Luận văn nghèo ở đô thị việt nam trong thời kỳ đổi mới thực trạng và giải pháp

54.000

Category:

Luận văn nghèo ở đô thị việt nam trong thời kỳ đổi mới thực trạng và giải pháp

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nghèo ở đô thị việt nam trong thời kỳ đổi mới thực trạng và giải pháp

Luận văn nghèo ở đô thị việt nam trong thời kỳ đổi mới thực trạng và giải pháp

fff

Luận văn nghèo ở đô thị việt nam trong thời kỳ đổi mới thực trạng và giải pháp

fff

Luận văn nghèo ở đô thị việt nam trong thời kỳ đổi mới thực trạng và giải pháp

fff

Luận văn nghèo ở đô thị việt nam trong thời kỳ đổi mới thực trạng và giải pháp

fff

Luận văn nghèo ở đô thị việt nam trong thời kỳ đổi mới thực trạng và giải pháp

fff

4883

LV. ThS DHKTQD


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

f&i&’i, "<S’xS


NGUYỄN THI HÀ


ở ĐỖ THỊ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỐI MỚI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP


LUAN VÀN THAC SỸ KINH TẾ


HA NỘI. NĂM 2010


LÒĨ CAM ĐOAN

Tôi, Nguyễn Thị Hà xin cam Luận văn nghèo ở đô thị việt nam trong thời kỳ đổi mới thực trạng và giải pháp đoan dây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu nêu ra và trích dẫn trong luận văn là trung thực, kết quà nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác

Học viên

Nguyễn Thị Hà

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẤT

DANH MỤC BẢNG VÀ ĐÒ THị

TÓM TÁT LUẬN VĂN

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN VÈ ĐÔ THỊ VÀ NGHÈO ĐÔ THỊ Luận văn nghèo ở đô thị việt nam trong thời kỳ đổi mới thực trạng và giải pháp

 • 1.1.1.2 …………………………………………………………………………………………………..

Phân loại đô thị

 • 1.1.2.2 …………………………………………………………………………………………………..

Chuẩn nghèo và các thước đo nghèo đô thị

 • 1.2    Tiêu chí xác định nghèo đô thị và đặc trưng của nghèo ở đô thị Luận văn

nghèo ở đô thị việt nam trong thời kỳ đổi mới thực trạng và giải pháp

1.2.1. Tiêu chí xác định nghèo đô thị

 • 1.2.1.2 …………………………………………………………………………………………………

Môi trường sống và khả năng tiếp cận các nhu cầu xã hội cơ bàn

 • 1.2.2 ……………………………………………………………………………………………………

Những dặc trưng cơ bản của nghèo ở đồ thị đặc biệt

 • 1.2.2.3 Đặc trưng về nhà ở, tài sàn và Luận văn nghèo ở đô thị việt nam trong thời kỳ

đổi mới thực trạng và giải pháp dồ dùng chủ yếu

 • 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo ở đô thị dặc biệt trong thòi kỳ đồi mới ..16

đổi mới thực trạng và giải pháp và cộng đồng

1.6.3. Bài học rút ra cho Việt Nam

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG NGHÈO Ờ ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT

 • 2.1 Thực trạng nghèo đô thị Hà Nội và Luận văn nghèo ở đô thị việt nam trong

thời kỳ đổi mới thực trạng và giải pháp TP. HCM

 • 2.1.2 ….

trưng về nghèo ở đô thị dặc biệt

2.. 1.2.1 Đặc trưng về thu nhập, chi tiêu

 • 2.1.2.5 Dặc trưng ve mức độ tham Luận văn nghèo ở đô thị việt nam trong thời kỳ đổi

mới thực trạng và giải pháp gia các hoạt dộng xã hội, quan hệ cộng đông và

khả năng tiếp cận các dịch vụ công

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẦM GIẢM TỶ LỆ Luận văn nghèo ở đô thị việt nam trong thời kỳ đổi mới thực trạng và giải pháp NGHÈO Ờ ĐÒ THỊ

ĐẶC BIỆT

 • 3.1 Các chính sách của nhà nước và chính quyền dịa phương về giảm nghẻo ….81

 • 3.2   Quan diêm và mục tiêu giảm nghèo của Hà nội và Tp Hồ Chí Minh…… … 83

thực trạng và giải pháp Thành phố Hồ Chí Minh

3.3   Các giải pháp giảm tỷ lệ nghèo ở đô thị đặcbiệt

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KH Ảo

<<<123>>>

DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẢT

GSO

: Tông cục Thống kê

LTTP

: Lương thực thực phẩm Luận văn

A. . A.    — 1—     K-v 4Ỉ;

UNDP

: Chương trình phát triển liên hợp quốc

VLHSS

: Điều tra mức sống hộ gia đình

WB

: Ngân hàng the giới

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nghèo ở đô thị việt nam trong thời kỳ đổi mới thực trạng và giải pháp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nghèo ở đô thị việt nam trong thời kỳ đổi mới thực trạng và giải pháp
Luận văn nghèo ở đô thị việt nam trong thời kỳ đổi mới thực trạng và giải pháp
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart