Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của ngành đường sắt việt nam

55.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của ngành đường sắt việt nam

Add your review

Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của ngành đường sắt việt nam

Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của ngành đường sắt việt nam

fff

Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của ngành đường sắt việt nam

fff

Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của ngành đường sắt việt nam

fff

Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của ngành đường sắt việt nam

fff

Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của ngành đường sắt việt nam

fff

6045 LV . ThS ĐHKTQD


jW1


■aa.iT.


TRƯỜNG i>Al HỌC KINH TỂ QIIỐC DÂNNGUYỄN THỊ DUNG


SBàsýg’NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỦA NGÀNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM


LUẬN VÀN THẠC SỸ KINH TÊ

HÀ NÔI. NĂM 2011

«■> « W»1 .tn ■»«»»

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẤT

DANH MỤC SO DÒ BẢNG BIẾU HÌNH VẼ

LÒĨ MỞ Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của ngành đường sắt việt nam ĐÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ THƯYÉT VÊ CHÁT LƯỢNG DỊCH vụ VẬN TẢI

HÀNH KHÁCH CỦA NGÀNH DƯỜNG SẤT

 • 1.2 Chất lượng dịch vụ vận tải hành khách đường sắt và các tiêu chí

đánh giá

 • 7.2.7 Khái niệm dịch vụ vặn tải hành khách và vận tài hành khách dường sắt…. 8

 • 1.2.2 Chất Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của ngành

đường sắt việt nam lượng dịch vụ vận tải hành khách

 • 1.2.3  Các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành

khách của ngành Dường sắt

 • 1.4 Kinh nghiệm về công tác nâng cao chât lượng dịch vụ

vận tải hành khách

 • 1.4.1  Công tác năng cao chắt lượng Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của ngành đường sắt việt nam vận chuyển hành khách và dịch vụ

VTDS của Dường sắt Trung Quốc (DSTQ)

 • 1.4.2  Công tác nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải taxi hành khách ở Việt Nam. ..40

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ VẬN TẢI

HÀNH KHÁCH CỦA NGÀNH DƯỜNG SẤT VIỆT NAM

 • 2.7.7 Khái quát lịch sử hình thành Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành

khách của ngành đường sắt việt nam và phát triển của Dường sắt Việt Nam.. 42

2.1.2 Hiện trạng cở sở hạ tầng và công nghiệp của Dường sắt Việt nam 44

23 Phân tích thực trạng chất lirựng dịch vụ vận tãi hành khách của ngành

Dirrmơ sát

2.3. ì Chất lượng dịch vụ vận tải hành khách theo quan điểm cùa Ngành… 50

 • 2.3.2 Chất lượng dịch vụ Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách

của ngành đường sắt việt nam vặn tài hành khách qua diều tra tũni lý hành khách

 • 2.3.3  Chất lượng dịch vụ vận tải hành khách qua các chỉ tiêu định lượng.. 58

CHƯƠNG 3: MỘT SỎ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG DỊCH vụ

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỦA NGÀNH ĐƯỜNG SẢI VIỆT NAM

 • 3.1 Phương hướng nâng cao chất hrọng địch vụ vận tải hành khách và mục

tiêu phát triển ngành ĐSVN Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của ngành đường sắt việt nam

 • 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách cùa ngành DSVN…68

 • 3.2.4 Đa dạng Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của ngành

đường sắt việt nam hoủ các sản phẩm vận tải hành khách

KÉT LUẬN

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC CHỦ VIÉT TẤT

<<<123>>>

BĐCT

Biểu dồ chạy tàu

CN1I – HĐH

Công nghiệp hóa – hiện đại hóa

ĐSTQ

Dường sắt Trung Quốc

ĐSVN

Đường sắt Việt Nam

GTVT

Giao thông vận tải

KDVT

Kinh doanh vận tài

KHKT

Khoa học kỳ thuật

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

VTIIIỈ

Vận tài hàng hóa

VTHK

Vận tài hành khách

VSATTP

Vệ sinh an toàn thực phẩm

DANH MỤC Sơ ĐÒ, BẢNG BIẾU HÌNH VÊ

Bảng ỉ. ỉ: Quy luật của khách đi tàu và đáp ừng của đường săt

Bàng 2.I: Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của ngành đường sắt việt nam Chiều dài – khổ dường – năng lực thông qua các tuyển

Bàng 2.2: Tiêu chuẩn kỹ thuật chinh trên các tuyến đường sắt quôc gia

Bảng 2.3: Kết quả sàn lượng và doanh thu vận tài của ngành Đường sat

Bàng 2.4 Tồng hợp ỷ kiến cùa hành khách về chất hcợng phục vụ trên tàu

Bàng 2.5: Tốc độ vận chuyển hành khách cùa các đoàn tàu Thong Nhai Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của ngành đường sắt việt nam 58

Hỉnh ì. ì: Sơ dồ thể hiện cácyeu to cấu thành chat lượng.

Hình 1.2: Sơ đẻ các yếu tố tác dộng tới lủm lý hành khách mua vé di làu

Hỉnh 1.3: Sơ đồ thế hiện nhu cầu của hành khách trong quá trình vận chuyên

Ị Tinh 1.4: Sơ đồ chất lượng nhân viên phục vụ (nhân viên tiếp xúc)

Hình 2.1: Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của ngành đường sắt việt nam Biểu đồ thế hiện khối lượng vận tải hành khách ĐSVN

Hỉnh 2.2: Biểu dè thể hiện doanh thu hành khách so với toàn ngành DS.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của ngành đường sắt việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của ngành đường sắt việt nam
Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của ngành đường sắt việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart