Học forex

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Học forex

Học forex

fff

Học forex

fff

Học forex

fff

Học forex

fff

Học forex

fff

Học forex

fff

Mục lục • •

Mục lục

9 lý do đê đầu tư vào sự nghiệp

Chương 1: Nên Nhật

  • 1.  Học forex Giới………………………………………..thiệu vé nến Nhật 39

Chương 2  : Support & Resistance

Chương 3: Fibonacci

Chương 4: Moving Average

Chương 5: Các đường chi dẫn thông dụng

  • 6.  Chi số ADX – Average Directional Index………………. Học forex 110

Chương 6: Các mô hình biêu dồ

.2. Các mô hình đào chiều

Chương 7: Pivot Point

  • 1.  Giới thiệu về Pivot Point…………………………………………….. 127_________

Chương 8: khung thòi gian

  • 1.  Chiến thuật giao Học forex dịch cơ bán #1 : Sử dụng các đường trung bình

nhanh cắt nhau

  • 2.  Chiến thuật giao dịch cơ bàn #2 : Sử dụng các đường trung bình

chậm cầt nhau

  • 5.  Chiẽn thuật giao dịch cơ bán #5 : Đường Stochastic cắt nhau… 153

  • 6.  Chiến thuật giao dịch cơ Học forex bản………………………… #6 : Sử

dụng 02 Stochastic

Chương 9. Money Management

  • 4.  Tại sao các nhà giao dịch lấy lợi nhuận quá sớm ? Học forex …. 174

Chương 10. Ichimoku

l

quan ve Ichimoku Kinkou-Hyo

Chương 11. Giao dịch theo tin tức

Chương 12: 133 thu thuật trong giao dịch ngoại hối

CÁC LỆNH Ml A BÁN co BẢN

CÁC LỆNH MUA BÁN cơ BÁN

CÁC LOẠI order khác nhau

9 lý do đê đâu tư vào sụ nghiệp

Đứng trước một cơ hội lâm ãn Học forex lớn. trước cánh cửa sụ nghiệp mời gọi. nhiều khi bạn hoang mang lự hời: N1Í1111 có nen đâu lư xào đây? Bo liền váo. minh sè được gi. mat gi? Chúng lõi xin lia lõi giúp bạn.

9. Dem lại lợi nhuận lớn nhai

Đầu nr vào sụ nghiệp của chinh mình Là cách thu lợi nhuận cao hơn khoản dan nr vào bar cứ linh vực não. Lựa chọn cách đâu tư nãy. bạn sè tạo thêm được quyên lực và chớp Học forex lay nhưng cơ hội đẽ có thè bão vệ bạn khói linh Hạng lliãt ngliiệp vã đem lại sự giàu có. địa vị.

8. Bạn làm "ông chủ” của cỉiính minh

Nếu bạn là sểp thì chính trách nhiệm đó không cho phép bạn dirợc rời bõ nhiệm vụ cùa mình Còng việc đà tạo xa sự trưởng tliãnli và của cãi cho chính bạn.

7 Bạn sè có giá trị hơn

Liệt kê những cùa cài bàng tiền bạn có và những kinh nghiệm, kiến Học forex thức, ý tương, moi quan hệ. niềm dam mè. Hây thừ đàu tư vào danh sách thứ hai nãy bạn sè thày khoán tài chinh cùng sẻ đươc tàng theo.

6 Quyền lực

Sự ngliiẹp chinh lã cư hội đẽ bạn thê hiện những kha nang cùa minh. Bạn có thê trơ thành người vì đại bơi chính tài năng trong cóng việc. Cõng việc vã sự thanh cong m đem lại cho bạn một thứ quyển lực vò hình, giúp bạn điểu khiên được Học forex mọi người. Thữ nghi xem, nếu bạn có nlueu tiên nhưng không có cong việc ôn định. giá uị cua bạn đà giam đi một nữa.

5. Thực hiện dược mơ ước

Sự nghiệp và các mục riêu trong cuộc song là những yen tố quan trọng trong biết bao mơ ước cíia bạn. Không Làm chù dược sự nghiệp sẽ có thê làm "trật bánh” những mơ ước dó.

4. Tạo ra tương lai cho chính bạn

1 ương lai cua bạn Học forex cớ lơi đẹp hay không cliinli lã lir nhưng gi bạn làm ngày hõm nay. Sự ngliiệp chính Lì “cái càn càu cơm” dâm bão cho cuộc sòng cùa bạn hiện tại và tương lai.

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Học forex”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Dau tranh den cung cho tinh yeu co nham nhuy vy
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chất lượng đội ngũ công chức thuộc uỷ ban nhân dân thị xã sơn tây, thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải hóa 12 chương 5 đại cương về kim loại
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tài Liệu Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng Thiết Kế Khu Phức Hợp Ngọc Châu – Copy.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
68.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh phú đạt gia
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart