Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng liên doanh việt nga

54.000

Category:

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng liên doanh việt nga

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng liên doanh việt nga

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng liên doanh việt nga

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng liên doanh việt nga

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng liên doanh việt nga

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng liên doanh việt nga

fff

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng liên doanh việt nga

fff

5294

LV. ThS ĐHKTQD


ĩ ‘TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ QUỐC DÂN

NGUYỀN MẠNH PHÚ

NÂNG CAO NÀNG Lực CẠNH TRANH

NGÂN HẰNG LIẾN DOANH VIÊT NGA

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

HÀ NỘI . 2011

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập cùa bàn thân. Các dừ liệu trong luận văn là trung thực, rõ ràng và có nguôn gôc cụ thê. Các giải pháp được đề xuất trong luận văn được rút ra từ quá trình nghiên cứu thực tiền tại Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng liên doanh việt nga Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Hài Phòng.

Hà nội, ngày 07 tháng ỉ 1 nãm 20ỉ ỉ

Học viên cao học

Nguyên Mạnh Phú

MỤC LỤC

DANH MỤC Sơ ĐÒ, BÁNG, HÌNH DANH MỤC CÁC TÙ VIÉT TÁT TÓM TÁT LUẬN VĂN

LỜI MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VÈ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ NÀNG LỤC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  • 1.1.    Khái quát về ngân hàng th Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng

liên doanh việt nga iron g mại:

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG NẢNG Lực CẠNH TRANH CÙA Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng liên doanh việt nga NHLDVN34

2.3.    Đánh giá Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng liên doanh việt

nga năng lực cạnh tranh cua NHLDVN

CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP NÂNG CAO NẢNG LỤC CẠNH TRANH CỦA NHLDVN

  • 3.1.1.   Bối cành chung của nền kinh tế Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng

liên doanh việt nga và ngành ngân                       hàng ViệtNam

  • 3.2.6.   Giải pháp dàm bảo an toàn hoạt dộng Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân

hàng liên doanh việt nga

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐANH MỤC Sơ ĐÒ, BẢNG, HÌNH

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng liên doanh việt nga Sơ ĐÒ:

Sơ Đồ 2.1:    Mô hình tổ chức NHLDVN

BẢNG:

Hình 1.1:    Mô hình phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

Hình 1.2: MôhìnhPEST

1 lình 1.3:   Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael E. Porter

Bàng 1.4:   Mô hình phân tích SWOT

Bàng 2.1:    Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng liên doanh việt nga Các chì

tiêu tài chính cơ bàn cùa VRB giai đoạn 2006 – 2010

Bảng 2.2:    vốn chủ sở hừu cùa VRB giai đoạn 2006 – 2010

Bảng 2.3:   vốn chù sở hừu cùa một số NH IM trong nước năm 2008    – 2010

Bảng 2.4:    Tổng tài sàn sinh lời của VRB giai đoạn 2006 – 2010

Bàng 2.5:    Phân loại nợ năm 2010 cúa Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân

liên doanh việt nga 03 ngân hàng LD cùa Việt                       Nam

Bảng 2.6:   ROA. ROE của một số NHTMCP năm 2010

Bàng 2.7:   CAR cùa VRB và một số NHLD giai đoạn 2006-2010

B àng 2.8:   Năng lực huy động vốn

Bâng 2.9:    Tiền gửi khách hàng năm 2009. 2010

Bàng 2.10:   Tiền gừi khách hàng phân loại theo đoi Luận văn nâng cao năng lực cạnh

ngân hàng liên doanh việt nga tượng năm 2010

Bàng 2.11: l ình hình dư nợ và tóc độ tăng trường tín dụng NHLDVN 2007- 2010

BIẺU ĐÓ:

Biểu đồ 2.1: Tăng truởng lợi nhuận của VRB giai đoạn 2006 – 2010

Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận của một số NHTMCP và VRB năm 2010

Biểu dồ 2.3: ROA, ROE của VRB giai đoạn 2006 – 2010

Biều dồ 2 Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng liên doanh việt nga .4: Cơ cấu thu nhập của VRB các năm 2008- 2010

HÌNH:

Hình 2.1: Cơ cẩu huy động vốn VRB năm 2010

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng liên doanh việt nga”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng liên doanh việt nga
Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng liên doanh việt nga
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart