Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển quảng ninh

48.000

Category:

Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển quảng ninh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển quảng ninh

Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển quảng ninh

fff

Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển quảng ninh

fff

Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển quảng ninh

fff

Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển quảng ninh

fff

Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển quảng ninh

fff

7739

LV. ThS ĐHKTỌD


TRƯỜNG OẠI HỌC KINH TÊ ouốc DÂN

— BDSoUỈGeca—————–

vũ QUỲNH TRANG

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 00 LỊCH BIỂN QUẢNG HÌNH

LUẬN VÀN THẠC SỸ KINH TẾ

HÀ NỘI, NĂM 2012


LỜI CAM ĐOAN

rôi xin cam đoan luận văn “Giảipháp phát triển du lịch biển Quàng Ninh” là công trình nghiên cứu khoa học của tôi, có sự hỗ trợ từ PGS.TS. Nguyền Tiến Dũng hướng dần và những người tôi đà càm ơn. Các nội dung nghiên cứu và kết quả thê hiện trong luận văn này là trung thực và và có nguồn gốc rõ ràng.

I là Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Tác giả Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển quảng ninh

Vũ Quỳnh Trang

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành luận văn này, em xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Tiến Đũng đã tận tình hướng dần trong suốt thời gian thực hiện dề tài. Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các ‘ITiầy Cô giáo trong Hội dồng khoa học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Kế hoạch – Phát triển, Viện đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; các anh Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển quảng ninh chị trong Sờ Văn hóa The Thao và Du lịch Quảng Ninh, các anh chị trong Sở Kố hoạch và Dầu Tư Quảng Ninh đà tạo điều kiện và giúp dờ em hoàn thành luận văn này.

Tuy nhiên, do thời gian và ưình độ bản thân còn hạn che nên luận văn không tránh khỏi nhừng thiếu sót. Rất mong nhận dược sự bổ sung, góp ý của các Thầy, Cô và các bạn dể luận văn được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển quảng ninh cảm ơn!

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Tác giả

Vũ Quỳnh Trang

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIÉƯ, sơ ĐÒ, HÌNH VẺ

TÓM TÁT LUẬN VẢN THẠC SỸ

LỜI MỞĐẢƯ

CHƯƠNG 1 TÓNG QUAN NGHIÊN cúu VÈ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ

KHUNG LÝ THUYÉT PHÁT TRIỀN DU LỊCH BIẾN

 • 1.1. Tổng quan nghiên cứu về phát Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển

quảng ninh triển du lịch

 • 1.1.3 …………………………………………………………………………………………..

Các công trình nghiên cứu về du lịch Quảng Ninh

 • 1.1.4 …………………………………………………………………………………………..

Đánh giá chung về các công trình nghiên cứu về phát triển du lịch

 • 1.2.1 …………………………………………………………………………………………..

.Khái niệm phát triển du lịch biển

 • 1.2.2. Các điều kiện đê phát Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển quảng

ninh triển du lịch biên

 • 1.3.2 …………………………………………………………………………………………..

Kinh nghiệm của một sổ địa phương trong nước

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG PHÁT TRIỀN DU LỊCH BIỂN QUẢNG NINH TỪ

NÁM 2005 ĐÉN NẢM 2012

 • 2.1. Thực Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển quảng ninh trạng khai

thác tiềm năng du lịch biển Quảng Ninh

 • 2.1.3.  Thực trang phát triển các loại hình du lịch và các sản phầm du lịch biển

đặc thù

 • 2.3. Tình hình phát Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển quảng ninh triển

doanh nghiệp kinh doanh lử hành

 • 2.7.3. Nguyên nhân của Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển quảng ninh

hạn chế trong phát triển du lịch biền

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỀN DƯ LỊCH BIÉN QUẢNG NINH TỚI

NẢM 2020

 • 3.1. Cơ hội và thách thức đối vói phát triển du lịch biển Quảng Ninh đến

năm 2020

 • 3.2. Quan điểm, định hưóng và mục tiêu phát triển du lịch biền Quảng Ninh

đen năm 2020

 • 3.2.1.  Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển quảng ninh Quan điểm phát triển

du lịch biển Quảng Ninh

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển quảng ninh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển quảng ninh
Luận văn giải pháp phát triển du lịch biển quảng ninh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart