Luận văn một số vấn đề cơ bản nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương của tổng công ty xi măng việt nam

54.000

Category:

Luận văn một số vấn đề cơ bản nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương của tổng công ty xi măng việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn một số vấn đề cơ bản nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương của tổng công ty xi măng việt nam

Luận văn một số vấn đề cơ bản nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương của tổng công ty xi măng việt nam

fff

Luận văn một số vấn đề cơ bản nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương của tổng công ty xi măng việt nam

fff

Luận văn một số vấn đề cơ bản nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương của tổng công ty xi măng việt nam

fff

Luận văn một số vấn đề cơ bản nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương của tổng công ty xi măng việt nam

fff

Luận văn một số vấn đề cơ bản nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương của tổng công ty xi măng việt nam

fff

Luận văn một số vấn đề cơ bản nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương của tổng công ty xi măng việt nam

fff

HA NOI – 2604

9 403

Q*I’lia


< < í’ Í. pi

o

(


IILHKTQD u ậ n v ă n


ỈRw s  <>

(S

v â


n đ ề c


n h ă m h o à n th ;a


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỚNG DẠI HỌC KINH TẼ QUỔC DÂN

————oOo———-

TRẤN THI HOÀI THU

MỘT SÔ VÂN DẾ Cơ BẢN NHAM HOÀN THIỆN cơ CHÊ QUẢN LÝ TIÊN LƯƠNG CỦA Luận văn một số vấn đề cơ bản nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương của tổng công ty xi măng việt nam TÔNG CỒNG TY XI MÂNG VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUAN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành          : Kinh té và tổ chức lao động

Mà sò’                   : 5.02.07

Giáo viên hướng dản:TS. Pham Thuý Hương

AẠIHỌCKTQD (

THÕNG TIN THƯ VIỆN I

HÀ NỘI 2004

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỚNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUỂĨC DÃN

————0O0———-

TRẦN THỊ HOÀI THU

MỘT sô VẤN ĐÉ Cơ BẢN Luận văn một số vấn đề cơ bản nhằm hoàn I        II

thiện cơ chế quản lý tiền lương của tổng công ty xi măng việt nam

NHAM HOÀN THIỆN cơ CHÉ

QUẢN LÝ TIÊN LƯƠNG CỦA TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

LUẬN VÁN THẠC SỶ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành

Mã số


: Kinh tế và tổ chức ỉao động

: 5.02.07

Giáo viên hướng dcbr.TS. Phạm Thuý Hương

ĐẠI HỌC KTQD

TRUNG AtS               

THÕNG. TIN THƯ VIỆN

HÀ NÒI 2004

LÒI CÁM ON

Em xin bẩy tỏ lòng biết ơn sầu sắc lới TS. Luận văn một số vấn đề cơ bản nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương của tổng công ty xi măng việt nam Phạm Thuý Hương cỏ giáo trực tiếp hướng dẫn em và tham gia đóng góp nhiéu ý kiên cho luận vân.

Em xin chân trọng gưi lới các thầy giáo, cô giáo Khoa Lao động và dán số, Phòng quan lý đào tạo đại học và sau dại học lời cảm ơn sâu sác về sự giúp đỡ lận tình đối với cm trong thời gian qua.

Xin cám ơn Tổng cõng ty Xi mãng Việt nam, các doanh nghiệp sán xuất, kinh doanh trực thuộc Tổng Luận văn một số vấn đề cơ bản nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương của tổng công ty xi măng việt nam còng ty dã tạo đieu kiên thuận lợi cho tôi hoàn thành tốt quá trình nghiên cứu và bàn luận vãn này.

Xin cám cm những lình cảm lốt đẹp và sự quan tâm giúp đỡ nhiệt thành cúa người thản và bạn bè.

Xin chàn thành cám ơn.

Học viên

ĩfản ‘7/ợ Kxùù Ihu.

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ V1ẾT TẤT

<<<123>>>

BQ

Binh quàn

CNV

Công nhàn viên

CBCV Luận

Căp bộc còng việc

‘ă*’       -ố

DN

Doanh nghiệp

DT

Doanh thu

ĐMLĐ ĐG

Định mức lao động Đơn giá

đ

Đóng Việl nam

ILO

TÔ chức Lao động quốc lế

KD

Kinh doanh

NSNN

Ngân sách nhà nước

NSLĐ

LĐTBXII

Nãng suất lao động

Lao động – Thương binh và xà hội

SXKD

Sán suất kinh doanh

TNBQ

TL Luận văn

Thu nhập bình quân l ien lương, tiền cỏng

một sn von XN

Xí nghiộp

VA

Giá trị gia tăng

s

Tồng số

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn một số vấn đề cơ bản nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương của tổng công ty xi măng việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn một số vấn đề cơ bản nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương của tổng công ty xi măng việt nam
Luận văn một số vấn đề cơ bản nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương của tổng công ty xi măng việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart