KẾ HOẠCH bảo DƯỠNG máy THÙA KHUYẾT đầu BẰNG LBH 1790s CÔNG TY TNHH MTV dệt 83 – CHI NHÁNH đà NẴNG

Add your review

38.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

38.000

KẾ HOẠCH bảo DƯỠNG máy THÙA KHUYẾT đầu BẰNG LBH 1790s CÔNG TY TNHH MTV dệt 83 – CHI NHÁNH đà NẴNG

KẾ HOẠCH bảo DƯỠNG máy THÙA KHUYẾT đầu BẰNG LBH  1790s CÔNG TY TNHH MTV dệt 83 – CHI NHÁNH đà NẴNG

fff

KẾ HOẠCH bảo DƯỠNG máy THÙA KHUYẾT đầu BẰNG LBH  1790s CÔNG TY TNHH MTV dệt 83 – CHI NHÁNH đà NẴNG

fff

KẾ HOẠCH bảo DƯỠNG máy THÙA KHUYẾT đầu BẰNG LBH  1790s CÔNG TY TNHH MTV dệt 83 – CHI NHÁNH đà NẴNG

fff

KẾ HOẠCH bảo DƯỠNG máy THÙA KHUYẾT đầu BẰNG LBH  1790s CÔNG TY TNHH MTV dệt 83 – CHI NHÁNH đà NẴNG

fff

KẾ HOẠCH bảo DƯỠNG máy THÙA KHUYẾT đầu BẰNG LBH  1790s CÔNG TY TNHH MTV dệt 83 – CHI NHÁNH đà NẴNG

fff

KẾ HOẠCH bảo DƯỠNG máy THÙA KHUYẾT đầu BẰNG LBH  1790s CÔNG TY TNHH MTV dệt 83 – CHI NHÁNH đà NẴNG

fff

QUẢN LÝ BÃO DƯỠNG

GVHD: HÒ DƯƠNG ĐỎNG

KẺ HOẠCH BẢO DƯỠNG MÁY THÙA KHUYẾT ĐÀI BÀNG LBH- 1790S

C ÔNG TY TNHH MTV DẸT 8/3 – CHI NHÁNH ĐÀ NẢNG

1. MỤC ĐÍCH

Việc xây dựng, thực hiện và duy tri quy trình báo trì, bào dường máy móc nhằm mục đích khai thác có hiệu quá. tăng tuồi thọ sứ dụng cua máy móc. thiết bị. hạn chế nhàn công và chi phí sữa chữa, tồn kho thấp hon đồng KẼ HOẠCH bảo DƯỠNG máy THÙA KHUYẼT đầu BẰNG LBH 1790s CÔNG TY TNHH MTV dệt 83 – CHI NHÁNH đà NÀNG thời tránh lãng phi, hạn chế những sự cố, rùi ro do máy móc. thiết bị gây ra như tăng lượng phế phẩm, sự cố dửng máy… làm đinh trệ sàn xuất.

2. THÔNG TÍN THIẾT BỊ

2.1. Giớithiệu máy thùa khuyết đẩu bang LBH-1790S

Hình 1. Máy thùa khuyết đầu bằng LBH-1790S


Dựa vào hình dạng khuyết, người ta chia máy thủa khuyếtthành 2 loại:

+ Máy thủa khuyết đâu tròn + Máy thủa khuyết đầu bằng

Đối với máy thùa khuyết đầu bằng KẼ HOẠCH bảo DƯỠNG máy THÙA KHUYẼT đầu BẰNG LBH 1790s CÔNG TY TNHH MTV dệt 83 – CHI NHÁNH đà NÀNG : Khuyết đầu bằng có hình chừ nhật, bờ khuyết trái và phải đối xứng nhau qua tâm khuyết.

Khuyết đầu bằng được sử dụng trong các sân phẩm may áo so mi. quằn âu, váy,…Các thông số co bân cua khuyết đằu bằng: L : Chiều dài toàn bộ khuyết

Li. Lỉ : Chiều dài phần đầu khuyết

L? : Chiều dài lồ khuyết b : Chiều rộng bờ khuyết B : Chiều rộng khuyết c     : KẾ HOẠCH bảo DƯỠNG máy THÙA KHUYẾT đầu BANG

LBH 1790s CÔNG TY TNHH MTV dệt 83 – CHI NHÁNH đà NẴNG Chiêu rộng lỗ khuyết

Cl, Ci : Khoáng cách từ đường chuân bờ khuyêt trái và phái đèn đường tâm

s : Số mùi may trên 1 khuyết

 • 2.2. Cấu tạo máy

Hình 2. Cấu tạo máy thùa khuyết đầu bằng LBH-1790S

<<<123>>>

1

Bánh đà

21

Trục

2

Puli không tài

22

Bánh rãng

3

Bánh ràng côn

23

Bánh răng côn

4

Trục vít

24

Bánh răng côn

5

Bơm dầu

25

Bánh răng

6

Cam dao cắt khuyết

26

Tay quay

7

Thanh truyền

27

Bánh răng côn

8

Tạic chinh

28

Bánh rãng côn

9

Tay quay

29

Bánh răng thay thê số mùi

10

Cần giật chi

30

Bánh răng thay thê số mùi

11

Trục

31

Bánh vít

Thanh truyền trụ kim

32

Cam chinh

13

Ỏp tại kim

33

Thoi máy

14

Trụ kim

34

Tay giừ thoi

<<<123>>>

15

Khung trụ kim

35

Trục

16

Bạc trụ kim

36

Op.

17

Tay lặc

37

Bân kẹp

18

Tay lắc

38

Câng kẹp

19

Thanh truyền

39

Con lăn

20

Bánh lẫn + con lảc

40

Trục ép bàn kẹp vài

 • 2.3. Các thông số kỹ thuật

Tốc độ lớn nhất Kích thước khuy Hành trình trụ kiin Độ nàng bàn kẹp Trọng lượng máy Xuất xứ

Max = 4200 mũi phút 6.4 -31.8 mm 120 mm Max = 12 mm 112kg

Nhật


Mũi may mắc xích May hàng tiling binh

 • 2.4. Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động của một số cơ cấu:

+ Trụ kim: Môtơtruyền chuyên động cho trục chinh (8) qua cơ cấu tay quay (9), thanh truyền (12) KẾ HOẠCH bảo DƯỠNG máy THÙA KHUYẾT đầu BẰNG LBH 1790s CÔNG TY TNHH MTV dệt 83 – CHI NHÁNH đà NẴNG tạo chuyên động cho ốp tại kim (13),khung tại kim (15): tại kim (14 ) chuyên động theo chuyến động cũa ốp trụ kim.

+ Cẩn giật chi: Chuyên động quay tròn cùa trục chính (8) qua tay quay (9) tạo chuyến động cho cần giật chi (10).

Cam chính: chuyên động quay tròn của trục chinh (8) truyền qua hai cập bánh răng côn (23) (24) (27) (28 KẾ HOẠCH bảo DƯỠNG máy THÙA KHUYẾT đầu BẰNG LBH 1790s CÔNG TY TNHH MTV dệt 83 – CHI NHÁNH đà NẴNG ) tạo chuyên động quay cho bánh vít (31), cam chính (32).

+ Chuyển động bánh ràng: chuyên động cùa ràng cưa là tông hợp cùa 2 chuyển động:

 • •    Chuyên động nâng hạ: Chuyên động quay tròn cúa trục chinh (8). qua cam dao cắt khuyết (6) tới thanh truyền (7), tạo chuyền động lảc cho trục (21 ) nhờ con trục biến chuyển động lẳc thành chuyền động nâng hạ cùa cặp bánh ràng thay thế số mũi KẾ HOẠCH bảo DƯỠNG máy THÙA KHUYẾT đầu BẰNG LBH 1790s CÔNG TY TNHH MTV dệt 83 – CHI NHÁNH đà NẴNG (29 ) (30).

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “KẾ HOẠCH bảo DƯỠNG máy THÙA KHUYẾT đầu BẰNG LBH 1790s CÔNG TY TNHH MTV dệt 83 – CHI NHÁNH đà NẴNG”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng thần kinh trên vai và nhánh xa thần kinh phụ gai sống
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đầu tư phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động tại bộ lao động thương binh và xã hội đến năm 2020
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ giải pháp nâng cao đời sống văn hóa của công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh bắc ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoàn thiện tổ chức lao động tại công ty lắp máy và xây dựng số 5
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tổng hợp chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp vĩnh tường
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
KẾ HOẠCH bảo DƯỠNG máy THÙA KHUYẾT đầu BẰNG LBH  1790s CÔNG TY TNHH MTV dệt 83 – CHI NHÁNH đà NẴNG
KẾ HOẠCH bảo DƯỠNG máy THÙA KHUYẾT đầu BẰNG LBH 1790s CÔNG TY TNHH MTV dệt 83 – CHI NHÁNH đà NẴNG
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart