Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect

55.000

Category:

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

———-xSxS—————————

BÙI PHƯƠNG LINH

ĐÀO TẠO NGUÒN NHÂN Lực TẠI CÔNG TY CỒ PHẦN CHỬNG KHOÁN VNDIRECT

LUậN VĂN THạC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN Lực

Hà Nội, Năm 2020

BJ’———————————… r

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN

BÙI PHƯƠNG LINH

ĐÀO TẠO Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect NGUỒN NHÂN Lực TẠI CÔNG TY

CỚ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Chuyên ngành: Quân trị nhân lực Mã số: 8340404

LUậN VĂN THạC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN LỤC

Người hướng dân khoa học:

PGS. TS PHẠM THỊ BÍCH NGỌC

Hà Nội, Năm 2020

LỜI CAM DOAN

Tỏi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bang danh dự cá nhàn rang luận án này Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect do tòi tự thực hiện và không vi phạm yêu câu vẻ sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội. ngàyỉOthángỉOnủm 2020

Học viên thực hiện

Bùi Phương Linh

LÒI CẢM ƠN

Đê CÓ thê hoàn thành luận văn “Dào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cồ phần Chứng khoán I NDIRECT” một cách hoàn chinh , bên cạnh sự cố găng của bân thân tôi còn nhận được sự hướng đẫn nhiệt tình cua quỷ Thầy . Có cùng như sự động viên ung Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect hộ cua Cơ quan công tác. gia đinh và bạn bè trong suốt thời gian học tập nghiên cứu và thực hiện luận văn thạc sì.

Trước tiên, tôi xin chân thành bày tỏ lò ng biết ơn chân thành đến PGS. TS Phạm Thị Bích Ngọc -Người đà hết lòng giủp đờ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tòi hoãn thành luận văn này. Xin gưi lời cam ơn sâu sẳc nhất cua tòi đến với Cô.

Tôi cũng xin chân thành cám Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect ơn các Thầy, Cô giáo Trường Đại họcKinh tế Quốc dân đã tận tình truyền dạt những kiến thức trong suốt quá trình học tập nghiên cứu đế tôi hoàn thành luận văn.

Tôi xin chân thành căm ơn các nhân lựcđang công tác tại Công ty cồ phần Chúng khoán VNDIRECT đà hỗ trợ cho tôi nhiều thông tin. nhiều ý kiến sát thực, quý báu trong quá trinh Tôi thu thập thông tin dề hoàn thành luận văn này.

Hà Nội, ngàyỉOthángỉOnăm 2020

Học Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect viên thực hiện

Bùi Phương Linh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

D ANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẤT

DANH MỤC BẢNG, sơ DỠ, HÌNH

TÓM TẤT LUẶN VÀN THẠC sỉ

MỞ ĐẦU

I CHƯƠNG 1: CO SỜ LÝ LUẬN VÈ ĐÀO TẠO NGUÒN NHÂN Lực TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1.2.  Luận văn đào tạo nguôn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect Khái

niệm đào tạo nguôn nhân lực trong doanh nghiệp

1.1.3

trò của đào tạo nguôn nhân lục trong doanh nghiệp

 • 1.3. Các nhân tố ành hướng đen đào tạo nguồn Luận văn đào tạo nguồn nhân lực

tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect nhân lực

 • 1.4. Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực tại một số doanh nghiệp và bài học

rút ra cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

1.42. Bài học kiiiỉi Luận văn đào tạo nguôn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect nghiệm lút ra cho Công ty Cô phần Chứng khoán VNDIRECT… 35 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỤC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỎN NHÂN Lực TẠI CÔNG TY CỠ PHÀN CHÚNG KHOÁN VNDIRECT………………………………………………………………..37

 • 2.1. Tông quan về công ty cồ phần Chứng khoán VNDIRECT…………………..37

2.1.3

cấu tố chức bộ máy

 • 2.2. Thực trạng đào tạo Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect nhân lực tại Công ty Cô phần Chứng khoán VNDIRECT. 46

 • 2.3. Thực trạng các yếu tố ãnh hường đến đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty

Cổ phần Chửng khoán VNDIRECT

 • 2.3.1.  Các yếu tố bên ngoài Công tỵ cố phẩn Chứng Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại

công ty cổ phần chứng khoán vndirect khoán VNDIRECT

 • 2.4. Đánh giá chung về đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cô phẩn Chúng

khoán VNDIRECT……………………………………………………..

CHƯƠNG 3: MỌT SỚ GIAI PHÁP HOÀN THIÊN ĐÀO TẠO TẠICÔNG TY

CỎ PHẢN CHỨNG KHOẢN VNDIRECT Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect 80

 • 3.1. Phưong hướng phát triển cùa Công ty Cô phần Chứng khoán X’NDIRECT

đển năm 2025

 • 3.2. Giai pháp hoàn thiện đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phẩn Chúng

khoán VNDIRECT trong thôi gian tói

 • 3.2.3.  Xây đựng hệ thống đánh giá hiệu quà đào tạo một cách chi tiết và chính xác 93

 • 3.2.4.  Một số giãi pháp Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect khác nhằm hoãn thiện đào tạo nguồn nhân lực tại Công

ty Cố phần Chúng klioán VNDIRECT

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIẸƯ THAM KHẢO PHỊ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect
Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart