Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an

52.000

Category:

Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an

Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an

fff

Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an

fff

Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an

fff

Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an

fff

Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an

fff

Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DẢN

HÀ NGỌC LINH

HOÀN THIỆN CÓNG TÁC QUẢN LÝ CHI TÀI CHÍNH TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH NGHỆ AN

Chuyên ngành: KINH TÉ PHÁT TRIÉN Mã ngành: 8310105

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIỂN

Người hướng (lẫn khoa học: GS.TS. Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an NGỎ THÁNG LỢI

HÀ NỘI, NĂM 2019

LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc và hiên về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam ket hang danh dự cá nhân rang nghiên cứu này do tôi thực hiện và không vì phạm yêu câu vẻ sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày thủng nởrn 2019

Học viên

Hà Ngọc Linh

LÒI CẢM ƠN

Tỏi xin gũi lởi cảm ơn tới Thầy, Cô giáo Trường Đại Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an học Kinh tế quốc dân đã tạo điều kiện giúp đờ tôi về mọi mặt trong quá trinh học tập và hoàn thành luận vãn này.

Tôi xin trân trọng câm ơn và tri ân sâu sắc đối với sự quan tâm. hướng dần tận tinh cùa GS.TS Ngô Thẳng Lợi đà giúp tôi hoàn thành luận vãn nãy.

Trong quá trình làm luận văn. mặc dù đà có nhiều cố găng nhưng do trinh độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiền còn hạn chế Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an nên bài báo cáo không thể tránh khôi có những thiếu sót. Rất mong nhận được ỳ kiến đông góp cua Thầy, Cô và các nhà khoa học đê tôi hoàn thành tốt hơn bài báo cáo sắp tới.

Tôi xin chân thành cànt trìì!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

D ANH MỤC CẤC TỪ MÉT TẤT

DANH -MỤC BÀNG, HÌNH, HỌP

TÓM TẤT LUẬN VÃN THẠC sĩ

MỜ ĐẢU……..1 Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an

CHƯƠNG 1: Cơ SỎ LÝ LUẬN VÈ CÒNG TÁC QUẢN LÝ CHI TÀI CHÍNH

TẠI ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP

 • 1.2.2. Nội đung công tác quân lý chi tãi chinh tại đơn vị sự nghiệp 13 Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an

 • 1.2.3. Mục tiêu cùa công tác quan lý chi tài chính tại đơn vị sự nghiệp vã tiêu chi

đánh giá

 • 1.3.     Các nhân tố anh huớng đến công tác quan K chi tài chính tại đon vị sự nghiệp 25

1.3 1. Nhân tố thuộc đơn vị sự nghiệp

C HƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THựC TRẠNG C ÔNG TẤC QUÀN LÝ CHI TÀI CHÍNH TẠI CỤC HÃI QUAN TĨNH NGHẸ AN Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an

 • 2.1.     Giói thiệu khái quát và tinh hình chi tài chính tại Cục Hãi Quan tĩnh Nghệ An

29

 • 2.2. Thực trạng công tác quan lý chi tài chính tại Cục Hâi quan tinh Nghệ An

giai đoạn 2016-2018

 • 2.2.1.  Thực trạng thực hiện quy trình và nội dung quan lý chi tài chính tại Cục

Hái Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an quan tinh Nghệ An giai đoạn 2016-2018

 • 2.2.2 Thực trạng sử dụng phương pháp quân lý chi tài chinh tại Cục Hãi quan

tính Nghệ An giai đoạn 2016-2018

 • 2.2.3  Thực trạng tố chúc bộ máy công tác quán lý chi tài chính tại Cục Hái quan

tính Nghệ .An

23. Đánh giá về công tác quàn lý chi tài chính tại Cục Hài quan tĩnh Nghệ An

 • 2.3.1.  Đánh giá bào dam mục tiêu công tác quan Hoàn thiện công tác quản lý chi

tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an lý chi tài chinh tại Cục Hai quan tinh Nghệ .An

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÃ GIÃI PHÁP HOÀN THIỆN CÒNG TẤC QUÀN LÝ ( HI TÀI CHÍNH TẠI cục HÀI QUAN TỈNH NGHẸ AN

 • 3.1.1. Những Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an căn cú hoàn thiện công tác quan lý chi tài chinh tại Cục Hài quan

tinh Nghệ .An

 • 3.1.2.  Quan điềm hoàn thiện công tác quân lý chi tài chinh tại Cục Hãi quan tinh

Nghệ .An

 • 3.1.3.  Định hướng hoàn thiện còng tác quan lý chi tài chinh tại Cục Hài quan

tinh Nghệ .An

 • 3.2. Một số giài pháp hoàn thiện công tác quan lý chi tài chính tại Cục Hài quan tinh Nghệ An đến năm 202570 Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an

  • 3.2.1.  Hoãn thiện việc xây dựng hệ thống định mức, quỵ chế chi tiêu nội bộ…. 70

 • 3.2.5.  Một số giãi pháp cụ thè đối với cơ quan công tác quân lý chi tài chinh của

Cục hài quan Nhệ .An

3.3. Kiên nghị

 • 3.3.1.  Kiến nghị với Bộ Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan

tỉnh nghệ an Tài Chính

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an
Hoàn thiện công tác quản lý chi tài chính tại cục hải quan tỉnh nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart