Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức của đài tiếng nói việt nam trong tình hình mới

52.000

Category:

Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức của đài tiếng nói việt nam trong tình hình mới

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức của đài tiếng nói việt nam trong tình hình mới

Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức của đài tiếng nói việt nam trong tình hình mới

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức của đài tiếng nói việt nam trong tình hình mới

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức của đài tiếng nói việt nam trong tình hình mới

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức của đài tiếng nói việt nam trong tình hình mới

fff

Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức của đài tiếng nói việt nam trong tình hình mới

fff

468


Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO TRITỜNG DẠI HỌC KINH TỂ QUÓC DẲN

NGUYỄN VĂN CHÍ

lệĩ sế GiẮl PHÁF NHÌN itó ỈHlto £ÔN£ ĩÁc

BÀO ĩ|®§ồí ÕN6 ÓI sệ, cfeg CBÍe CÒÁ Ml ỈIÉÊ ÓI VIỆỈ » ĩms ĨÌHB BÌMB ĩlíl ‘

LUẬN VÃN THẠC SỸ KINH TÊ

HÀ NỘI – 2003

LỜI CẢM ƠN

Với tình cảm chân thành, tác giả luận vàn này xin bày tò lòng biết ơn sán sắc đối với các Thầy giáo, Cô giáo Trường Dại học Kinh tê Quốc dán, Khoa Sau Dại học, Khoa Khoa học quản lý dà tận tình giảng dạy, hướng dẫn và quan tâm giúp dỡ tác giả trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của đài tiếng nói việt nam trong tình hình mới luận vàn tốt nghiệp.

Dặc biệt, tác già xin bày tổ lòng biết ơn sáu sắc tới Thầy giáo – TS. Lè Kim Khỏi, người đà tận tình hướng dẫn và giúp dỡ tác giả trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận vãn.

Xin chán thành cảm ơn Ban TỔ chức Cán bộ và Đào tạo Dài Tiếng nói Việt Nam và các bạn bè dồng nghiệp dà động viên, giúp dỡ, dóng góp ỷ kiến, cung cấp tài liệu và số liệu Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của đài tiếng nói việt nam trong tình hình mới tạo diều kiện dể tác giả hoàn thành bản luận ván này.

Mặc dù đà có nhiêu cố gắng nhưng do hạn chê vê lý luận, kinh nghiệm cùng như thời gian nghiên cửu nên chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót, tác gid mong nhận được những ý kiến dóng góp của các nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo và các bạn dồng nghiệp dê luận ván dược hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 10 Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của đài tiếng nói việt nam trong tình hình mới tháng 01 năm 2003 Tác giả

NGUYỄN VĂN CHÍ

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

 • 1. DW – Trung tâm đào lạo Đài phát thanh quốc gia Đức

 • 2. NXB – Nhà Xuất bản

 • 3. RNTC – Trung tâm đào tạo Đài phát thanh Hà Lan

 • 4. RTM – Đài phát thanh – truyền hình Malaysia

DANH MỤC CẤC so Đố, BẢNG BIỂU

Trang

Sơ dồ 2.1: Tổ chức bộ máy của Đài Tiếng nói Việt Nam                 46

Bảng 2.1: Tổng Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức của đài tiếng nói việt nam trong tình hình mới hợp chất lượng cán bộ, công chức của Đài Tiếng                                50

nói Việt Nam tính đến 31/12/2002

Bảng 2.2: Tổng hợp kcì quả đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong 54 giai đoạn 1997-2002

Bảng 2.3: Tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng có liên quan tới 56 nước ngoài

MỤC LỤC

Trang

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CHỮVIÊT TÁT

Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức của đài tiếng nói việt nam trong tình hình mới DANH MỤC CÁC sơ Đồ, BẢNG Biểu

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỤC TIỄN CÔNG TÁC 13 ĐÀO TẠO, BỒI

DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHÚC NHÀ NƯỚC

 • 1.1.2. Vị trí, vai trò của cán bộ, công chức nhà nước trong 15 giai đoạn hiên nay

 • 1.1.3. Khái niệm đào tạo, bổi dưỡng Luận văn một số giải pháp nhằm

hoàn thiện công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức của đài tiếng nói việt nam trong tình hình mới

 • 1.1.4. Đào tạo, bổi dưỡng với nhiệu vụ tiêu chuẩn hoá đội 18 ngũ cán bộ, công chức

 • 1.1.5. Mục tiêu của công tác đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, 21 công chức

 • 1.2. SựCẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO 22 TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHÚC NHÀ NƯỚC.

phát triển của kinh tế – xã hội

tiến bộ cùa khoa học và công nghệ

 • 1.2.3. Sự đổi mới của khoa học quản Luận văn một số giải pháp nhằm

hoàn thiện công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức của đài tiếng nói việt nam trong tình hình mới lý

 • 1.3. NỘI DƯNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, Bồl DƯỠNG CÁN 27 BỘ, CÔNG

CHÚC

 • 1.3.1. Xác định nhu cầu và đối tượng tiêu đào tạo, bồi 27 dưỡng.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức của đài tiếng nói việt nam trong tình hình mới”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức của đài tiếng nói việt nam trong tình hình mới
Luận văn một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức của đài tiếng nói việt nam trong tình hình mới
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart