hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn

hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn

fff

hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn

fff

hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn

fff

hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn

fff

hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn

fff

hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ

KHOA sư PHẠM

BỌ MÓN VậT lý


HỆ THÓNG BÀI TẠP ĐỌNG Lực HỌC CHẤT ĐIỀM và CÁC ĐỊNH Luật* bảo toàn

Luận văn tot nghiệp Ngành: sư PHẠM vạt Lý – TIN HỌC

Giáo viên hướng dẫn:

Ths. Lê Văn Nhạn


Sinh viên thực lìiện:

Họ tên: Nguyễn Thị Xuân Nhà MSSV: 11175*54

Lớp: Sư phạnì Vật lỷ-Tin học

Khóa: 37

HỆ THÓNG hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn BÀỊ TẠP ĐỌnG Lực hỌc chất điềm và CÁC ĐỊNH luật Bảo toàn

Luận văn tốt nghiệp Ngành: sư PHẠM vật Lý -’ TIN HỌC

Giáo viên hướng dẫn:

Ths. Lê Vãn Nhạn


Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Nguyễn Thị Xuân Nhà

MSSV: 1117554

Lớp: Sư phạnì Vật lỷ-Tin học

Khóa: 37

LÒI CẢM ƠN

Trên thực tế không có sự thành cóng não mà không gan hen với nhùng sự hổ trợ. giúp đờ (lù ít hay nhiên, (lù hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Em xin chân thành cám ơn Trưởng Đại học Can Thơ và Khoa Sư Phạm và gia đinh đà tạo điền kiện thuận lợi (lê em có thè thực hiện tốt đề tài luận văn này. Bèn cạnh đó. em cùng chân thành cám ơn thay Lẽ Vãn Nhạn vi sự giúp đờ vã tư vẩn tận tình của thầy trong suốt thời gian thực hiện đề tài.

Bước đau đi vào nghiên cứu khoa học. kiến thức của em hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn còn hạn che vã còn nhiều bờ ngờ. Do vậy. không tránh khôi những thiểu sót lá điều chắc chăn, em lất mong nhạn (tược nhưng ý kiến đóng góp quý báu cùa quý Thầy Cò và các bạn học cùng lớp đẽ kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành căm ơn?

Cần Thơ. Ngày 24 04 2015 Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thi Xuân Nhà

LỜI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn đáy là công trinh nghiên cứu (lo chính tôi thực hiện. Các số liêu, kết quả phân tích trong luận vãn là hoãn toán trung thực và chưa tùng được cóng bố trong bat kỳ cõng trinh nghiên cứu nào tiước đây.

Mọi tham khảo, trích đản đểu được chi rò nguồn trong danh mục tài liệu tham kháo cùa luận văn

Cần Thơ. ngày 24 tháng 04 năm 2015

Tác giã

Nguyễn Thị Xuân Nhà

MỤC LỤC

PHẢN 1: MỞ ĐÀU hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn

PHẢN 2: NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ THUYỂT

  • 1.1.2  Khối hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn hrợng quán

tính

  • 1.4.4   hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn Lực càn (lực ma

sát nhớt)

  • 2.3.3  Va chạm…….9 hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn

2.3.4. Chuyển động phán lực

CHƯƠNG 2: BÀI TẬP MINH HỌA

HỆ

THONG BÀI TẠP ĐỌNG Lực HỌC CHẢT ĐIỆM

  • 3.1  Đòng lực hoc chất điềm hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn 41

PHẢN 3. KÉT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nguyên Thi Xuân Nhà

úi

Sư phạm Vật lý – Tin học Khóa 37

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoạt động quản trị nhân lực tại công ty kho vận đá bạc vinacomin
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
CÔNG TÁC kế TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH BAO bì VIỆT HƯNG
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tổng hợp zeolit từ tro trấu và nghiên cứu tính chất của chúng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc (TT)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tạo động lực làm việc cho người lao động tại trung tâm kinh doanh vnpt ninh bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn
hệ thống bài tập động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart