Luận văn giải pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015

55.000

Category:

Luận văn giải pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn giải pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015

Luận văn giải pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015

fff

Luận văn giải pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015

fff

Luận văn giải pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015

fff

Luận văn giải pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015

fff

Luận văn giải pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015

fff

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành luận văn thạc sỹ, tôi đã nhận được sự giúp đờ nhiệt tình cùa các cơ quan, các cấp Lãnh đạo và cá nhân. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sac tới tất cà các tập thề, cá nhân đă tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập Luận văn giải pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015 và nghicn cứu.

Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến các Thầy, Cô và Ban Giám hiệu Viện Đào tạo sau Đại học – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, các Thầy, Cô Khoa Ke hoạch và Phát triển đã tận tình giúp đờ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu.

Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc den PGS.TS Phạm Văn Vận – Giảng viên Khoa Kế hoạch và Phát trién đà tận tình Luận văn giải pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015 hướng dẫn, động viên và giúp đờ tôi trong suốt quá trình thực hiộn luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn các cán bộ Sở Kế hoạch & Đầu tư tinh Quảng Bình đà giúp đờ tôi trong quá trình thu thập số liệu của luận văn.

Chân thành cảm ơn quý tác già cùa các tài liệu dà sử dụng trong luận văn, cảm ơn gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đã động viên, khuyến khích giúp đờ tôi trong quá trình thực Luận văn giải pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015 hiện luận văn.

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2011

Bùi Thị Thu Thủy

MỤC LỤC

Trang

Danh mục các chừ viết tẳt

Danh mục bảng, biêu

Tóm tắt luận văn

LỜI MỜ ĐÀU

<<<123>>>

Chương 1: Lý luận chung về giảm nghèo bền vững

4

1 .Nhận thức chung về nghèo

4

1.1. Khái niệm nghèo

4

1.2. Phân loại nghèo

6

1.3. Các chuẩn nghèo

7

2. Giàm nghèo bền vững Luận văn giải pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015 12

<<<123>>>

2.1. Quan niệm về giảm nghèo

12

2.2. Quan niộm về giảm nghèo bền vừng

13

3. Tiêu chí đánh giá giảm nghèo bền vững

18

3.1. Giảm nghèo về thu nhập

19

3.2. Giàm nghèo về y tế, giáo dục

19

3.3. Giảm nguy cơ dễ bị tồn thương, dỗ gặp rủi ro

21

3.4. ‘Lăng cường tiếng nói và quyền tự chủ cho người nghèo

22

4. So sánh tiêu chí đánh giá giảm nghèo thông thường với tiêu chí dánh giá giảm Luận văn giải pháp giảm

<<<123>>>

nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015 nghèo bền vững

24

4.1.

giảm nghèo thông thường

Tiêu chí đánh giá 24

4.2. Tiêu chí đánh giá giảm nghèo bền vững

25

5. Kinh nghiệm giàm nghèo bền vừng ở một số Quốc gia.

26

Chương 2: Thực trạng giảm nghèo bền vững ở tỉnh Quảng Bình giai

<<<123>>>

đoạn 2006-2010

32

1.

Giới thiệu về tinh

Quảng Bình

32

 • 1.1.  Dặc điểm tự nhiên                                                             32

 • 1.2.  Đặc điểm xã hội                                                               34

 • 1.3.  So sánh các dặc Luận văn giải pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015 điềm cùa Quàng Bình với 6 tình thuộc Bắc Trung Bộ 36

  <<<123>>>

  2.’

  Thực

  ưạng

  giảm

  nghèo bền vững ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010

  38

  2.1. Đánh giá két quà giảm nghèo bền vừng ở tình Quàng Bình giai đoạn 2006 –

  2010

  38

  2.2. Phân tích thực trạng giảm nghèo bền vừng ở tinh Quàng Bình giai đoạn 2006-

  2010

  48

  2.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

  69

  Chương 3: Giải pháp giảm nghèo bền vững Luận văn giải pháp giảm

  nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015 ờ tỉnh Quàng Bình

  giai đoạn 2011-2015.

  72

  1. Quan điểm và mục tiêu giàm nghèo bền vững của cả nước

  72

  2. Định hướng giảm nghèo bền vững đến năm 2015 của tỉnh Quảng Bình 74

  2.1.

  Định

  hướng

  chung

  74

  2.2. Mục tiêu của tỉnh về giảm nghèo bền vừng

  3. Giải pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015 76

  74

  3.1. Các giải pháp trước mắt

  77

  3.2. Các giài pháp có tính lâu dài

  Luận

  văn

  giải

  pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015 88

  KẾT LUẬN

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  96

  98

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIÉT TÁT

<<<123>>>

ADB

Ngân hàng Phát triền Châu Á

BHYT

Bảo hiểm y tế

CTMTQGGN

Chương trình mục tiêu Quốc gia giàm nghèo

IIĐND

I lội đòng nhân dân

LĐ-TB&XH

Lao dộng thương binh và xã hội

MDGs

Các mục tiêu phát triển bền vững thiên niên kỷ

THCS

Trung học Luận văn giải pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015 cơ sở

THPT

Trung học phổ thông

UBND

ủy ban nhân dân

USD

Đô la Mỹ

XĐGN

Xóa đỏi giàm nghèo

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015
Luận văn giải pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 2015
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart