Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty youngone nam định

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty youngone nam định

Add your review

Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty youngone nam định

Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty youngone nam định

fff

Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty youngone nam định

fff

Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty youngone nam định

fff

Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty youngone nam định

fff

Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty youngone nam định

fff

6502 LV . ThS ĐHKTQD


—————–pẠ—————–

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Qưốc DÂN »*****

LẠI MINH TUẤN


HOÃN THIỆN CÔNG TÁC KẼ HOẠCH HÔA NGUỒN NHÂN Lực CỦA CỐNG TY YOUNGONE NAM ĐỊNH

LUẬN VÃN THẠC sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HÀ NÔI-2011

k


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty youngone nam định trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng.

TÁC GIẢ

Lại Minh Tuấn

LỜI CẢM ƠN

Sau một thời gian học tập và nghiên cứu, được phép cùa Bộ Giáo dục Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và dưới sự hướng dẫn hướng dần tận tình của các thầy giáo, cô giáo luận văn thạc sỳ “Hoàn thiện công tác Kế hoạch hóa nguồn nhăn ỉực ở công ty Youngone Nam Định ” dà dược hoàn tất.

Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty youngone nam định Với lòng biết ơn sâu sắc, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành dến các thầy cô giáo của khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực, đặc biệt là TS.Phạm Thị Bích Ngọc đà tận tình hướng dẫn, giúp dở tác giả trong suốt thời gian qua.

Xin trân trọng càm ơn Ban lành dạo và các bộ phận nghiệp vụ, các cán bộ, CNV ở các xưởng sản xuất – Công ty Youngone Nam Định đà tạo mọi diều kiện giúp Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty youngone nam định dờ cho tác giả thu thập tài liệu, nghiên cứu nghiệp vụ và hoàn thành đề tài nghiên cứu.

Xin cám ơn các bạn đọc đà quan tâm den đề tài này, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.

TÁC GIÀ

LẠI MINH TUẤN

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ON

MỤC LỤC CÁC CHỪ VIẾT TÁT

MỤC LỤC Sơ ĐÔ, BẢNG BIẾU

LỜI NÓI ĐÀU

Chirơng I: cơ SỞ LÝ LUẬN Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty youngone nam định Của công tác ké hoạch HoÁ nguồn nhân

Lực TRONG DOANH NGHIỆP

1.1.2.2………………………………………………………………………………………………………….

Tầm quan trọng của kế hoạch hoá nguồn nhân lực

  • 1.2.1.  Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty youngone nam

định Phân tích công việc

  • 1.3. CÁC NHÂN TỒ ÁNH HƯỜNG ĐẾN KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN Lực…. 12

  • 1.4.  QUÁ TRÌNH KÉ HOẠCH HOÁ NGUÔN NHÂN Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch

hóa nguồn nhân lực của công ty youngone nam định Lực

1.4.2.2…………………………………………………………………………………………………………….

Cung nhân lực bên ngoài

  • 1.4.3.2. Dư Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty youngone

nam định thừa nhân lực

Chương II: PHÂN TÍCH THựC TRẠNG CÔNG TÁC KÉ HOẠCH HOÁ NGUỎN

NH/ĨN Lực Ở CÔNG TY YOUNGONE NAM ĐỊNH

  • 2.1.3.  Dặc điểm Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty

youngone nam định nguồn nhân lực cùa Công ty

  • 2.2. KHÁI QUÁT VÈ CÁC HOẠT DỘNG TÁC ĐỘNG TỚI CÔNG TÁC KẾ HOẠCH

HOÁ NGUÓN NHÂN Lực TẠI CÒNG TY

  • 2.2.5. Môi trường kinh doanh của công ty.. Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty youngone nam định 50

  • 2.3. QUY TRÌNH THựC HIỆN CÔNG TÁC KÉ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN Lực Ờ

CÔNG TY

2.3.1

đoán cầu nhân lực

  • 2.4.  ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG KÉ HOẠCH HOÁ NGUÔN NHÂN Lực Ở

CÔNG TY YOUNGONE NAM ĐỊNH

Chương III: MỘT SỎ BIỆN PHÁP Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty youngone nam định HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẺ HOẠCH HOÁ NGUÔN NHÂN Lực Ở CÔNG TY YOUNGONE NAM ĐỊNH

3.1. ĐỊNH HƯỞNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỀN YOUNGONE NAM ĐỊNH

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty youngone nam định”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty youngone nam định
Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty youngone nam định
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart