Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình)

54.000

Category:

Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình)

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình)

Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình)

fff

Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình)

fff

Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình)

fff

Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình)

fff

Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình)

fff

4114

IV ThS


y _     _                   _   _      r             ~   _T      Ạ _        A    <

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KÍNH TỄ QUÔC DÂN


A.-SSetW&’iv.-1

1


il


vũ VAN DŨ?<ÍG

sốì MỚÌ CÔNG ÍÁO ụp Kễ’ PHẤT TRIỀN KÍNH TẾ XÀ ISỆẵ oẫp ô (NGHIỀN cớu TRUỒNG HỢP ĨẶI ìiiH HÒA BÌNH)

LUẬN VÃN THẠC SỸ KINH TÊ

HÀ NỘI – 2009


LỜI CẢM ƠN


Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo đã truyên đạt cho

tôi những kiến thức bồ ích và cần thiết trong suốt chương trình đào tạo Cao Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình) học Kinh tế Phát triển khoá 14.

Xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo – Th.s. Vũ Cương đã tận tình hướng dần và có nhũng ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành luận văn tôt nghiệp.

Xin cảm ơn tập thề cán bộ, giảng viên Khoa Kế hoạch và Phát triển, Viện đào tạo Sau Đại học – Đại học Kinh tế Quốc dân, bạn bè cùng những người thân của tôi đà hết sức tạo điều kiện giúp đờ tôi trong quá Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình) trình hoàn thiện luận văn của mình.

Với sự giúp dờ tận tình nói trên, luận văn của tôi đà đạt dược một số kết quả nhất định. Mặc dù vậy, công trình nghiên cứu không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế, tác giả mong nhận được góp ý chân tình của các thầy cô giáo, bạn bè và những người quan tâm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, tháng 10 năm 2009

Vũ Văn Dũng

MỤC Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình) LỤC

BẢiy; KÝ HIỆU CHỦ VIẾT TÁT

TÓM TÁT LUẬN VĂN PHÀN MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIÉN KINH TÉ XÃ HỘI

 • 1.1.4. Khái niệm KHPT KTXH và lập Kế Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình) hoạch 9

 • 1.2.1. Kế hoạch là công cụ của Nhà nước can thiệp nhằm khắc phục các khuyết tật thị trường, hướng hoạt động của thị trường vào hiệu quả

xã hội

 • 1.2.2. Kế hoạch là công cụ của Nhà nước thực hiện những hoạt động

mà thị trường không điều tiết

Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình)

 • 1.2.3. Ke hoạch giúp Nhà nước hướng hoạt động KTXH của đất nước

theo những mục tiêu mà Chính phủ cần đạt tới

 • 1.4. Sự CÀN THIẾT PHẢI ĐÓI MỚI CÔNG TÁC LẬP KHPT KTXH CÁP XẢ …. 26

 • 1.4.1 Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình) Những bất cập trong quản lý tại cấp xã

26

1.4.2AYêu cầu đồi mới công tác lập KHPT KTXH tại cấp xã

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG CỒNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH PHÁT

TRIẾN KINH TÉ XÃ HỘI CẤP XÃ TẠI TỈNH HÒA BÌNH

 • 2.1. TÓNG QUAN VẾ TÌNH HÒA BÌNH VÀ CÁC VÁN ĐÈ PHÁT TRIÉN

CỦA TỈNH

 • 2.1.2 ………………………………………………………………………………………..

Những thành Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình) tựu chủ yếu về phát triền KTXH của tỉnh Hoà Bình

 • 2.2.1 ………………………………………………………………………………………..

Thực trạng quy trình lập KHPT KTXH

 • 2.3. ĐÁNH GIÁ Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình) CHUNG VÉ CÒNG TÁC LẶP KHPT KTXH CÁP XẢ HIỆN

NAY

 • 2.4. NHỮNG NHẢN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC LẬP KHPT KTXH

CÁP XẢ Ở TỈNH HÒA BÌNH

2.4.1………………………………………………………………………………………..

Quan điểm lãnh đạo

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỐI MỚI CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình) PHÁT TRIẾN KINH TÉ XÃ HỘI CÁP XÃ Ở TỈNH HÒA BÌNH……………………………………………………………55

 • 3.2. ĐỎI MỚI CÔNG TÁC Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình) LẬP KHPT KTXH CÁP XÃ62

 • 3.2.4. Lộ trình triên khai dồi mới công tác lập KHPT KTXH cấp xã tại

tỉnh Hòa Bình

 • 3.3. ĐIÊU KIỆN THỤC HIỆN ĐÓI MỚI CÔNG TÁC LẶP KHPT KTXH CÁP

XÀ Ờ TỈNH HÒA BÌNH

TÀI LIỆU THAM KHÃO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình)
Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã ( nghiêncứu trường hợp tại tỉnh hoà bình)
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart