Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015

48.000

Category:

Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015

Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015

fff

Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015

fff

Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015

fff

Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015

fff

Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ Qưốc DÂN …..—OOO……….

NGHIÊM THỊ NGỌC BÍCH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI CÁC Cơ SỞ DẠY NGHỀ CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2015

LUẬN VÃN THẠC SỸ KINH TẺ

HÀ NỘI-2011

LÒÌ CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan tất cả những nội dung của luận văn này do chính tôi viết dưới sự hướng dẫn của thầy giáo hướng dẫn, không sao chép Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015 ở bất cứ công trình nghiên cứu nào. Nhừng thông tin được sử dụng trong luận văn do tôi thu thập hoàn toàn minh bạch và không vi phạm đạo đức và các quy định trong nghiên cứu.

MỤC LỤC

ĐANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẤT

DANH MỤC BÁNG BIÉU

LỜI MỜDẢU

CHUÔNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN VẺ CHÁT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHÈ TẠI

CÁC CO SÒ DẠY NGHÈ

ỉ Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015 .ỉ.ỉ. Nghề:

Ị. 1.3.1. Khải niệm chất lượng đào tạo nghề:

ỉ. 1.3.2. Tiêu chí và phương pháp đo lường chất lượng đào tạo nghê:

 • 1.2.   ỉ. Nội dung đào tạo Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở

dạy     nghề     của     tỉnh     hải     dương     đến     năm

nghề:

1.2.2.1…………………………………………………………………………………………

Cân cứ vào thời gian đào tạo nghê:

ỉ.2.2.2. Cán cừ vào nghê đào tạo đòi vởì người học:

 • 1.2.3.   ỉ. Đàotạo nghề chính Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các

cơ sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015 quy:

/21/ m;

 • 1.3.2.2.  Đội ngũ giáo viên Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ

sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015 :

1.3.2.3…………………………………………………………………………………………

Phương pháp dạy hục:

 • 1.4. Kinh nghiệm đào tạo nghề của một số nước trên thế giói và Việt Nam: 25

 • 1.4.2. Mô hình dào tạo nghề tiên tiến Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại

các cơ sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015 tại Hacotab

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THựC TRẠNG VÈ CHÁT LƯỢNG DÀO TẠO

NGHÈ TẠI CÁC Cơ SỜ DẠY NGHÈ CỦA TĨNH HÁI DƯƠNG

 • 2.1.4.  Dặc Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của

tỉnh hải dương đến năm 2015 điếm dân số và nguồn lao động:

 • 2.2.  Phân tích thực trạng chất lượng ĐTN tại các CƯ SỪ dạy nghề của

tỉnh Hài Dương:

 • 2.2.2. Kết quá đào Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015 tạo nghề cùa tinh Hái Dưong trong những năm qua: …40

 • 2.3.  Phân tích thực trạng các yếu tố ành hường đến chất lưụng ĐTN tại các

cơ sờ dạy nghề cùa tỉnh Hài Dương:

 • 23.2.2.  Dội ngủ giáng viên: Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015 65

 • 2.4.2.    ỉ. về phía Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy

nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015 người học:

CHƯƠNG 3: MỌT SÓ GIẢI PHÁP NHẢM NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG DÀO TẠO NGHÈ TẠI CÁC co SÒ DẠY NGHÈ CỦA TÌNH HẢI DƯƠNG

 • 3.2.  Quan điếm, định hướng và mục tiêu phát triển dạy nghề cùa tỉnh Hãi

Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015 Dương

 • 3.3. Một số giãi pháp nhầm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các CO’ sử

dạy nghề cùa tỉnh Hải Dưong đến năm 2015:

 • 3.3.2.  Giải pháp về vắn

 • 3.3.3.  Nâng cao chắt luọng đầu vào:……………………………………………………..Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015 92

  • 3.3.3.1. Cần phái thực hiện tốt công tác Marketing đào tạo nhằm nâng cao chát

lượng tuyên sinh đâu vào:…………………………………………………………92

 • 3.33.2. Hoàn thiện càn cứ tuyển đầu vào:……………………………………………..93

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015
Luận văn nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh hải dương đến năm 2015
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart