Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

50.000

Category:

Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

fff

Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

fff

Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

fff

Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

fff

Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

fff

<r-a>

TRƯỜNG ’ĐẠI HỌ( KIMI TÉ QƯỎC Ỉ>ẲN atAỉe’ –

NGƯYỦS XI’AN TỪNG

GlÀi PHÁP PHÁT . SĨÍ.N TÍN DỤM; «Ã,ỵ i Ị u > -ẰN HÀNG TMCP QƯÂN ỉ>ọ.ì CHÍ ?ÍĨỈÁNH BỈỆA BiÍN

LVẬN VĂN TỈÍẠCSỸ KÍNH ’rê

HÀ NỢỈ- :e»ổ

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan dây là công trình nghiên cửu nghiêm túc, độc lập của riêng tôi với sự hướng dẫn tận tình, cẩn thận cùa giảng viên hướng dần khoa học PGS. TS Nguyền Ngọc Sơn. Tất cả các nguồn tài liệu tham khảo đà được Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ công bố dẩy dù. Nội dung của luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bo trong bất cứ công trình nào.

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

Tác giả luận văn thạc sỹ

NGUYẺN XUÂN TÙNG

LỜI CẢM ƠN

Tác già xin chân thành càm ơn Quý thầy cô Khoa Kê hoạch và phát triển, các thầy cô Viện đào tạo Sau đại học Trường Đại học Kinh tê Quốc dân đà tạo mọi điêu kiện thuận lợi cho Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ tác già trong suốt khóa học và trong quá trình hoàn thành đề tài luận văn thạc sỳ.

Dặc biệt, tác giả bày tỏ lòng càm ơn chân thành đến PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn đã tận tình hướng dẫn, giúp đờ tác giả trong quá trình làm luận văn.

Mặc dù đà hết sức cô găng và nỗ lực để hoàn thành đê tài luận văn thạc sỹ song trong quá trình thực hiện với hạn che về thời gian và trình độ nghiên cứu. Do Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ đó, luận văn không tránh khòi những mặt thiếu sót. Tác già kính mong sự chỉ bào và đóng góp ý kiến chân thành của Quý thây cô, các bạn đồng nghiệp đê tác già có thể hoàn thiện trong quá trình nghiên cứu tiêp vấn đề.

Xin chăn thành cảm ơn!

TÁC GIẢ

NGUYỄN XUÂN TÙNG

YÊU CẦU CỦA HỘI ĐÒNG CHÁM LUẬN VÃN THẠC sĩ về: Những điểm cần sứa chừa bô sung trước khi nộp luận văn chính Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ thức cho

2 í^ . Ẩ

Viện Đào tạo Sau đại học

……………………………….Áfỉ.ír.?…..c4.f.y.

………………………………………….ưi,… A.ứL(A.ỵ.’

Chủ tịch Hội đồng Cam kết của Học viên’

… ttiLfan..                         …-tỂưỉĩ….

GS.TS. Ngô Thắng Lợi
Học viên

………………

Nguyễn Xuân Tùng

Nêu học viên có trách nhiệm chinh sửa theo yêu cẩu cùa Hội đồng chắm luận văn. Trong trưởng họp không chinh sửa sỗ hòng dược cônơ nhân kềt nuã hán vê

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Nhận xét:

<<<123>>>

1. Tổng quan chung:

BẢN NHẬN XÉT LUẬN VÀN THẠC SỶ

Tân đề tài:

“Giải pháp phát triển tín (lụng hán ỉẻ tại ngân hàng TMCP Quăn Dội chi nhánh

Diện Ịiiẽn Phù"

<<<123>>>

Tác giả:

Nguyễn Xuân Tùng

Trường:

Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

Chuyên ngành:

Kinh tế và phát triển.

Người hướng dẫn:

Người phản biện:


Trường:


Pgs. Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ Ts. Nguyễn Ngọc Sơn

Pgs. Ts. Trần Thị Bích Ngọc.

Viện Kinh tể và quân lý, Dại học Bách khoa HN.

♦ về lính cấp thiết của dề tài: ngân hàng bán lè là xu hướng tất yếu của ngân hàng Việt Nam, phù họp với xu hướng

cùa thế giới. Tiềm năng thị trường ngân hãng bán lè cùa Việt Nam rất lớn. thị trường ngân Luận văn giải pháp phát           

triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ hàng bán lẻ ở Việt Nam cỏ dư địa tăng

trưởng rất lớn với hơn 90 triệu dân, tỳ lệ sừ dụng internet, điện thoại rất cao. Chưa kể, hiện tỷ lệ sử dụng thè ở Việt     Vv’" " 1

Nam chi chiếm khoảng 2%, trong khi tỷ lệ này ở các nước lên tới 50 – 70%. Dầu vậy, vì dang ở giai đoạn đầu. nên rúi      X?’ h

ro là khó tránh. Ngoài rùi ro về chi phí nhân lực, nợ xấu, các ngân hàng trong nước Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ còn đứng trước nguy cơ bị co hẹp thị phần do khối ngân hàng nước ngoài cũng đang ra sức tấn công thị phần bán lè. Chính vì vậy, việc tìm kiếm các giải pháp cho phát triền ngân hàng bán lè như ngân hàng TMCP Quân Đội cùa tác giả luận văn là mang tính cấp thiết cao.

  • ♦ Kết cấu luận văn: Luận văn có kết cấu 94 trang không bao gồm mở đầu, kết luận cuối mỗi chương, tài liệu tham khào và. Luận Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ văn chia thành 3 chương truyền thống, trong đó chương I: 22 tr; chương 2: 58 tr; chương 3: 16 tr. Có dầy dù các phần như mở đầu, kết luận, tóm tắt, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo… Tuy nhiên, luận văn chưa có phụ lục. Phần mục tiêu chung cùa luận văn(trang 3) cần viết lại cho dàm bào văn phong khoa học.

  • ♦ về sự phù họp vói chuyên ngành dào Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ tạo: luận vãn phù hợp với chuyên ngành dào tạo.

2. Nhận xét chi tiết về các ưu và nhược điểm trong nội dung và hình thức của Luận vãn:

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ
Luận văn giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart