Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

50.000

Category:

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

fff

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

fff

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

fff

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

fff

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

fff

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QƯÕC DÂN

…………………………….ooo………….

ĐẶNG THỊ TƯƠI

e>          ĐÁNH GIÁ HIỆU QUA sử DỤNG ĐẤT

CỦA VIỆC TRỐNG CAM VÀ TRỔNG RỪNG

Ở HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỈNH TÊ

HÀ NỘI – 2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

******

ĐẶNG THỊ TƯƠI

ĐẠI HỌC KTQD

TT. THÔNG TIN THƯ VIỆN PHÒNG LUẬN ÁN • Tư LIỆU

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG ĐẤT

CỦA VIỆC TRÒNG CAM VÀ TRỒNG RỪNG

Ở HUYỆN HÀM Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang YÊN, TÍNH TUYÊN QUANG

Chuyên ngành : Kinh tế và Quản lý Môi trường

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉ

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. NGUYỄN THÉ CHINH

…. THS. 5505-

HÀ NỘI – 2008

LỜI CẢM ƠN

Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo ở bộ môn Kinh tế môi trường, Khoa Kinh tế Quản lý Môi trường và Đô Thị, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Tôi xin Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang bày tò lòng biết ơn sâu sĂc tới PGS.TS. Nguyễn Thể Chinh, người đă tạo điều kiện, giúp đở tôi rất nhiều trong quá trình viết luận văn. Đồng thời tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cán bộ tại Phòng Nông nghiệp – ùy ban nhân dân huyện Hàm Yên; Lâm trường Hàm Yên; Công ty cổ phần Tư vấn Dịch vụ Công nghệ Tài nguyên – Môi trường đà cung cấp nhửng dữ liệu cần thiết phục vụ cho nghiên cứu này.

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang Tuy tác giả đã có nhiều co gang trong việc nghiên cứu đề tài luận văn song chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết cả về nội dung và hình thức, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Hà nội, tháng 10 năm 2008

Đặng Thị Tươi

MỤC LỤC

PHÀN MỞ ĐẢƯ

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC ÁP DỤNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ – LỢI ÍCH trong đánh giá Luận văn đánh ‘giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang HIỆU QUẢ DỤ ÁN…4

ỉ. ỉ. ỉ.   Khái niệm về CBA

ỉ. 1.2.   Phán biệt CBA với cácphươngpháp phán tích khác

Ị. 1.3.   Ưu điểm và nhược điềm của CBA

ỉ. 1.4.   Vai trò cìia CBA trong phán tích chính sách

 • 1.2.  Các bước thực Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và

trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang hiện CBA cho đánh giá một dự án

ỉ. 2.3.  Đưa ra dự đoán những ảnh hưởng về lượng

 • 1.2.6.   Tong Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng

rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang hợp và tỉnh toáncác          chi

14

 • 1.2.8.   Đề xuất các phương án mà trong đó lựa chọn phương án đem lại lợi

ích xã hội lớn nhất

 • 1.3.  Áp dụng phương pháp CBA trong đánh giá hiệu quả dự án trồng cam và

trồng rừng

CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG THỤC HIỆN VIỆC TRÒNG CAM VÀ

TRÒNG RÙNG Ở HUYỆN HÀM YÊN, TUYÊN QUANG

 • 2.1. Tổng Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của huyện Hàm Yên.

Tuyên Quang

 • 2. ỉ. ỉ. Vị trí địa lý và Điều kiện tự nhiên ở Huyện Hàm Yén, Tuyên Quang… 21

2. ỉ. 3.  Hiện trạng sử dụng đất ở huyện Hàm Yên

 • 2.2. Hiện trạng trồng cam ở huyện Hàm Yên, Tuyên Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang Quang..45

 • 2.3.3.   Những tồn tại của việc trồng rừng

  2.4. Đánh giá Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang chung về nguyên nhân cùa những thành công và hạn chế cùa việc

  trồng cam và trồng rừng ở huyện Hàm Yên, Tuyên Quang……………………………………54

  2.4. Ị. Đảnh giá chung vè nguyên nhân những thành công và hạn chê của việc trồng cam 54

  2.4.2. Đánh giả chung về nguyên nhân những thành công và hạn chế cùa


việc trồng rừng

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU QỤẢ sử DỤNG ĐẤT CỦA VIỆC TRÒNG CAM VÀ TRÒNG RỪNG – Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang ĐE XUẤT GIẢI PHÁP sử DỤNG BEN VỮNG TÀI NGUYÊN ĐÂT…………………………………………………………….’………58

 • 3.3.2. Liệt kê các ánh hưởng tiềm năng cùa việc trồng Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang rừng

60

 • 3.3.4.   Đánh giá hiệu quà của dự án trồng rừng dựa trên các chì tiêu lựa

chọn

3.4. Đánh giá hiệu quả của việc trồng cam

cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang tất cà các tác động của việc trông cam

 • 3.4.4.   Đảnh giá hiệu quả của dự án trồng cam dựa trên các chi tiêu lựa

chọn

 • 3.6.   Kiến nghị và dưa ra nhừng giải pháp sừ dụng tài nguyên dất bền vững

trong việc trồng cam và trồng rừng

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAMKHẢO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang
Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất của việc trồng cam và trồng rừng ở huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart