Luận văn hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex

54.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex

fff

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex

fff

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex

fff

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex

fff

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex

fff

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex

fff

TRÀN THỊ NGỌC ANH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠT CÔNG TY TNHH

PULPPY CORELEX (VIỆT NAM)

LUẬN VÀN THẠC si QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRƯỜNG ĐẠĨ HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN

ĐẠI HỌC KTQD TT. THỔNG TIN THƯ VIỆN PHÒNG LUẬN ÁN-TưLIỆU

TRÀN THỊ NGỌC ANH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH PULPPY CORELEX (VIỆT NAM)

Chuyên ngành: Quan trị Nguồn nhân lực

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Người hướng dần khoa học: TS. Phạm Minh Huấn

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan, luận vân là Luận văn hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex công trình nghiên cứu cùa bàn thân tỏi. Các số liệu và trích dẫn trong luận văn là có nguỏn gốc rỏ ràng và trung thực./.

TÁC GIA

Trần Thị Ngọc Anh

LỜI CẢM ƠN

Trước het, cho phcp tỏi được bày tỏ lòng biết ơn sảu sắc tởi TS. Phạm Minh Huân, Thử trường bộ Lao động – Thương binh và Xà hội, người đà tận tinh giúp đở hướng dẫn tòi về mặt khoa học dể hoàn thành bán luận văn này. Luận văn hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex

Tỏi xin tràn trọng cam ơn PGS.TS Tràn Xuân Cảu vả các Thảy cô giáo, các cán bộ và nhàn viên trong khoa Kinh tẻ và quàn lý nguôn nhản lực và viện Đào tạo SĐH – Trường ĐH Kinh tế quốc dân về nhừng ý kiến dóng góp thăng thẩn và sự giúp đờ chân thành đe tỏi hoàn thành ban luận vãn này.

Nhàn dây, tòi cũng xin được gưi lời cảm ơn chân thành nhắt tới gia đinh, bạn be, nhừng người đà Luận văn hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex thường xuyên động viên tôi hoàn thành ban luận văn này.

Xin trân trọng cám ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

DANH MỤC CÁC CHỦ VIẾT TAT

DANH MỤC BÂNG BIÉU, HÌNH VÊ TÓM TÁT LUẬN VÃN NỌi DUNG

MÓ ĐÀU

CHUÔNG 1: MỘT SỐ VÁN ĐÈ LÝ LUẠN VÈ TIÈN LƯƠNG VÀ CÓNG TÁC TRA LƯƠNG

ì. ì. ĩ. Luận văn hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex Khái niệm

  • 1.4. Một số kinh Luận văn hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex nghiệm quốc tế về tiền lương và bài học vận dụng trong CTTL

trong doanh nghiệp

  • 1.4.1. Kình nghiệm trá lương theo phương pháp đánh giá giả trị công việc (lụa

theo công nghệ HA Y

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THựC TRẠNG CÔNG TÁC TRA LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỌNG TẠI CÔNG TY TNHH PULPPY CORELEX (VIỆT NAM)

2.1 Nhfrng đặc diem Luận văn hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex co ban (rong san xuất kinh doanh anh hưưng tói công tác tra lirưng ờ Công ty TNHH Pulppy Corelex (Việt Nam)…………………………..35

  • 2.3.3. Thục trạng vể quy chế tiền ỉuơng tại công Luận văn hoàn thiện công tác trả

lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex ty

  • 2.4.1. Ưu điểm

  • 2.4.2. Tôn tụi, hạn chê…………………………………………………………………………………….

65

CHUÔNG 3: GIAI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRA LƯƠNG CHO NGUÔI LAO ĐỌNG TẠI CÔNG TY TNHH PULPPY CORELEX (VIỆT NAM) 67 Luận văn hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex

3.3.1………………………………………………………………………………………………

Giai pháp vế xây dụng tnửc lương tồi thiêu tại PCV (Lmin)

  • 3.3.2. Giai pháp xây dụng QTL……………………………………………………………………….

70

  • 3.3.4 Củng cổ, kiện toàn bộ máy thục hiện CTTL tại PCV. Luận văn hoàn thiện

công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex

  • 3.4. Hiệu quã cùa công tác trá lưong cho ngưửi lao động sau khi hoàn thiện… 88

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHAO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex
Luận văn hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty tnhh pulppy corelex
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart