Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn

Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn

fff

Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn

fff

Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn

fff

Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn

fff

Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn

fff

Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn

fff

Báo cáo thực tập

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐÀI

Trong thời gian học tập tại mái trường Học viện Thanh thiêu niên em đã được bò sung kiến thức về Đội và phong trào thanh thiếu nhi. Tuy nhiên, trong thực te đẻ vận dụng lý thuyết đà học vào thực tiễn không phải là dễ dàng. Vậy nên em đã chọn xà Tú Sơn – huyện Kim Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn Bôi – tình Hòa Binh là địa diêm thực tập. Nơi đây là mãnh đất đà gan bó với em 20 năm qua, đó là nơi em sinh ra và lớn lên nên em biết ràng cuộc song cua bà con nơi đày còn rất khó khăn, tuy nhiên phong trào thanh thiêu nhi ớ dây lại khá sôi nôi, ớ tại nơi đây em đà học hói được nhiêu từ cuộc sổng, từ thực tiễn và từ các phong trào cua Đoàn thanh niên xà, đê từ đó Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn em hiểu và tràn trọng những giá trị đích thực từ cuộc sống.

Song và làm việc, tham gia nhiêu các hoạt động bô ích em lại càng yêu quý manh đất quê hương hơn bao giờ het, và em cùng luôn tự nhú rằng minh sè luôn co gang phan đau. học hỏi không ngừng đê sau này có thê giúp quê minh thoát nghèo và diều kiện kinh te cua bà con khá già hơn.

Làm việc tại quê hương được sự yêu mến và giúp Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn đờ cùa ban lành đạo, BCH Đoàn xà vả đặc biệt là bà con nhân dân, ĐVTN, các em thiêu nhi em được trường thành lên rat nhiều, không còn mơ hồ sách vờ nừa, mà là thực tiễn đời sống, nâng cao được kỳ- năng giao tiếp, kỳ năng quan sát trong xà hội. và dê từ dó tiếp tục hình thành và phát triên kỳ’ năng còng tác thanh thiếu nhi và nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội. Thực tập tại đây Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn em đà biết vận dụng kiến thức đã học dê to chức các hoạt động cua thanh niên và tò chức Đoàn. Hội, Đội. Hình thành dược bàn lình chinh trị vừng vàng, đạo đức nghe nghiệp và tâm huyết với nghe hơn.

Do hạn che về thời gian và sự hiểu biết cùng với kinh nghiệm làm việc thực te cùa bân thân chưa được nhiêu nên kết quá đạt được chưa được như mong muon vả còn một so thiếu sót.

Vậy nên em rat Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn mong dược sự góp ý kiến cua các thay, cô đê báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cám ơn ỉ

LÒI CẢM ƠN

Trong một thời gian ngan học tập tại trường thay cô đà trang bị cho em những kiến thức vô cùng quý giá về công tác thanh thiếu nhi và nghiệp vụ Đoàn. Hội, Đội và giờ đây từ lý thuyết thay cô đà dạy, em đà có cơ hội đê gan lý thuyết với thự c hành bảng Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn đợt thực tập tại xà Tú Sơn -huyện Kim Bôi – tinh Hòa Binh.

Qua đây em xin gửi lời cám ơn chân thành nhắt đen các thầy cô, trong thời gian thực tập tại đây em cùng luôn được sự giúp đờ tận tình, ân can chi bao cua cán bộ chính quyên xà Tú Sơn, BCH đoàn thanh niên xà, đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi cùng bà con nhân dân xà. Học viện thanh thiêu nhi và khoa công tác thanh Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn niên dê em có thê hoàn thành tot dợt thực tập vả bài báo cáo thực tập này’

Tú Sơn. ngày 13 tháng 9 nãtn 2012

Sinh viên thực tập

Nguyễn Thị Châm

 • I. TỎNG QVAN VẺ CỌNG ĐÔNG THựC TẠP

1. Đặc điểm về vị tó địa lý, khí hậu, dân so.

 • 1.1. VỊ trí địa lý, tình hình đất đai, khí hậu

Xà Tú Sơn – huyện Kim Bôi – tính Hòa Binh có diện tích đất tự nhiên là 8550 Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn ,17ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 7850,42ha.

Xà nam cách trung tâm thành phố Hòa Binh 15km theo hướng Tày Nam, là vùng đồi núi cùa huyện Kim Bôi, địa hĩnh đoi núi cao, giao thòng di lại ờ một số thôn xóm vần còn khó khàn, phần lớn là đô bê tỏng nhưng cùng không it xóm còn đi đường đắt, nên trời mưa di lại rat khó khăn. Tú Sơn năm trong vùng khi hậu nhiệt đới âm gió mùa Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn . đặc diêm khi hậu hai mùa: Mùa khò, mùa mưa.

Mưa, bào tập trung từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm, với lượng mưa trung binh hàng năm là 1800 – 2200mm, các hiện tượng gió lốc, mưa đá thường xuyên xây ra. Nhìn chung khi hậu thuận lợi cho sân xuất nông nghiệp, đa dạng hóa cây trồng. Tuy nhiên, vẫn còn một sổ diện tích đất canh tác bị hạn hán trong mùa khô và hanh khô kéo dài Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn kèm theo nhũng đợt sương muối gây khó khăn trong gieo trồng vả chăn nuôi gia súc.

Xà Tú Sơn tiếp giáp với các xà Vinh Tien. Thu Phong. Binh Sơn. Bắc Sơn nên thuận lợi cho việc trao đôi mua bán hàng hóa.

 • 1.2. Dân số

Xà Tú Sơn có 17 thôn xóm, có 2310 hộ dân với 9520 người, tý lệ hộ nghèo chiếm 60% và nhìn chung thì độ tuôi lao động của xà tương đối cao, đây là một mặt Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn mạnh cùa xà.

 • 1.3. Môi trường

Độ che phũ rừng chiếm 60% nhưng việc phá rừng bừa bài. sứ dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu dà gây anh hướng xấu đếu môi trường sinh thái.

Ngoài ra chưa có thùng rác cổ định, người dân còn irt rác bừa bài gày ảnh hưởng tới nguồn nước và mỏi trường sống.

 • 2. Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn.

  • 2.1. Tồ chức Đãng

 • – Gồm 01 Bí thư và Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn 01 phó Bi thư

 • – Là cơ quan lành đạo chung và toàn dân trên tat ca các lình vực như: xây dựng hệ thống chinh trị phát triển kinh tế xà hội, thu chi ngân sách, an ninh quốc phòng thông qua các nghị quyết cua ban chap hành Đàng ủy.

 • – Lành đạo các to chức cơ sở Đang trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tô chức cơ sỡ Đang trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tô chức cơ Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn sớ Đàng trong khối trong sạch, vừng mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thê trong khối vừng mạnh: Kiêm tra. giám sát các tô chức Đáng, đang viên trong khối chap hành cương lĩnh chính trị, Điêu lệ, Nghị quyết, chi thị của Đãng, chinh sách, pháp luật cùa Nhà nước.

 • 2.2. Hệ thong chính quyền

ƯBND xà bao gồm 01 chu tịch xà, 01 phó chú tịch xă và 13 người dam nhiệm các chức danh khác.

Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn HĐND là cơ quan đưa ra những quyết định, kế hoạch về phát triên kinh tế xà hội. quốc phòng an ninh, đau tư xây dựng của địa phương, thống nhất đưa ra các nghị quyết, có tinh chiến lược. Giám sát các ban ngành đoàn thê. các thành viên trong xà hội về hoạt động mà nghị quyết Hội đồng đưa ra.

 • 2.3.  Các tô chức chính trị – xã hội.

 • – Mặt trận tò quốc xà là cơ quan phụ trách khối đoàn thê Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn , làm công tác khối đại đoàn kết toàn dân.

 • – Hội phụ nừ gồm 17 chi hội: Động viên, tạo điêu kiện đè phụ nừ tích cực học tập. nâng cao kiên thức, trinh độ, năng lực về mọi mặt, tham gia tích cực vào các chương trinh phát triển kinh tế – xã hội cua xà. Xây dựng và phát triên tô chức Hội vừng mạnh.

 • – Hội cựu chiến binh có 17 chi hội: tuyên truyền cho nhân dân về truyền thống Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn hào hùng của cha ông cho các the hệ sau hiểu và giừ gìn, xây dựng đắt nước mà Đang đà lựa chọn. Tập hợp các hội viên và tạo điều kiện thuận lợi cho họ phát triên kinh tế.

 • – Đoàn thanh niên có 17 chi đoàn, có chức nâng giúp chi đạo công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội và tham gia xây dựng Đàng tại địa phương theo các quy định của Đoàn thanh niên Cộng sân Hồ Chi Minh.

 • 2.4. Tình hình, an Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn ninh trật tự xă hội và quốc phòng toàn dân.

 • – An ninh chinh trị, trật tự an toàn xà hội luôn dược giừ vững.

 • – Luôn nêu cao tinh than bão vệ và duy tri ổn định xà hội, có ý thức phòng chong tội phạm và đây lùi các tệ nạn xà hội.

 • – Công tác quốc phòng toàn dân được duy tri chật chè với các lực lượng đê giừ vừng ôn định chính trị – xà hội trên các thôn xóm. Thực hiện tốt các Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn chinh sách hậu phương quân đội và chính sách thương binh liệt sĩ.

 • – Công tác cãi cách tư pháp được quan tâm thường xuyên, công tác tuyên truyền phò biến giáo dục pháp luật được quan tâm và thực hiện có hiệu quả.

 • 3. Kinh tế

Tú Sơn là một xà thuần nông nên sán xuất nòng nghiệp là chính, chiếm 70% cơ cấu kinh te của toàn xà. tạo việc làm và thu nhập cho các hộ dân cư nông thôn.

3.1 Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn . về sàn xuất nông nghiệp

 • – Trồng trọt là ngành sân xuất chu đạo của xà với cây trồng chinh là lúa. ngô. khoai, săn, lạc. đỗ tương…

Nguyền Thị Châm – K2 CTXH

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết của công ty tnhh kai yang việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Một số giải pháp về quản trị lực lượng bán hàng ở công ty tnhh phương tùng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá sự hài lòng của nhân viên văn phòng trong các doanh nghiệp vận tải biển ở quận 1  tp hồ chí minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
32.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
28.000
Sold by
@ xcnguyen220
Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn
Hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền xã Tú Sơn
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart