Hoạt động kinh doanh xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Singapore của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hải Sản Nha Trang (VIETSEAFOODS)– Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đến năm 2030

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Hoạt động kinh doanh xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Singapore của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hải Sản Nha Trang (VIETSEAFOODS)– Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đến năm 2030

Hoạt động kinh doanh xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Singapore của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hải Sản Nha Trang (VIETSEAFOODS)– Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đến năm 2030

fff

Hoạt động kinh doanh xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Singapore của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hải Sản Nha Trang (VIETSEAFOODS)– Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đến năm 2030

fff

Hoạt động kinh doanh xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Singapore của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hải Sản Nha Trang (VIETSEAFOODS)– Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đến năm 2030

fff

Hoạt động kinh doanh xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Singapore của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hải Sản Nha Trang (VIETSEAFOODS)– Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đến năm 2030

fff

Hoạt động kinh doanh xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Singapore của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hải Sản Nha Trang (VIETSEAFOODS)– Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đến năm 2030

fff

Hoạt động kinh doanh xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Singapore của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hải Sản Nha Trang (VIETSEAFOODS)– Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đến năm 2030

fff


3 ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING

BỌ TÀI CHÍNH

KHOA THƯƠNG MẠI

sooOoca


NGUYỀN THỊ NGUYỆT ÁNH Chuyên đề tốt nghiệp

Lớp: 11DKQ1     Khóa: 08D

HOẠT ĐọNg kinh doanh XUẮT KHÀU tôm hùm SANG THỊ TRƯỜNG SINGAPORE CỬA CÔNG TY CO PHẤN XƯẮT NHẬP KH AU HẢI SẢN NHA TRANG -THựC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẢY MẠNH XUÁT KHẢU ĐÉN năm 2020

Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: KINH DOANH QUỐC TỂ GVHD: Th.s ĐOÀN NAM HÁI

HCM, NĂM 2015

BỌ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Hoạt động kinh doanh xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Singapore của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hải Sản Nha Trang (VIETSEAFOODS)- Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đến năm 2030 TAI CHINH-MaRkEtiNg

KHOA THƯƠNG MẠI

SOoOoCa

NGUYẺN THỊ NGUYỆT ÁNH

Lóp: 11DKQ1 Khóa: 08D

Chuyên đề tốt nghiệp

HOẠT ĐỌNG KINH DOANH XUẤT KHẢU TÔM HI M SANG THỊ TRƯỜNG SINGAPORE CỬA CÔNG TY CO PHẤN XƯẮT NHẬP KH AU HẢI SẢN NHA TRANG -THựC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẢY MẠNH XUÁT KHẢU DÉN NĂM 2020

Ngành: QUAN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: KINH DOANH QƯÓC TẼ GVHD: Th.s ĐOÀN NAM HẢI Hoạt động kinh doanh xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Singapore của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hải Sản Nha Trang (VIETSEAFOODS)- Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đến năm 2030

HCM, NĂM 2015

NHẠN XÉT C ỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẤN

NHẠN XÉT CỦA cơ QUAN THựC TẠP

MỤC LỤC

DANH MỤC BÃNG

SV: Nguyền Thị Nguyệt Ánh

Trang 6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoạt động kinh doanh xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Singapore của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hải Sản Nha Trang (VIETSEAFOODS)– Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đến năm 2030”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu chế tạo cấu trúc dị thể cds fe2o3 nhằm nâng cao hiệu suất tách nước quang điện hóa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Huong dan su dung samsung s20 ultra
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý của chính quyền huyện diễn châu tỉnh nghệ an đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Hoạt động kinh doanh xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Singapore của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hải Sản Nha Trang (VIETSEAFOODS)– Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đến năm 2030
Hoạt động kinh doanh xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Singapore của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hải Sản Nha Trang (VIETSEAFOODS)– Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đến năm 2030
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart