hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học

hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học

fff

hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học

fff

hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học

fff

hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học

fff

hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học

fff

hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học

fff

BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG đẠi học Càn thơ KHOA CÔNG NGHỆ THONG TIN & TRUYỀN THÔNG

LUẬN VĂN TÓT nghiệp đại học NGÀNH HẸ THÔNG THÔNG TlN

Đề tài

HỆ THỐNG HỎ TRỌ Tư VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Sinh viên: Nguyễn Nam Nhi Mã số: 1111248 Khóa: K37 Đỗ Lê Nhật Thanh Mã số: 1117813 Khóa: K37

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO

TRƯỜNG đẠi học Cấn thơ KHOA CÔNG nghẹ TIIONG tin & TRUYẺN THÕNG BỌ MÔN IIẸ THÕNG THÔNG TIN

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP DẠI HỌC nGành Hệ TIIỎNG thông tiN

Đề tài

HỆ THÔNG HỎ TRỢ Tư VẤN TƯYẺN SINH ĐẠT HỌC

Người hướng dần TS. Sinh viên thực hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh

Nguyễn Thái Nghe                      đạihọc hiện

Nguyễn Nam Nhi

Mả số: 1111248

Khóa: K37

Dồ Lẻ Nhật Thanh Mã số: 1117813

Khóa: K37

LÒI CẤM ƠN

Trong suốt quá trinh 4 năm học tại Trường Đại Học cần Thơ, chúng em đà được các thầy cô giang dạy tận tình và truyền thụ cho chúng em thật nhiều bài học bồ ích không chi cho ngành nghề, mà còn câ những bài học về cuộc sống Chúng em xin gới nhùng lời cam ơn đến quý thay hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học cô đà dành nhiều thời gian và công sức quý báu cúa mình đê hướng dần chúng em Đặc biệt, chúng em xin gơi lời cám ơn chân thành nhất đến các thầy cô Khoa Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông nói chung, quý thầy cô bộ mòn Hè Thống Thông Tin nói riêng.

Chúng em rất cám ơn Thầy TS Nguyền Thái Nghe là giáo viên hướng dần luận văn cho chúng em. thầy đà dành rất nhiều thời gian theo sát. quan tâm. hướng dần hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học , hồ trợ và khích lê chúng em rất nhiều đê chúng em có đươc thành quà như ngày hòm nay.

Xin gới lời cam ơn đến anh ThS Nguyền Thế Anh. anh đà dành thời gian quý báu đê giúp chúng em hiêu vả hoàn thành các phần trong luận văn tốt nghiệp này.

Đe thực hiện để tài này chúng em đã cố găng rất nhiều và hoàn thiện nhất. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế và thiếu sót. chúng em rất mong nhận hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học được sự đóng góp của thầy cò và các bạn đê đề tài này được hoàn thiện hon nữa.

Sau củng, chúng em xin kính chúc quý Thay Cò Khoa Còng Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông nói chung, quý thầy cô bộ mòn Hệ Thống Thông tin nói riêng doi dào sức khóe, niềm tin đê tiếp tục thực hiện sử mệnh cao đẹp của mình là truyền đạt kiến thức cho thê hệ mai sau.

Xin chân thành căm ơn!

TP. Cần Thơ hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học . ngây 15 tháng 05 năm 2015

MỤC LỤC

DANH MỤC ĐÓ Tin, BIEU BẢNG VÀ IIÌNII ẤMI

TÓM LƯỢC

ABSTRACT

PHẢN I – GIÓI THIỆU

  • 6.   hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học NHỮNG DỎNG (TÓP CÚA TÀI … <8

PIIẢNII-NỌI DUNG

CHƯƠNG I. MÔ TẢ BÀI TOÁN

CHƯƠNG 2. THIéT ké và cài đặt giãi pháp

  • 2.1.1.  Ngôn hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học ngừ lập trình vã Framework

liên quan

  • 2.2.6.  Cài đặt hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học mô-đun linh độ tương dõng 41

CHƯƠNG3. KIÊM I Hứ và dành (HÁ………………….

PHÀN III – KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁ I TRIỀN 51

TÀI LIE u THAM KHẢO

PIIỤ LỤC

DANH MỤC ĐÓ THỊ, hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học BIÊU BẢNG VÀ hìNh Ảnh

1. Danh mục hĩnh anh

Hình 1. Hệ thống thông tin di động

Hình 2. Quá trình gửi tin nhan

Hình 3. Chức năng cũa SMS Gateway

Hình 4 ửng dụng SMS kết nối tới SMSC không qua trung gian SMS Gateway ….13 Hình 5. ứng dụng SMS kết nổi tói SMSC qua trung gian SMS Gateway

Hình 6. Một ứng dụng SMS kết nối đen điện thoại di hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học động hoặc modem thòng qua một SMS Gateway

Hình 7. Quá trình khám phá tri thức

Hình 8. Phân lóp tuyến tính với SVM

Hình 9. Sơ đồ phân lớp vãn bân VỚI SVM

Hình 10. Tách từ theo phương pháp so khớp tối đa

Hình 11. Mô hình tòng quan hệ thống

Hình 12. Quy trình nhận và trả lời câu hói thòng qua tin nhăn sms

hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học Hình 13. Quy trình nhận và ttả lời câu hỏi thòng qua email

Hình 14. Giao diện trang chù website

Hình 15. Chức năng cùa khách truy cập

Hình 16. Chức năng cùa cán bộ

Hình 17. Chức năng của admin

Hình 18. Mô hình thực thề kết họp (ERD)

Hình 19. Giao diện khi đãng nhập vói quyền cán bộ

Hình 20 hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học . Giao diện xem. sứa thông tin cá nhân cùa cán bô

Hình 21. Giao diện   trả lời và phân loại lại càu hòi cua cán bộ

Hình 22. Giao diện   cập nhật chuyên ngành (phần lóp)

Hình 23. Giao diện    cập nhật, phân loại tin nhăn bán tự động

Hình 24. Giao diện   cấu hình hệ thống

Hình 25. Giao diện   thống kê tin hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học nhắn

Hình 26. Giao diện tạo tài khoan cán bộ mới

Hình 27. Biêu đo thê hiện mức đô chinh xác tửng giai thuật

  • 2. Danh mục bàng

Báng 1. Phân công công việc

Bâng 2. Một số lệnh AT liên quan đến việc gửi tin nhăn

Bâng 3. Một số lệnh AT liên quan đến việc nhận tin nhăn        SMS

Bâng 4. Một số hàm nhân thường được dùng hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học …. 21 Bâng 5. Các điềm khác biệt chính giừa tiếng Việt và tiếng        Anh

Báng 6. Các thông số cấu hĩnh modem cần thiết để gửi đọc tin nhắn qua modem 3G ………………….7…………….. 7.         

Bâng 7. Các thông số cấu hĩnh cơ sở dử liệu hệ thống

Bâng 8.Các thuộc tinh cần quan tâm của bâng smsserver in

Bâng 9. Các thuộc tính cần quan tâm của bâng smssen hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học er out

Báng 10. Các thuộc tinh cần quan tâm cua cẩu hình mail

Báng 11. Các chuyên ngành tư vấn tuyển sinh

Báng 12. Ket quá thực nghiệm ti lệ chính xác các giãi thuật

Bâng 13. CAN BO (cán bộ) lưu trữ thòng tin cá nhân của các cán bộ

Bâng 14. LINH VUC (lĩnh vực) chửa thòng tin liên quan đến lĩnh vực tư vấn

hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học Bâng 15. Bâng HOC-HÀM (học hàm)

Báng 16. HOI TRALOI (câu hói ưá lời) chứa thòng tin câu hói và câu tra lời

Bâng 17. HOC-VI (học vị)

Bâng 18. NGƯOI_DAT_CAƯ_HOI (người đặt câu hòi)

Băng 19. DON_VI (đơn vị)

Băng 20. CANBO.LINHVUC (cản bộ có lĩnh vực) hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học

Bâng 21. THONG_TIN_DANG_NHAP (thòng tin đăng nhập)

Bâng 22. DAT CAU HOI (đặt câu hói)

2

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường eu của các doanh nghiệp giầy dép trên địa bàn hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán công nợ và phân tích tình hình công nợ tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng số i thừa thiên huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tài Liệu Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng Chung Cư River Side – Copy.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
68.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Sự Phát Triển Tâm Lý Đầu Tuổi Trưởng Thành
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
96.000
Sold by
@ xcnguyen220
hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học
hệ thống hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart