Luận án tiến sĩ toán học đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh

56.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận án tiến sĩ toán học đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh

Add your review

Luận án tiến sĩ toán học đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh

Luận án tiến sĩ toán học đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh

fff

Luận án tiến sĩ toán học đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh

fff

Luận án tiến sĩ toán học đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh

fff

Luận án tiến sĩ toán học đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh

fff

Luận án tiến sĩ toán học đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh

fff

Luận án tiến sĩ toán học đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh

fff

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN TOÁN HỌC

TRẦN THỊ GIA LÂM

ĐẶC TRƯNG CÁC BẤT BIEN CỦA ĐƯỜNG CONG DƠN THỨC XẠ ẢNH

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC TRẦN THỊ GIA LÂM

ĐẶC TRƯNG CÁC BẤT BIEN CỦA ĐƯỜNG CONG DƠN THỨC XẠ ẢNH

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC

Chuyên ngành: Dại số và Lý thuyết số

MẢ SỐ: 9 46 01 04

Tập the hướng dần:

CS.TSKH. Ngô Việt Tiling TS. Nguyền Trọng Hòa

MỤC LỤC

Tóm tắt Luận án tiến sĩ toán học đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức

<<<123>>>

xạ ảnh

iv

Abstract

V

Lời cam  đoan

vi

Lời cảm  ơn

vii

Danh mục các    ký hiệu

viii

Mở đần

1

1 Kiến thức chuẩn bị

8

  • 1.7  Chi số chính quy Luận án tiến sĩ toán học đặc trưng các bất biến của

đường cong đơn thức xạ ảnh

2 Các

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5


công thức

Trường hợp

Trường hợp

Trường hựp

Trường hợp

Trường hựp


tính số mũ rút gọn và chĩ số chính quy

A ……………………………………………….

B………………………………………………..


c .

D

E.


24

21

26

33

35

10


ii


  • 3  Tính Buchsbaum của đường cong đơn thức không trơn 45

  • 3.2  Tính Buchsbaum cho Trường hợp Luận án tiến sĩ toán học đặc trưng

các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh F

  • 4  Ước lượng chi số chính quy cho đường cong đơn thức không

trơn

Kết luận

Các công trình     liên quanđến Luận án

Các kết quả trong Luận án đà Luận án tiến sĩ toán học đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh được báo cáo và thảo luận tại 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tat

Luận án nghiên cứu một số tính chat (lại số của đường cong (kín thức (xạ ảnh). Các kết quá chính của Luận án đưa ra những ước lượng cho số mũ rút gọn, chỉ số chính quy và đặc trưng lính Buchsbaum của vành toạ (lộ cho nhiều lóp đường cong (kín thức.

Abstract

The thesis studies algebraic properties of (projective) monomial Luận án tiến sĩ toán học đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh curves. The main results give estimates for the reduction number, the Castelnuovo- Mumford regularity and characterize the Buchsbaum property of the coordinate rings of several classes of monomial Cui-Vi’s.

V

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận án tiến sĩ toán học đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận án tiến sĩ toán học đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh
Luận án tiến sĩ toán học đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart