Luận văn nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hải phòng

49.000

Category:

Luận văn nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hải phòng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hải phòng

Luận văn nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hải phòng

fff

Luận văn nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hải phòng

fff

Luận văn nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hải phòng

fff

Luận văn nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hải phòng

fff

Luận văn nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hải phòng

fff

5685 LV. ThSNẰNG CAO HIỆU QUA TÍN DỤNG udỉ VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÁ VỪA ĨẠI NGÂN HÀNG ĨMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HAI PHỎNG


Hà Wộỉ . Mill

LÒI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc Luận văn nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hải phòng lập của tôi. Các thông tin, sô liệu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng, cụ the. Kct quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.

Hoàng Hải Hà

LỜI CẢM ƠN

Đe luận văn tốt nghiệp được hoàn thành, tôi đă nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đờ cùa thầy cô, gia đình và bạn bè.

Tôi xin Luận văn nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hải phòng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự dộng viên, chì bảo cùa các thay cô giáo trường Đại học Kinh tế Quốc dân, các anh chị đang công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hải Phòng và sự quan tâm, giúp đờ của gia đình, bạn bè.

Tôi đặc biệt càm ơn sự hướng dần tận tình cùa PGS.TS Phạm Ngọc Linh.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC Luận văn nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hải phòng TỪ VIÉT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIÊU, sơ ĐÓ, BIẺU ĐÒ

TÓM TÂT LUẬN VÀN

LỜI MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN cơ BẢN VẾ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐÓI VỚI

DOANH NGHIỆP NHỞ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  • 1.2.   Luận văn nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại

ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hải phòng Hiệu quả tín dụng đối với DNNVV của NHTM

  • 1.3.  Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng dối vói DNNVV của

NHTM

  • 1.4.  Sự cần thiết nâng cao hiệu quả tín dụng đối vói DNNVV của NHTM. ..24

  • 1.4.1.  Đối vớiNHTM Luận văn nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại

ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hải phòng

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐÓI VỚI DOANH NGHIỆP NHÒ VÀ VƯA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHÀN NGOẠI THƯƠNG

VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

2.3. Đánh giá hiệu quả tín dụng đối với DNNVV tại VCB HP

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐÓI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ Luận văn nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hải phòng VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHÀN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI PHÒNG…………………………………………………………63

  • 3.2.2.  Tăng cường công Luận văn nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hải phòng lác kiềm tra, kiểm soát tín dụng nội bộ

  • 3.2.4.  Điều chỉnh chính sách tín dụng theo hướng quan tâm phát triền tín dụng

đối với DNNVV

  • 3.3.2.  Kiến nghị Luận văn nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại

ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hải phòng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hải phòng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hải phòng
Luận văn nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hải phòng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart