HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT GIẢI ÉP VI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CO GIẬT NỬA MẶT

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT GIẢI ÉP VI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CO GIẬT NỬA MẶT

HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT GIẢI ÉP VI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CO GIẬT NỬA MẶT

fff

HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT GIẢI ÉP VI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CO GIẬT NỬA MẶT

fff

HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT GIẢI ÉP VI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CO GIẬT NỬA MẶT

fff

HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT GIẢI ÉP VI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CO GIẬT NỬA MẶT

fff

HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT GIẢI ÉP VI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CO GIẬT NỬA MẶT

fff

HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT GIẢI ÉP VI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CO GIẬT NỬA MẶT

fff

BỌ GIÁO DỤC VA DAO TẠO           BỌ Y TE

DẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỚ HỚ CHÍ MINH

BO ♦** cs

TRẤN HOÀNG NGỌC ANH

HIỆU QUẢ CỦA PHẢU THUẬT GIÃI ÉP VI

MẠCH TRONG ĐIÈU TRỊ co GIẬT NỬA MẶT • • • •

Chuyên ngành: Ngoại thần kinh – Sọ nào

Mà số: 62720127

Ĩ.ĨĨẠN ÁN TĨÉN’ Sĩ Y nọc

Người hướng dàn khoa học:

11. GS. Eranẹoise LAPIERRE 2. GS. Lê Xuân Trung

TP. HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT GIẢI ÉP VI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CO GIẬT NỬA MẶT HÔ CHÍ MINH-2015

LỜI CAM ĐOAN

l ôi xin cam doan dây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các sổ liệu và kêl quà nêu trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố trong bất cử một công trình nào khác.

‘l ác già luận án

Trần Hoàng Ngoe Anh

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bia

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ vièt tat. bang đối chiếu thuật ngừ Anh – HIỆU QUẢ CỦA PHÀU THUẬT GIẢI ÉP VI MẠCH Trong điều trị co giật nửa Mặt Viet

Danh mục các bang, biêu đô. hình

MỚ DẢƯ

MỤC TIÊU NGHIÊN cứu

ChưoTìg 1: TÔNG QUAN TÀI LIÊU

  • 1.1.  Lịch sử nghiên cửu vi phau thuật giai ép vi mạch trong điêu trị co giật

nứa mặt

  • 1.2.  Giái phẫu than kinh VII và moi tương quan giừa

mạch máu và thần kinh trong góc cầu tiêu nào

  • 1.4. Kỳ thuật phẫu HIỆU QUẢ CỦA PHÀU THUẬT GIẢI ÉP VI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CO GIẬT NỬA MẶT thuật giai ép vi mạch trong điêu trị co giật nưa mặt

28

Chương 2: DÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

2.1 Thiết ke nghiên cứu

2.6 Phân tích so liệu

Chương 3: KÉT QUẢ NGHIÊN cứu

  • 3.1. Đặc điểm chung cua dàn so nghiên HIỆU QUẢ CỦA PHÂU THUẬT GIẢI ÉP

VI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CO GIẬT NỬA MẶT cứu

3.8 Phân tích các yeu to liên quan den kết quà phẫu thuật

Chưo-ng 4: BÀN LUẬN

  • 4.1. ………………………………………………………………………………………………

Dặc điểm chung cua nhóm nghiên cứu ………………………………………………………

HIỆU QUẢ CỦA PHÂU THUẬT GIẢI ÉP VI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CO

GIẬT NỬA MẶT 77

4.6 Các yeu to ảnh hường den kết quà

KÉT LUẬN

KIÉNNGHỊ

DANH MỤC C ẤC CÔNG TRÌNH C ỦA TẤC GIẢ

TÀI LIẸU HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT GIẢI ÉP VI MẠCH TRONG

ĐIỀU TRỊ CO GIẬT NỬA MẶT THAM KHAO

PHỊ’ LỤC

DANH SÁC H BẸNH NHẤN

DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẤT

<<<123>>>

ALNS

Áp lực nội sọ

B-FFE

Balanced Fast Field Echo

CHI

Cộng hướng từ

C1 1TMM

Cộng hướng từ mạch máu • *w-   •

CLVT

Cat lớp vi tính

C1SS

Constructive interference in steady state

CMMNXN

Chụp mạch máu nào xóa nên

DDDTMN

Dị dạng động lình HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT GIẢI ÉP VI Mạch trong

DNT

Dịch nào tùy

Động mạch

ĐMĐS

Động mạch dốt sông

DMTNSD

Dộng mạch liêu nào sau dưới

DMTNT

Dộng mạch tiêu nào trên

DMTNTD

Dộng mạch tiêu nào trước dưới

GCS

Glasgow Comma Scale

MTTN

Máu tụ trong nào

MTTNT

Máu tụ trong nào thất

<<<123>>>

PTV

Phẫu thuật viên

SSFP

Steady state free precession

T1 HIỆU

<<<123>>>

QuACUA

T1-Weighted

12 w

T2- Weighted

TM

Tình mạch

TOP

Time of Hight

XHN

Xual huycl nào

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT GIẢI ÉP VI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CO GIẬT NỬA MẶT”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp đến động lực làm việc của nhân viên tại mobifone tỉnh thừa thiên huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao năng lực đấu thầu xây dựng của công ty tnhh xây dựng giang thanh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp đề xuất tổ chức hoạt động của công ty cpi hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đối chiếu động từ trải nghiệm trong tiếng anh và tiếng việt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận án Tiến sĩ Nghiên cứu sử dụng vật liệu hữu cơ cho ngô trên đất cát biển tỉnh Nghệ An
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Sold by
@ xcnguyen220
HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT GIẢI ÉP VI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CO GIẬT NỬA MẶT
HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT GIẢI ÉP VI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CO GIẬT NỬA MẶT
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart