Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học sinh lớp 12

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học sinh lớp 12

Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học sinh lớp 12

fff

Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học sinh lớp 12

fff

Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học sinh lớp 12

fff

Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học sinh lớp 12

fff

Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học sinh lớp 12

fff

BM 01-Bia SKKN

SỚ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO DÕNG NAI TRƯỜNG THPT XI ÂN THỌ

Mã số:……………………………..

(Do HĐKH Sớ GD&ĐTghi)

SÁNG KIÉN KINH NGHIỆM ĐẺ TÀI:

GIÁO DỤC Ý THỨC PHÁP LUẬT THÔNG QUA CáC Bài học giáo dục ’công dân CHO HỘC SINH Lỏp 12

Người thực Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học sinh lớp 12 hiện: Hoàng Thị Hoa

Lình vực nghiên cứu:

 • –  Quan lý giáo dục □

 • – Phương pháp dạy học bộ mòn: Giáo dục công dàn □

– Lĩnh vực khác:………………………………………………….. □

Có đính kèm:Các sân phẩm không thề hiện trong băn in SKKN

□ Mô hình □ Phan mem □ Phim ánh □ Hiện vật khác

Năm học: 2014-2015

so Lược LÝ LỊCH KHOA HỌC

B.ÍO2-LLK.HSKKX

 • I.   THÔNG TIN CHUNG VÉ Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học sinh lớp 12 CÁ NHÂN

 • 1. Họ và tên: Hoàng Thị Hoa

 • 2. Ngày tháng nám sinh: 29/11/1982

 • 3. Nam, nừ: Nừ

 • 4.  Địa chi: Áp Thọ Binh – Xã Xuân Thọ- Huyện Xuân Lộc- Tinh Đồng Nai

 • 5.  Điện thoại: 01668427983                (CQ)/0613731769        (NR);

ĐTDĐ:

 • 6.  Fax:                       E-mail: [email protected]

 • 7.  Chức vụ: Giáo viên

 • 8.  Đơn vị công tác: Trường THPT Xuân Thọ- Xuân Lộc Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học sinh lớp 12 – Đổng Nai

 • II.  TRÌNH ĐỌ ĐÀO TẠO

 • –  Học vị (hoặc trinh độ chuyên môn. nghiệp vụ) cao nhát: Cử nhàn

 • –  Năm nhận bang: 2005

 • –  Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục chính trị

 • III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC

 • –  Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: giang dạy môn Giáo dục công dân

 • –  So năm có kinỉi nghiệm: 10

 • –  Các sáng kiến kinh nghiệm đà có trong 5 năm gan đây: Đe tài Sử dụng các câu chuyện, tinh huống Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học sinh lớp 12 trong bài giang mòn giáo dục còng dân lớp 10 và 12

Trang 4

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU…………………………………………………………………………………..Trang

MỞ ĐÀU

NỘI DUNG

 • II. Cơ SÓ Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học

sinh lớp 12 THỰC TIEN………..’……’……….

 • III. THỰC TRẠNG DẠY – HỌC Bộ MÔN GDCD TẠI TRƯỜNG THPT XUÂN

THỌ

 • 1. Giáo dục ý thức cho học sinh thông qua mối quan hệ với gia đinh, thay cô. 12

 • 4.  Giáo dục ý thức Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công

dân cho học sinh lớp 12 về luật hôn nhân và gia đình, về kỳ luật lao động

 • 6.  Giáo dục về ý thức bào vệ tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác

 • 9.  Giáo dục ý thức về lòng yêu nước, về tinh Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các

bài học giáo dục công dân cho học sinh lớp 12 yêu biến đao

KẼT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC…………………………………………………………………………………………………..32

LỜI GIỚI THIỆU

Giáo dục công dân (GDCD) là môn học cung cắp cho học sinh một hệ thống tri thức khoa học, cơ ban. phô thông và thiết thực nhát về các mặt cua đời song xà hội giúp học sinh có nhận thức Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học sinh lớp 12 đúng đan về sự nghiệp xây dựng và bào vệ Tô quốc cúng co niềm tin vào sự lành đạo cúa Đang cộng san Việt Nam. Thòng qua đó. hình thành cho học sinh thói quen, kỳ năng vận dụng những tri thức đà học vào cuộc song học tập, lao động, sinh hoạt. Vì vậy có thè nói mòn học GDCD không thê thiêu trong các trường THPT nhắt là trong thời đại ngày nay, thời dại mà một bộ phận con người chạy theo loi song Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học sinh lớp 12 thực dụng, tha hóa suy đoi về đạo đức trong đó cùng có một bộ phận thanh thiếu niên học sinh, sinh viên.

Vậy làm the nào đê giáo dục học sinh có ý thức chấp hành các quy tắc, chuân mực đạo đức xã hội. Hay nói cách khác là chap hành các quy định cùa pháp luật, giúp các em biết đau tranh vi đạo đức, vi niem tin và rồi từ niem tin đi đen hành động thực te, trơ thành một thói Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học sinh lớp 12 quen trong cuộc song hàng ngày. Trước vấn đề này, bản thân tỏi. sau thời gian giáng dạy tại trường THPT Xuân Thọ, cộng với sự tiếp xúc với nhiêu học sinh khác nhau và sự giúp đờ, chi dẫn của các đồng nghiệp, ban giám hiệu, tôi đà quyết tâm chọn đề tài “Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học sinh lóp 12”.

Trong quá trinh thực hiện đe tài cua mình, tòi Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học sinh lớp 12 không tránh khôi sự thiếu sót, mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô đồng nghiệp và tập thê sư phạm nhà trường.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Trang 6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học sinh lớp 12”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv ford ben
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho giống khoai tây solara tại huyện định hóa, tỉnh thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hiện chính sách bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Bưu Điện Thành Phố Bắc Ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học sinh lớp 12
Giáo dục ý thức pháp luật thông qua các bài học giáo dục công dân cho học sinh lớp 12
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart