Luận văn định hướng chiến lược phát triển thành phố uông bí đến năm 2020

52.000

Category:

Luận văn định hướng chiến lược phát triển thành phố uông bí đến năm 2020

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn định hướng chiến lược phát triển thành phố uông bí đến năm 2020

Luận văn định hướng chiến lược phát triển thành phố uông bí đến năm 2020

fff

Luận văn định hướng chiến lược phát triển thành phố uông bí đến năm 2020

fff

Luận văn định hướng chiến lược phát triển thành phố uông bí đến năm 2020

fff

Luận văn định hướng chiến lược phát triển thành phố uông bí đến năm 2020

fff

Luận văn định hướng chiến lược phát triển thành phố uông bí đến năm 2020

fff

1 p , J A 1 -r                        A

40 > ^vọ (»H4 HMỴÍI1

Kạmi LỹH4 JÒ9 IN (Hỉ J ^ỊUÀHHNiìO

3flỌtí ịiiỊ 0’ j

MVO 3ỌIẰÙ ạ L HNiM >óii r’ o L»MC ia

6276 LV. ThS ĐHKTỌD


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu cùa tôi, có sự hỗ trợ từ Giáo viên hướng dần. Các nội dung nghiên cứu và kết quà trong đề tài này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào.

Hà nội, ngày 07 tháng ì2 năm 2011

Tác giả

Cao Thị Hồng

MỤCLỤC

DANH MỤC SO ĐÒ, BẢNG TÓM TẤT LUẬN VẢN PHÀN Luận văn định hướng chiến lược phát triển thành phố uông bí đến năm 2020 MỞĐẢU

CHƯƠNG 1: TIỀM NẢNG PHÁT TRIÉN VÀ sự CÀN THIÉT ĐỊNH HƯỚNG CHIÉN LƯỢC PHÁT TRIÉN THÀNH PHÓ UÔNG BÍ ĐÉN NĂM 2020

l.lMột số vấn đề lý luận về Chiến lược phát triển kinh tế xã hội

 • 1.1.2 Vai trò của chiến lược phát triển kinh té xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế

hiện nay

 • 1.1.3 Chức năng của chiến lược phát triển kinh tế xã hội3 Luận văn định hướng chiến lược phát triển thành phố uông bí đến năm 2020

Luận văn định hướng chiến lược phát triển thành phố uông bí đến năm 2020 tiềm năng khác

 • 1.2.2.1 ……………………………………………………………………………………………………

Toàn cầu hóa kinh tế

1.3 Sự cần thiết định hướng chiến lược phát triển thành phố Uông Bí đến năm 2020

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG PHÁT TRIÉN CÁC NGÀNH VÀ LĨNH vực CỦA THÀNH PHÓ UÔNG BÍ

 • 2.1  Vai trò và vị trí chiến lược của Thành phổ Dông Bí đối vói Tỉnh Quảng

Ninh

 • 2.2  Thực trạng Luận văn định hướng chiến lược phát triển thành phố uông bí đến năm 2020

phát triển Thành phố Uông Bí

 • 2.2.3  Các Luận văn định hướng chiến lược phát triển thành phố uông bí đến năm 2020 vấn

đề về môi trường sinh thái

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG CHIỀN LƯỢC PHÁT TRIÉN THÀNH PHÓ ƯÔNG BÍ ĐẾN NẢM 2020

 • 3.1.1.1  Dự báo quy Luận văn định hướng chiến lược phát triển thành phố uông bí đến năm

2020 mô dân số

Q -) 1 1

 • 3.2.2.2 …………………………………………………………………………………………………….

Định hướng phát triển kinh tế

 • 3.3.2.2 …………………………………………………………………………………………………….

Định hướng Luận văn định hướng chiến lược phát triển thành phố uông bí đến năm 2020 phát triển xã hội

 • 3.3     Một số giải pháp chủ yếu thực hiện định hướng chiến hrợc phát triển kinh

tế xã hội thành phố Uông Bí đến năm 2020

 • 3.3.2  Giải pháp về nguồn nhân lực Luận văn định hướng chiến lược phát triển thành phố

uông bí đến năm 2020

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn định hướng chiến lược phát triển thành phố uông bí đến năm 2020”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn định hướng chiến lược phát triển thành phố uông bí đến năm 2020
Luận văn định hướng chiến lược phát triển thành phố uông bí đến năm 2020
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart