Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện sơn la

51.000

Category:

Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện sơn la

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện sơn la

Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện sơn la

fff

Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện sơn la

fff

Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện sơn la

fff

Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện sơn la

fff

Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện sơn la

fff

í WONG DẠÍ HỌC KINH TẾ QUÓC ĐÁN

………*i>L.i,r*A—

LẠI NGỌC THANH

<» s ẵ X

rn».


XHÓỈ PHỌC SINH KÉ BÉN •»<■■ CHS NGƯỜI DÂN ĨÁIDỊNH cư m CÔNG ĨRÌNH W ỈHỆN SƯN Lố

LUẬN VẢNIMạCSỸ KỈNH

Ni


ÍỈẰ *Õi. *iÁM ?0i ■:•

LỜI CẢM ƠN

Đe hoàn thành luận văn này, ngoài sự nỗ lực cố gắng cùa bản thân, tôi đà nhận được rất nhiều sự giúp đờ, động viên, hướng dẫn và đóng góp ý kiến cùa các thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp và gia đình trong suốt khoá cao học và trong thời gian nghiên cứu đề tài.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới PGS.TS. Phạm Văn Khôi, người đà tận tình hướng dẫn, giúp dở em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thằy cô giáo khoa Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về nhừng lời nhận xét quý báu, đóng góp đối với bàn luận văn. Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện sơn la

Cảm ơn các bạn bè đồng nghiệp ờ đà giúp đỡ, động viên tôi ưong quá trình viết luận văn.

Cuối cùng, tôi xin càm ơn sự khuyến khích, quan tâm tạo điều kiện cùa nhừng người thân trong gia đình đà giúp tôi hoàn thành bản luận văn này.

Đây là đề tài liên quan đến các hoạt động khôi phục sinh kế cho người dân tái đinh cư, có nhiều ý nghĩa trong thực tiễn, chính vì vặy bản luận vãn không tránh Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện sơn la khỏi nhừng thiểu sót và hạn chế nhất định. Rất mong nhận được sự góp ý chân tình của các thầy cô giáo, bạn bè và các cá nhân, tổ chức quan tâm dến đề tài này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

Trang

TÓM TÁT LUẬN VĂN

MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1. Cơ SỜ LÝ LUẶN VÀ THỤC TTẺN VỀ SINH KẾ VÀ KHÔI PHỤC SINH KẺ BÈN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH cư CỦA CÁC CÔNG TRÌNH THƯÝ ĐIỆN

 • 1.1.  Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện sơn la Cơ SỞ LÝ LUẬN VỀ SINH Ké và Khôi phục sinh ké bèn Vững

CHO NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH cư CÙA CÁC CÔNG TRÌNH THƯỲ ĐIỆN ….6

 • 1.1.2. Các điều kiện sinh kế bền vừng và trường hợp phải khôi phục sinh kế

bền vừng

 • 1.1.4. Sự cằn thiết khôi phục sinh kế bền vừng của các hộ di dân tái định cư

Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện sơn la ưong các công trình thuỷ điện

 • 1.1.5. Nhừng nội dung chủ yếu của khôi phục sinh kế bền vừng trong các

công trình thuỷ điện

 • 1.1.6. Các điều kiện cần thiết cùa khôi phục sinh kế bền vừng cho người tái định cư

của các công trình thuý điện

 • 1.2. Cơ SỚ THỰC TIỀN VẺ SINH KÉ VÀ KHÔI PHỤC SINH KẾ BÊN VŨNG CHO

NGƯỜI DÁN TĐC CỬA CÁC CÒNG TRÌNH THUỲ ĐIỆN

 • 1.2.1. Nhừng chính sách quốc tế về tái định cư bắt buộc Khôi phục sinh kế bền vững

cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện sơn la

 • 1.2.2. Nhừng kinh nghiệm về tái định cư và khôi phục sinh kế bền vừng trong

tái định cư cùa một số nước trong khu vực

 • 1.2.3. Nhùng chính sách về tái định cư và khôi phục sinh kế cho người dân tái

định cư của Việt Nam

 • 1.2.4. Kinh nghiệm tái định cư, khôi phục sinh kế cùa công trình thuỳ điện

CHƯƠNG 2. THỤC TRẠNG KHÔI PHỤC SINH KẾ BỀN VŨNG CHO NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH cư CỦA CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện sơn la SƠN LA.. 35

 • 2.1. ĐẬC ĐIẺM CHUNG CỦA Dự ÁN THUỲ ĐIỆN SƠN LA VÀ Dự ÁN TÁI

ĐỊNH Cư CỦA CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN SƠN LA

 • 2.1.2.  Đặc điêm chung của các vùng chịu ảnh hưởng của công trình thuý điện

Sơn La

 • 2.2. THỤC TRẠNG KHÔI PHỤC SINH KÉ BÈN VỬNG CHO NGƯỜI DÂN

TÁI ĐỊNH Cư CỦA CÔNG Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của

công trình thuỷ điện sơn la TRÌNH THUỶ ĐIỆN SƠN LA

2.2.1………………………………………………………………………………………………….

Thực trạng khôi phục sinh kế trong các dự án di dân TĐC

 • 2.3. NHỮNG KẾT QUẢ VÀ NHÙNG VÁN ĐỀ ĐẶT RA ĐỎI VỚI KHÔI

PHỤC SINH KẾ BÉN VỪNG CHO NGƯỜI DÀN TÁI ĐỊNH cư CỦA CÔNG TRÌNH

THUỶ ĐIỆN SƠN LA

 • 2.3.2. Nhừng Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện sơn la hạn chế và nhừng vấn đề đặt ra cần giải quyểt để khôi phục sinh

kế bền vững cho người tái định cư

CHƯƠNG 3. QUAN ĐIÉM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YÉU KHÔI PHỤC SINH KẾ BÈN VŨNG CHO NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ CỦA CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN

SƠN LA

3.1

ÁC QUAN ĐIẾM KHÔI PHỤC SINH KÉ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH

CƯ CÙA THUỶ ĐIỆN SƠN LA

 • 3.1.1.  Quan điềm về khôi Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của

công trình thuỷ điện sơn la phục sinh kế cho người dân tái định cư

 • 3.2. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU KHÔI PHỤC SINH KÉ BỀN VŨNG CHO

NGƯỜI DÀN TÁI ĐỊNH cư CÔNG TRÌNH THƯỲ ĐIỆN SƠN LA

 • 3.2.7.  Giải pháp về Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của công

trình thuỷ điện sơn la thị trường

KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện sơn la”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện sơn la
Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện sơn la
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart