khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ

khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ

fff

khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ

fff

khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ

fff

khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ

fff

khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ

fff

khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC’ CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC Tự NHIÊN —10*03—

NGUYỀN VĂN KHIÊM

KHẢO SÁT sự TƯƠNG QUAN GIỮA MỨC ĐỌ RỈ DỊCH, pH, MÀU SÁC VÀ ĐỌ DẦN DIẸN ĐÊ DÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA THỊT BÒ TƯƠI SAU KHI GIÉT MỎ

LUẬN VÂN TÓT NGHIỆP DẠI HỌC

Ngành: HÓA HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ KHOA KHOA HỌC Tự NHIÊN

NGl YỀN VÃN KHIÊM

KHẢO SÁT Sự TƯƠNG QUAN GIƯA MỨC ĐỌ RỈ DỊCH, pH, MÀU SÁC VÀ ĐỌ DẦN ĐIỆN ĐẺ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA THỊT BÒ TƯƠI khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ SAU GIẾT MÓ

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành: HÓA HỌC

CÁN BỌ HƯỚNG DẦN

TS. HUỲNH THỊ PHƯƠNG LOAN

Khoa Khoa Hơc Tự Nhiên                          Dộc lập Tự do Hạnh Phúc

Bộ Mòn: Ilóa IIọc

NHẠN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA C ẤN BỌ HƯỚNG DÁN

Cán bộ hướng dần: Ts. Huỳnh Thị Phương Loan

l en đó lài: Khảo sát sự lưong quan giừa mức độ ri dịch. pH. màu sac và độ dan điện đề đánh giá khả năng giừ nước khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ cua thịt bò nrơi sau giết mô.

Sinh viên thưc hiện: Nguyền Văn Khiêm                            MSSV: 2111928

Lóp Hóa học – Khỏa 37

Nội dung nhận xét:

Nhận xét về hĩnh thức luận văn tốt nghiệp: …………………………………………………………………..

Nhận xét về nội dung luận văn tốt nghiệp:

Đảnh giá nội dung thực hiện đề tài:………………………………………………………………………………….

Nhận xét dối với sinh viên thực hiện dể tài:……………………………………………………………………….

Kết luận vã kiến nghị:……

Khoa Khoa Học Tự Nhiên

Bô Môn: Hóa Học


Độc lập – Tự do khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ – Hạnh Phúc

NHẠN XÉT VÀ ĐÁNH GIẢ CÙA CÁN BỌ PHẢN BIỆN

Cán bộ phàn biện: ……………………………………………………………………………………………………….

Tên đề tài: Khao sát sự tương quan giữa mức độ ri dịch, pH. màu sắc và độ dẫn điện đê đánh giá khá năng giừ nước cùa thịt bò tươi sau giết mô.

Sinh viên thưc hiện: Nguyền Vãn Khiêm               MSSV: 2111928

Lóp Hóa học – Khóa 37

Nội dung nhận xét:

Nhận xét về hình thức luận khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ văn tốt nghiệp:

Nhận xét về nội dung luận văn tốt nghiệp:

Đánh giá nội dung thực hiện để tài:…………………………………………………………………………………

Nhận xét đối với sinh viên thực hiện đề tài:………………………………………………………………………

Trường Đai Hoc cần Thơ

Kết luận và kiến nghị và điềm:

Trường Đai Hoc cần Thơ                       Cộng Hòa Xà Hội Chu Nghía Việt Nam

Khoa Khoa Học Tự Nhiên Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Bô Môn: Hóa Học              •••

NHẠN XÉT VÀ ĐÁNH GIẢ CÙA CÁN BỌ PHẢN BIỆN

Cán bộ phàn biện: ……………………………………………………………………………………………………….

Tên đề tài: Khao sát sự tương quan giữa mức độ ri dịch, khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ pH. màu sắc và độ dần điện đê đánh giá khá năng giừ nước cùa thịt bò tươi sau giết mô.

Sinh viên thưc hiện: Nguyền Vãn Khiêm               MSSV: 2111928

Lóp Hóa học – Khóa 37

Nội dung nhận xét:

Nhận xét về hình thức luận văn tốt nghiệp:

Nhận xét về nội dung luận văn tốt nghiệp:

Đánh giá nội dung thực hiện để tài:…………………………………………………………………………………

Nhận xét đối với sinh viên thực hiện đề tài:………………………………………………………………………

khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ

Trường Đai Hoc cần Thơ

Kết luận và kiến nghị và điềm:

Luận vủn Đại Học – Hóa Học

LỜI CẤM TẠ

Đê đạt được kết quã như hôm nay. xin gửi lời cám ơn chân thành đến toàn thê quý thây cô bộ môn Hóa-Khoa Khoa Học Tự Nhiên. Các Thầy Cô đà nhiệt tinh truyên đạt nhừng kiến thức chuyên ngành, cùng như nhừng kiến thức thực tế. đây Là hành trang vô cùng quỷ báu không chi đề hoàn thành để tài tốt nghiệp mà khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ còn hồ trọ rất nhiều trên con đường sự nghiệp sau này.

Xin tó lòng biết ơn sâu sẳc nhất đến cô Huỳnh Thị Phương Loan, cò đà hướng dẫn tận tình, đà tạo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình Làm đê tài và cô đà chinh sửa bài viêt ràt cản thận.

Xin cảm ơn cô Lê Thị B.ạch đà nhiệt lình giúp đở vù tạo điều kiện thuận lợi đê tôi hoàn thành tốt luân vãn tốt nghiệp.

Xin gửi khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ lời cám ơn chân thành đến chị Bùi Till Hồng Duyên, trưởng phòng IN Hóa Học Thực Phâm. bộ môn Công Nghệ Thực Phâm – Khoa Nông Nghiệp Và ứng Dụng đà tạo điều kiện thuận lợi đê tòi thực hiện tốt đề tài.

Càm ơn các tiểu thương Chợ An Lạc thành phố cần Thơ đà cung cấp mầu đê tôi thực hiện đề tài này.

Cám ơn các thành viên lớp Hỏa học Khóa 37 đã chia sẻ và đong hành trên nhùng chặng đường vừa qua khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ .

Xin gửi lời cám ơn chân thành đến gia đinli luôn là chồ dựa vừng chắc cã vể vật chất lẫn tinh thẩn.

Chân thành cám ơn

Nguyền Văn Khiêm

Nguyền Vãn Khiêm

2111928


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư phú hà
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ văn hóa công vụ của cán bộ, công chức ubnd phường, quận thủ đức tp hcmthành phố hồ chí minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ xe du lịch của công ty tnhh nhi na
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ
khảo sát sự tương quan giữa mức độ rỉ dịch, ph, màu sắc và độ dẫn điện để đánh giá khả năng giữ nước của thịt bò tươi sau khi giết mổ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart