Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực hồ chứa sơn la

49.000

Category:

Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực hồ chứa sơn la

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực hồ chứa sơn la

Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực hồ chứa sơn la

fff

Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực hồ chứa sơn la

fff

Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực hồ chứa sơn la

fff

Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực hồ chứa sơn la

fff

Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực hồ chứa sơn la

fff

7569


LUẬN VÀN THẠC sĩ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ


HÀ NỘI, NĂM 2013


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực hồ chứa sơn la này là công trình nghiên cứu cùa tôi, tất cả nội dung tham khào đều được trích dẫn đầy đủ từ các nguồn tài liệu cụ thể. Các két quà trình bày trong luận văn là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công t rình nào khác.

Hà Nội, ngày 20 thủng 02 năm 2013

Học viên

Vũ Thị Hồng Hạnh

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện Luận văn tốt nghiệp tại Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực hồ chứa sơn la trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tôi đă nhận được sự giúp đờ nhiệt tình cùa các Thầy Cô giáo khoa Môi trường và Đô thị. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết om sâu sác tới TS. Lê Hà Thanh, người đà hướng dẫn tôi hoàn thành Luận văn tốt nghiệp.

Tôi cùng xin cảm om gia đình, bạn bè đã giúp đờ, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành bài Luận văn này.

Tuy đã cố gắng nhưng bài Luận Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực hồ chứa sơn la văn không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của các Thầy Cô giáo và các bạn để bài Luận văn được hoàn thiện hơn.

Hà Nội, thảng 02 năm 2013

Học viên

Vũ Thị Hồng Hạnh

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CHỮ VIÉT TÁT DANH MỤC BĂNG TÓM TÁT LUẬN VẢN PHÀN MỞ ĐÀU

 • 2. Mục tiêu nghiên cứu3 Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực hồ chứa sơn la

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ THUYẾT VÈ MÓI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CHÁT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

 • 1.2.1.  Một số khái niệm Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực hồ

chứa sơn la liên quan tới môi trường

 • 1.3. Mô hình 1-0 trong đánh giá tưong quan định lượng giữa tăng trưởng kinh

tế và ô nhiễm môi trường

 • 1.4.2.  Khả năng áp dụng mô hình 1-0 đề đánh giá mối quan Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực hồ chứa sơn la hệ giừa tăng trưởng

kinh tế và ô nhiễm môi trường tại Việt Nam

CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG PHÁT TRIÉN KINH TẾ, XÂ HỘI VÀ MÒI

TRƯỜNG CỦA VÙNG KINH TÉ TRỌNG ĐIỀM BẤC Bộ

 • 2.1.4.  Hiện trạng kinh Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực hồ

chứa sơn la tế-xã hội

2.2. Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước vùng kinh tế trọng điếm Bắc bộ ….43

 • 2.3. Các chính sách bảo vệ môi trường của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ…45 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VÀ Dự BÁO MÓI TƯƠNG QUAN GIŨA TÀNG TRƯỜNG KINH TÉ VÀ Ô NHIẺM MÔI TRƯỜNG TẠI VÙNG KINH TÉ

TRỌNG ĐIẺM BẢC Bộ

 • 3.1.1.  Các căn cứ xây dụng Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực

hồ chứa sơn la kịch bản

 • 3.2.   Dự báo mối tương quan giữa tăng trưỏTìg kinh tế và mức độ ô nhiễm môi

trường tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

 • 3.2.3.  Lựa chọn kịch bàn tăng trường và bào vệ môi trường cho Vùng kinh tế trọng điềm …. Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực hồ chứa sơn la 59

 • 3.3. Các giải pháp chủ yếu đảm bảo phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng

điểm Bắc Bộ

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực hồ chứa sơn la”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực hồ chứa sơn la
Luận văn hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại khu vực hồ chứa sơn la
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart