Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội

48.000

Category:

Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội

Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội

fff

Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội

fff

Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội

fff

Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội

fff

Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội

fff

Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội

fff

PHẠM VÁC TRUNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỈNH TÉ

ỈSÀ yội, STĂM »014

HÀNG CAO CHẤT LOWS HOẠT OỘHS HUY íiịịNG VỐN ỈỈÂN cư TẠI &SẪH HÀNG OẲy TƯ VA PHÃĨ TRIỂN

VIÊT NAM – CHỈ NHÁNH ĐÔNG HÀ NÔI

TRƯỜNG ©Ạỉ HỌC KỈNH TẾ QUỐC OÃN

………….Sc?fir;OrJìC4ỉ—————-

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÂN

……..bdbdOgqgs……..

TT. THÒNG TIN THƠVIỆN PHÒXG LLẬXÁN -TI LIỆr

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN DÁN Cư TẠI NGÂN HÀNG ĐẤU Tư VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁTTRlÊN

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ HOA

HÀ XÔI. 1KĂM 2014

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập cùa tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Phạm Đắc Trung

LỜI Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội CẢM

ƠN

Luận văn được thực hiện dưới sự hướng dần của TS Nguyễn Thị Hoa – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Em xin bày tò lời càm ơn sâu sắc tới cô đã hướng dần và có ý kiến chỉ dẫn quý báu trong quá trình em làm luận văn. Em xin chân thành càm ơn GS.TS Ngô Thăng lợi, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn, Bộ môn Kinh tế Phát triền đă cho em nhiều ý kiến đỏng góp quý báu để bài Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội luận văn được hoàn thiện hơn.

Em cũng xin cảm ơn các thầy cô trong khoa, cô giáo chủ nhiệm và các cán bộ trong Viện đào tạo sau đại học – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tạo điều kiện trong quá trìn học tập và nghicn cứu tại Trường.

Cuối cùng xin bày tỏ lòng càm ơn tới những người thân trong gia đinh, bạn bè, anh chị trong lớp cao học K20L, các đồng nghiệp tại BIDV Đông Hà Nội đà động Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội viên và giúp dở để tôi hoàn thành bài luận văn này.

TÁC GIẢ LUẬN VÀN

Phạm Đăc Trung

YÊU CÀU CỦA HỘI ĐÒNG CHẤM LUẬN VÃN THẠC sĩ VÈ Những điềm cằn sửa chữa bổ sung trước khi nộp luận văn chính thức cho Viện đào tạo SĐH


Chủ tịch Hội đồng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cam kết của Học viên7


.ToL.’fw.-

……JXftikt.PỈC…


11LĨK6 /íA


Học viên

(Ký và ghì rõ họ tên)

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XẢ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG

ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHẶN XÉT LUẬN VÃN Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội CAO HỌC

Đề tài: Nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đâu tư và phát triền Việt Nam – chi nhánỉAHà Nội

Học viên cao học: Phạm Đắc Trung

Chuyên ngành : Kinh tế Phát triển

2. Sự cần thiết của đề tài •

Huy động vốn là một trong những hoạt động cơ bản của NHTM nhàm tạo nguồn vốn cho ngân hàng hoạt động và nâng cao khả năng sinh lời của các ngân hàng. Trong thời gian qua cạnh tranh ngành ngân hàng khí gay gắt trên Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội mọi lĩnh vực hoạt động như huy động vốn, cho vay, thé…Các ngân hàng ngày càng tập trung vào phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Huy động vốn dân cư không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, hoạt động huy động vốn mới chỉ chú trọng đến số lượng, trong khi chắt lượng chưa được chú trọng Do đó việc lựa chọn đề tài của CHV Phạm Đắc Trung có nghĩa thiết thực đối với BIDV Việt Nam nói chung và chi nhánh Hà Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội Nội nói riêng.

2. Những đóng góp chủ yếu của luận vãn

Luận văn bao gồm 86 trang bao gồm 3 chương. Sau khi đọc toàn bộ luận văn tôi có một số ý kiến sau đây:

  • – Đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận về hoạt động huy động vốn và các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại.

  • – Đề tài cũng đã nêu được khái niệm và đặc điềm của vốn dân cư và huy động vốn dân cư Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội . Tác giả cũng nêu được nội dung hoạt động vốn dân cư bao gồm các sản phẩm huy động, kết quả huy động. Tác già cũng đã trình bày được chất lượng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội
Luận văn nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn dân cư tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart