Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội

50.000

Category:

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÔC DÂN

–wXw—-

NGUYỀN TƯÁN ANH

ĐÀO TẠO NGUÒN NHÂN Lực TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỌT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC HÀ NỘI

Chuyên ngành : Quàn trị nhân lực (ứng đụng)

Mã ngành             : 8340404

LUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN Lực

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Vũ Hoàng Ngân

HÀ NỘI – 2020

LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc và hiều về các hành vi vi phạm sự tiling thực trong học thuật. Tòi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Tác già luận văn

Nguyền Tuấn Anh

LỜI C ẢM ƠN

Tôi Xill chân thành cảm ơn Quỷ Thầy. Cô ở Khoa Kinh tế và Quân lý nguồn nhân lực – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội đà giáng dạy và truyền đạt cho tòi những kiến thức quỷ giá làm nền táng dể thực hiện Luận văn Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội này.

Đồng thời, Tôi xin chân thành Cám ơn Quỷ Thầy, Cò bộ phận văn phòng cúa Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Kinh tế Quốcdân, Hà Nội đà nhiệt tinh giúp đờ. hưởng dần tòi hoàn thành các thu tục liên quan đến Luận văn tốt nghiệp.

Tôi cùng xin chân thanh câm ơn Ban lành đạo. nhân viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nộiđà tạo điều kiện thuận lợi. cung cấp các tài liệu, giúp tôi hoàn Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội thiện các thông tin. số liệu,

Sau cùng, Tôi xin chân thành cám on gia đình, bạn bè đã giúp dờ và lạo chỏ dựa vững chắc cho tôi trong suốt quá trình học và có được kết quà nghiên cứu.

Xin chân thành cám ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỨ IÉT TẤT

DANH MỤC CÁC BÀNG, HÌNH

TÓM TÁT LUẶN VÃN THẠC sĩ

PHÁN MỜ ĐÀU Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội

CHƯƠNG ỉ.C ơ SỜ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUÒN NHÂN Lực TRONG DOANH NGHIỆP 5

 • 1.2.2.  Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành

viên thoát nước hà nội Xác định mục tiêu đào tạo

13. Các nhân tố ảnh hường đến hoạt động đào tạo nguồn nhán lực trong doanh nghiệp

1.3.2

tố bên Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội ngoài doanh nghiệp

1.4. Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhàn lực tại một số doanh nghiệp và bài học cho

1.4.3

học rút ra cho Công ty TNHH MTV’Thoát nước Hà Nội

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUÒN NHÂN Lực TẠI ( ÔNG TY TNHH Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội MTV THOÁT

NƯỚC HÀ NỘI.

 • 2.2.  Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà NỘÍ40

 • 2.2.4.  Thực trạng xây dựng chương trinh và lựa chọn phương pháp đào tạo.. 50

 • 2.2.5. Thực trạng chi phí đào tạo tại Còng ty TNHH MTV Thoát nước Hã Nội 54

 • 2.2.7.  Đánh giá kết quá đào tạo Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách

nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội

23. Thực trang các nhân tố ánh hướng tới đào tạo nguồn nhân lực tại công ty

TNHH MTV Thoát mróc Hà Nội 65

………………..72

CHƯƠNG 3. MỌT $0 GIẢI PHÁP NHẤM HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO NGƯÒN NHÂN Lực TẠI Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội

CÔNG TY TNIHI MTV THOÁT NƯỚCHÀ NỘI

 • 3.1.  Phirong hướng và mục tiêu hoàn thiện đào tạo nguồn nhân lực cùa công ty

TNHH MTV Thoát nước Hà Nội 76

 • 3.1.2. Phương hướng hoàn thiện đào tạo nguồn nhân lực của Công tỵ TNHH

MTV Thoát nước Hà Nội

 • 3.1.3. Mục tiêu hoàn thiện đào tạo nguồn nhân lực của Công ty TNHH MTV

Thoát nước Hà Nội

 • 3.2.  Giãi pháp hoàn thiện đào tạo Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội nguồn nhân lực cùa Công ty TNHH MTV Thoát

nước HàNội

 • 3.2.4.  Hoàn thiện nội dung, chương trinh đào tạo và đa dạng hóa phương pháp

đào tạo

 • 3.2.7. Nàng Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội cao hiệu qua đánh giá kết quá đào tạo nguồn nhàn lực và sử dụng

lao động sau đào tạo

KÉT LƯẶN

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỊ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart