đất dùig phái chu động ấn xuống cẳng chân thã lòng dung đầu bàn chân miết đất.

Đánh tay sát ngươi góc khứu trên dưới 90°. Đánh gia sau với biên độ tương đối lớn.Đánh về trước với biên độ nhô. vai luôn thà lõng.

Thân người có độ ngã từ 5 đến 10

 • •  Chú ý: giáo án thực hành giáo dục thể chất

+ ở cự ly 200 & 400m có đường chạy vòng để khắc phục lực ly tâm:

Thân ngươi hơi nghiêng sang trái

Dùng phía ngoài bân chân phái và phía trong bàn chân trái tiếp đất Tay trái đánh sát ngươi, biên đọ nhò. Tay phái đánh mạnh và xa hơn.

■ Chạy bám sát vạch trong cùa ô chạy.

D) Giai đoạn về đích(4):

 • – Nhiêm vụ: Dùng hết sức để hoàn thành hết cự ly chạy giáo án thực hành giáo dục thể chất và nhanh chóng chạm đích sớm nhất, giai đoạn này khoáng từ 15 đến 20m cua cuối cự ly chạy.

 • •  Kỳ thuật đánh đích: có 2 kiêu đánh đích

+ Đánh đích bằng vai.

+ Đánh đích bằng ngực.

Khi còn cách đích một 1 bước chân thi ưỡn nhanh người (thẳng hoặc nghiêng) về trước đế ngực hoạc vai ( không dùng tay) chạm dây đích.

 • 2. Cúng cố:

 • – Kỳ thuật chạy ngẩn.

Kỳ thuật chạy 100m giáo án thực hành giáo dục thể chất .

Giáo án số : 3 + 4 số giờ………………L<ýp………..

Thực hiện ngày ….thứng….nũm 20

Tên bài thực hành : ĐỌI HÌNH ĐỌI NGỦ: Hỏc 6 ĐỌNG TÁC BÀI TDTK GIÓI Thiệu cách dóng bàn đạp TẠP Kỹ XUẮT phát thấp

 • *  Mục đích : Phát triển sức khóe , rên luyện thể lực .nâng cao hiệu quá học tập và công tác góp phần phát triển con người toàn diện .

 • * Yêu cầu :

+ Giáo giáo án thực hành giáo dục thể chất viên : Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, lổ chức lèn lớp chặt chẽ, khoa học hình thức phong phú

+ Học sinh : Tự giác , tích cực , tự giác luyện lập .thành thạo các kỹ’ thuật đã học.

I. ÔN ĐỊNH LỚP

 • 1. Số học sinh văng :………..Tên :……………………………………

 • 2. Nội dung nhắc nhớ: Phổ biến mục đích yêu cầu nọi dung cúa buổi học

 • II. KIÊM TRA BÀI CŨ: Thời gian :…….giáo án thực hành giáo dục thể chất phút. dự kiến

học sinh kiếm tra :_______________________________________________________________________

1 Tên

Điềm                                      …………………..

Câu hòi kiếm tra :

 • III. GIẢNG BÀI MỚI

 • – Đồ dũng thiết bị hướng dần thực hành :

+ 01 còi .01 đồng hồ , 04 đôi bân đạp , 01 dây đích

+ Địa điềm : Tại SVĐ nhà irường.

 • – Hình thức tồ chức.

+ Nhận lớp : Điềm danh : số học giáo án thực hành giáo dục thể chất sinh đi học : Số học sinh nghi:

– Sân phàm ứng dụng :

CÁC QUA TRÌNH HƯỚNG DẤN :

<<<123>>>

TT

Nội dung hướng dẫn

TG

Phương pháp tô chức thực hiện

A

I.

1.

2

3.

HƯƠNG DÁN Mơ ĐÂƯ

Nhận lóp

Tập họp đội hình lớp thành 04 hãng ngang

Điểm danh : số HS đi học :

5

15

10

tttttttttt tttttttttt t t t t t t t t t t giáo án thực hành giáo dục thể chất ♦ t t t t t t t t ♦

i t (LT)

! (GV)

Đội hình nhận lớp

◄ —

Số HS vẳng :

Tập họp đội hình lớp thành 04 hãng ngang –

Hướng dẫn khởi động:

 • * Khới động chung

 • – Chạy nhẹ nhàng 02 vòng sân

 • – Khởi động xoay các khớp, dây giáo án thực hành giáo dục thể chất chằng, cơ

 • * khờ động chuyên môn :

25m )….. "

+ Chạy nâng cao đùi (3 lần X 25m)

+ Chạy đạp sau (3 lần X 25111 giáo án thực hành giáo dục thể chất ) + Chạy tăng tốc độ (3 lần X 25m)

Dội hình đội ngữ:

 • – Đội hĩnh đội ngũ:

 • –  Gới thiêu bài thể dục tay không 6 dộng tác

 • –  Giới thiệu kỳ thuật đóng bàn đạp

 • – Kỳ thuật xuất phát thấp Giáo viên giới thiệu chi tiết nội dung

Làm mầu và hướng dần luyện

—►

♦ (GV) Đội hình khới động chung

♦ ♦♦♦♦♦♦

♦ t t t t ♦ ♦                      *

,    ,    ,        ÍT, ,

! í 1 ! í ! 1                            ►

Khởi động chuyên món 25111 ! (GV)

tttttttttt tttttttttt t t t t giáo án thực hành giáo dục thể chất t t t t t t

♦ t t t t t t t t ♦

f(GV)

Đội hình nghe phổ biến và thị phạm động tác

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “giáo án thực hành giáo dục thể chất”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tiểu luận môn cơ sở khảo cổ học tổng trấn gia định thành lê văn duyệt và di tích lăng ông – bà chiểu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
hôn nhân đồng giới nhu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên trong công ty tnhh tm dv tấn lập
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
giáo án thực hành giáo dục thể chất
giáo án thực hành giáo dục thể chất
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart