Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam

55.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam

fff

BỘ GIÁO DỤC VA ĐÀO TẠO TRưỜNG ĐẠI HỌC X12ỈH TấQUÓC DẲK

LÊ THỈ THU HÀ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BÃO ĨẬO VÀ B0I WNG CÒNG CHÍC ả SÀI TIÊNG NÓI VỈỆĨ NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỈNH TE

HÀ Nộĩ, NÁM – 20Ỡ3

LỜI CẢM ƠN

Tác gìả luận ván này xin bày tỏ lòng biết ơn sáu sắc dối với các Thầy giáo, Cổ giáo Trường Đại học Kinh tế Quốc dán, Khoa Sau Đại học, Khoa Kinh tế Lao dộng và Dán số dà tận tình giảng dạy, hướng dẫn và quan tám giúp dỡ tác giả trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm luận vãn Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam tốt nghiệp.

Dặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sáu sắc tới cỏ giáo – TS. Vũ Thị Mai, người dã tận lình hướng dẫn và giúp dờ tác giả trong quá trình thực hiện và hoán thảnh luận ván.

Xin chân thành càm ơn Lãnh đạo Ban Tổ chức Cán bộ Dài Tiếng nói Việt Nam và các bạn bè dồng nghiệp đà dộng viên, giúp dờ, dóng góp ỷ kiến, cung cấp lài liệu tạo diều kiện dể tác giả Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam hoàn thành luận văn này.

Mặc dừ dã có nhiều cố gắng nhưng do hạn ché ‘về lý luận, kinh nghiệm cũng như thời gian nghiên cứu nên chắc chắn khó tránh khôi những thiếu sót, lác gid mong nhận được những ỷ kiến dóng góp cùa các nhà khoa học, các thầy cỏ giáo và các bạn dồng nghiệp dể luận vân được hoàn thiên hơn.

Xin chán thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng II nàm 2003

Tác giả

LÊ THỊ THU Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam HÀ

DANH MỤC CÁC so Đổ, BẢNG BIỂU

Trang Sư đồ 2.1: Tổ chức bộ máy của Đài Tiếng nói Việt Nam

Bảng 2.1: Thống kê sô’ lượng và châì lượng công chức cùa Đài Tiếng

nói Việt Nam (tính theo số biôn chế được giao)

Bảng 2.2: Bâng tổng hợp chất lượng công chức của Đài Tiếng nói Việt

Nam theo ngành nghề chuyên môn đào tạo

Bàng Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam 2.3: Tổng hợp chất lượng công chức của Đài Tiếng nói Việt

Nam tính đến 31 /12/2CX)2

Bảng 2.4: Tổng hựp kết quả đào tạo, bổi dường cồng chức của Đài

Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 1998-2002

Bàng 3.1: Dự kiến kinh phí đào tạo, bổi dường công chức ử Đài Tiếng 111 nói Viôt Nam giai đoạn đốn năm 2010

MỤC LỤC

Trang

TRANG Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam PHỤ BÌA

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC sơ Đồ, BẢNG BlỂư

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ Bồi DƯỠNG

CÔNG CHÚC

 • 1.1.4.  Mục liêu, nội dung đào tạo, Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam bổi dưỡng công chức

21

 • 1.2. NỘI DƯNG CÒNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ Bồi DƯỠNG 27 CÔNG CHÚC

 • 1.2.1.  Xác định nhu cầu, đối lượng và mục tiêu dào tạo, bồi dưỡng 27

 • 1.2.2.

Lựa chọn nôi dung, chương trình đào tạo, bồi dường

 • 1.2.5.  Dự tính chi phí đào Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng

cán bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam tạo, bổi dưỡng

 • 1.2.6.  Tổ chức thực hiện và dánh giá công tác đào lạo, bổi

dường

 • 1.3. Sự CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO

TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÔNG CHÚC

 • 1.4. KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO, Bồi DƯỠNG CÔNG CHÚC

MỘT SỐ NƯỚC.

 • 1.4.1.  Đài Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công

chức ở đài tiếng nói việt nam phát thanh – truyồn hình Maylaysia

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỤC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ

BỒI DƯỠNG CÔNG CHÚC Ở ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

 • 2.1. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT

NAM

 • 2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển của Đài Tiếng nói Việt

Nam

 • 2.1.3.  Tổ chức bộ máy Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán

bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam của Đài ‘l iếng nói Việt Nam

 • 2.2. ĐẬC ĐIỂM CỦA ĐỘI NGŨ CÔNG CHÚC ĐÀI TIẾNG NÓI

VIỆT NAM

 • 2.3. PHÂN TÍCH THỤC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ

BỒI DƯỠNG CÔNG CHÚC Ở ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM.

 • 2.3.1.  CƯ cấu tổ chức của bộ phận thực hiện cồng lác đào tạo,

bồi dưỡng

 • 2.3.2.  Phân lích kết quả đào lạo và bổi dưỡng công chức ở Đài Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam

Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 1998-2002

 • 2.3.3. Đánh giá nội dung công lác đào tạo và bổi dưỡng công

chức ở Đài Tiếng nói Viột Nam                             66

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam
Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở đài tiếng nói việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart