Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam

55.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam

fff

WAN VÃN THẠC SY KINH TẾ

LV.ThS

ĐHKTQD

8;

8

ĐĂNG TRƯỞNG THI

HÀ VỘL .Wf 2015

— .4 ••<<>'<?»

HOẰN THIẾN CÔNG ĨÃC QUẪN LÝ RUI RO TRONG TMAHH ĨOÁH THẺ ĨẠỈ NGÂN HÀNG TWICP NGOẠI WNB vô ?vẫfổ

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn “Hoàn Thiện Công Tác Quàn Lý Rủi Ro Trong Thanh Toán Thè Tại Ngán Hàng Thương Mại cỏ Phần Ngoại Thương Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam Việt Nam" là công trình nghiên cửu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu, tài liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rỏ ràng.

Tác giả luận văn

Aft’

Đặng Trường Thi

LỜI CẢM ƠN

Luận văn này được thực hiện tại Ngân hàng Thương mại cồ phần Ngoại thương Việt Nam

Đê hoàn thành được luận văn này tôi đã nhận dược rất nhiều sự động viên, giúp đỡ của nhiều cá nhân và Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam tập thể.

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Thị Hoa đã hướng dẫn tôi thực hiện nghiên cứu của mình.

Xin cùng bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo, người dà dem lại cho tôi những kiến thức bồ trợ, vô cùng có ích trong những năm học vừa qua.

Cùng xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám hiệu,Viện Đào tạo Sau đại học, Khoa Kế Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam hoạch và Phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân. đà tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập.

Cuối cùng tôi xin gửi lời cám ơn den gia dinh, bạn be, những người dã luôn bên tôi, động viên và khuyến khích tôi trong quá trình thực hiện dề tài nghiên cứu của mình.

Hà Nội, ngày 20 thủng 01 năm 20 Ị5

Tác giả luận văn

Đặng Trường Thi

YÊƯ CÀU CỦA HỘI ĐÔNG Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam CHẢM LUẬN VĂN THẠC sĩ VÈ Những điểm cần sửa chữa bồ sung trước khi nộp luận văn chính thức cho

Viện đào tạo Sau đại học


Chủ tịch Hội đồng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cam kết của Học viên’

Tôi cam đoan sẽ chỉnh sửa các nội dung trên do Hội đông yêu câu.

Học viên

(Ký tên)                            GS.TS Ngô Thắng Lọi

/A

Đặng Trường Thi

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam CỘNG HÒA XẢ HỘI CHÙ NGHIA VIỆT NAM

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN Độc lặp – Tự do – Hạnh phúc

NHẬN XÉT LUẬN VÃN CAO HỌC

Đê tài: Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại Ngân hàng thương mại CP ngoại thương Việt Nam

Học viên cao học: Đặng Trường Thi 9

Chuyên ngành : Kinh tế Phát triền

Luận văn bao gồm 87 trang bao gồm 3 chương. Sau khi đọc toàn bộ luận văn tôi Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam có một số ý kiến sau đây:

1. Sụ cần thiết của dề tài

Với sự phát triền mạnh mẽ của công nghẹ và sự hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế toàn cầu việc giao dịch không dùng tiền mặt càng trở nôn phổ biến và cần thiết đối với một nền kinh tế sử dụng chủ yếu tiền mặt như ở Việt Nam hiện nay. Dịch vụ thẻ đã ngày càng trở nên phổ biến hơn ờ Việt Nam với sự phát triển đa dạng của thè thanh Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam toán. Tuy nhiên, một mặt do thỏi quen sử dụng thẻ và thanh toán không dung tiền mặt được ưa chuộng ở Việt Nam, cũng như những rủi ro mà người sử dụng gặp phải đang là rào cản lớn cho phát triển dịch vụ thẻ. Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro là một việc làm cần thiết đê nâng cao năng

lực cạnh tranh cũng như thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ đầy tiềm năng này. Đô tài phù họp với chuyên ngành Kinh Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam tế Phát triển.

2. Những kết qua đạt được của luận vãn

Luận vãn đã làm rõ được những vấn đề lý luận cần thiết về rủi ro và rủi ro trong thanh toán the . ‘lac giả đã khát quát khá tốt các loại rủi ro trong thanh toán thè từ các chủ thể tham gia bao gồm đơn vị chấp nhận thẻ, _chù thẻ, ngân hàng phát hành, ngân hàng thanh toán và tổ chức thỏ quốc tế (trang 8-12).

Tác giả Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam đã làm rõ được công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thè bao gồm khái niệm, quy trình, nội dung và phương pháp, cùng như tổ chức thực hiện.

1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam
Luận văn hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart