Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội

53.000

Category:

Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội

Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội

fff

Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội

fff

Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội

fff

Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội

fff

Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội

fff

Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội

fff

LV.Ths

IĐIKTOr)

TRANH

TY

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN …………………………….&………………

DỒ MINH HIỂN

GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHÁ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐÂÌJ THẤU XÂY DỤNG CÚA CÔNG TY XÂY DỤNG SỐ 3 HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SỲ QUẤN TRỊ KINH DOANH

Giáo viên hướng_dân: Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dung của công ty xây dung số 3 hà nôi GS.TS NGUYÊN THÀNH ĐỘ

ĐẠI HOC KTỌD

TRUNG TÂM TM THÔNG TIN THƯ VIỀN

W9


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I – LÝ LUẬN CHUNG VỂ ĐÂU THẦU XÂY DỤNG VÀ KHẢ NẢNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY DựNG CÚA CÁC DOANH NGHIỆP

 • 1.1.2. Nguyên tắc cơ bản của công tác đấu Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội thầu xây lắp 10

 • 1.2.3. Các hình thức cạnh tranh Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh

trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội trong dự thầu

 • 1.2.4. Các tiêu thức dánh giá khả năng cạnh tranh trong dấu thầu xây dựng của

doanh nghiệp

 • 1.3. Ý nghĩa của việc nâng cao khả năng thắng thầu của các doanh nghiệp xây dựng

29

CHƯƠNG II- THỤC TRẠNG Dự THẦU VÀ KHẢ NÃNG CẠNH TRANH TRONG

DÂU THẦU XÂY DỤNG CỦA CÔNG TY XÂY DỤNG SÕ 3 THỜI GIAN QUA

 • 2.1.2.  Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng

của công ty xây dựng số 3 hà nội Lĩnh vực hoạt động

2.2.2 Đặc điểm về sự đa dạng trong lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm

 • 2.3.   Phân lích thực trạng dự thầu và khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của

Công ty xây dựng Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội số 3

 • 2.3.1. Tinh hình tham gia dự thầu và trúng thầu trong nhùng năm vừa qua.. .49

. 2.3.2. Khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của Công ty xây dựng số 3

 • 2.4.2. Nguyên nhân của những khó khản trên Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội 80

CHƯƠNG III- GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHÀ NĂNG CẠNH TRANH

TRONG ĐÂU THẤU CỦA CÔNG TY XÂY DỤNG số 3

 • 3.1. Nhận thức rõ thời cơ, cơ hội, diem mạnh, điểm yếu của Công ty để xác định phương hướng phát triển và những giải pháp nâng cao khà nãng cạnh tranh trong

đấu thầu của Công ty

 • 3.1.2. Phân tích mặt mạnh (S Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội ), mặt yếu (W) cùa Công ty xây dựng sô’ 3 Hà

Nội

 • 3.3. Những già pháp cơ bàn nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu

của Công ty xây dựng sô’ 3 Hà Nội

 • 3.3.1. Tăng cường hoạt dộng Marketing trong công tác dự thầu

 • 3.3.2. Các biện pháp nàng cao năng lực thi công cơ giới cúa Công ty trên cơ sở sir dnnợ hơn Iv thiết bi thi công Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội cơ giới hiện có kết hợp với đầu tư mới có hiệu

KẾT LUẬN

Tài Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội liệu tham khào

PHẦN PHỤ LỤC

Phụ lục số 1

Phụ lục số 2

Phụ lục sô’ 3

DANH MỤC CÁC sơ Đố, BẢNG, BlỂư Đố

 • 3.     Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức quàn lý của Công Luận văn giải pháp nâng cao

khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội ty .. 39

 • 4.     Bảng 2.1: Tinh hình tham gia đấu thầu và thắng thầu của Công ty

dựng số 3 Hà Nội

 • 6.     Bàng 2.3: Mức tăng và tỷ lệ tăng của Cồng ty xây dựng số 3 qua 3năm

(2001 -2003)

 • 7.     Bàng 2.4: Bảng kê cán bộ chuyên môn và Luận văn giải pháp nâng cao khả

năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội kỹ thuật hiện

có của Công ty xây dựng số 3 Hà Nội

 • 8.     Bâng 2.5: Bàng kê công nhân kỹ thuật hiện có của Cồng ty xây dựng số

3 Hà Nội

 • 12.    Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội Bảng 2.9:Tinh hình thực hiện chỉ tiêu sản xuất

kinh doanh cúa Công ty

xây dựng số 3 Hà Nội (thời kỳ 1999-2003)

 • 13.    Bâng 2.10: Bâng số liệu tài chính của Công ty phát triển kỹ thuật xây

dựng

 • 14.    Bảng 2.11: Bàng số liệu tài chính củaCông ty xâydựng công

nghiệp

 • 15.    Bảng 2.12 Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội : Bảng số liệu tàichính của Công ty xây dựng dân dụng Hà

Nội…………………………………………………………………………………………76

 • 16. Bảng 3.1: Bảng ma trân SWOT…………………………………………………82

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội
Luận văn giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng số 3 hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart