Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái định cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên

48.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái định cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên

Add your review

Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái định cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên

Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái định cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên

fff

Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái định cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên

fff

Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái định cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên

fff

Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái định cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên

fff

Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái định cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên

fff

6885


LUẬN VÀN THẠC SỸ KINH TẾ


HÁ NỘI-2012


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp nhằm phải triển Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái định cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên kình tế các vùng tải định cư dự án thuỷ điện Sơn La trên địa bàn rình Điện Biên" là do tôi tự nghiên cứu và hoàn thành. Các số liệu thu thập và két quả nghiên cứu trong luận văn là hoàn toàn khách quan và trung thực dưới sự hướng dẫn cùa PGS.TS. Phan Thị Nhiệm.Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự tranh chấp hay bị phát hiện có hành vi không trung thực liên quan nội dung đề tài Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái định cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên nghiên cứu.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIẾU, HÌNH

TÓM TẤT LUẬN VÃN

PHÀN MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: TỐNG QUAN NGHIÊN cứu VẺ DI DÂN, TÁI Đ|NH cư DO

XÂV DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN

 • 1.1.3.  Đặc điểm của di dân tái định cư trong các công trình thuỷ điện Luận văn giải

pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái định cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên

 • 1.2.1.1. ………….…………………………………………………………………………..

Phát triển sàn xuất cho vùng tái định cư

 • 1.2.1.2 ……………………………………………………………………………………….

Thu nhập, việc làm cho người dân tại vùng tái định cư

 • 1.2.2.3 ……………………………………………………………………………………….

Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái định cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên Sinh hoạt văn hoá cộng đồng

 • 1.3. Cơ sở thực tiễn để phát triền kinh tế vùng tái định cư dự án thuỷ điện 20

1.3.2………………………………………………………………………………………………

Một số chính sách quốc tc về tải định cư bắt buộc

 • 1.3.2.1,  Chính sách tái định cư băt buộc của Ngân hàng Thế giới (WB).23

 • 1.3.2.2.  Chính sách tái định cư bẳt buộc cùa Ngân hàng Phát triển châu Á … 24

 • 1.4.1. Nhừng bài học kinh nghiệm trong việc tồ chức ồn định và phát ưiển

sản xuất, đời sống cho nhân dân vùng lòng hồ Hòa Bình

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG PHÁT TRIẺN KINH TÉ XÃ HỘI TẠI CÁC VÙNG TÁI

ĐỊNH CƯ Dự ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH ĐIỆN BIÊN

 • 2.1.  Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái định cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội

tỉnh Điện Biên

 • 2.2. Đặc điểm vùng tái định cư Tủa Chùa và Mương Lay tỉnh Điện Biên…. 33

 • 2.2.2.  Huyện Tủa Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái định cư

dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên Chùa

 • 2.3.  Thực trạng phát triển kinh tế vùng tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La.. 38

2.3.2.1………………………………………………………………………………………..

Thực trạng sản xuất của hộ tái định cư

sánh diện tích đất trung bình của hộ TĐC và dân sở tại

 • 2.3.3.  Tác động của chương trình Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các

vùng tái định cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên TĐC đến việc làm và thu nhập

 • 2.4.2.  Nhừng hạn che và những vấn đề đặt ra cần giải quyết đổ phát triền

kinh tế vùng tải định cư

 • 2.4.3.  Nguyên Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái định cư dự

án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên nhân cơ bản

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIẺN KINH TÉ CÁC VÙNG TÁI ĐỊNH

CƯ Dự ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 • 3.1.2.  Định hướng phát Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái

định cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên triển thị xã Mường Lay

 • 3.2.  Giải pháp phát triển kinh tế vùng tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La

trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 • 3.2.6.  Giải pháp bào Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái định

cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên vệ môi trường vùng TĐC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái định cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái định cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên
Luận văn giải pháp nhằm phát triển kinh tế các vùng tái định cư dự án thủy điện sơn la trên địa bàn tỉnh điện biên
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart