Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương

55.000

Category:

Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương

Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương

fff

Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương

fff

Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương

fff

Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương

fff

Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương

fff

II

■í

VRƯỜNG ĐẠI HỌC KKH ĨÊ GUỐC DÂN

■– k)*ổ>«ổ»–

TRỊNẵỉ THỈ HGÁN

* *

t N6HÌÈN cúu O ẸO M CHIỂU ỏ THỊ XÃ CHÍ UHM. ĨÍNH ỉíẫỉ BíTOMG

LUẬN VÀN THẠC Sĩ KJNH TẾ

HÁ NỘI, NĂM 2016

LỜI CAM ĐOAN

Tôi là Trịnh Thị Ngân, mã học viên CH220283, khóa 22 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đà thực hiện luận văn thạc sỹ với đề tài: “Nghiên cứu Nghèo đa chiều ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hài Dương”. Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Hoa, các Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương tư liệu, tài liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, chì rõ nguôn trích trong Danh mục Tài liệu tham khảo.

Hà Nội, ngày tháng. nà/n 2016

Học viên thực hiện

Trịnh Thị Ngân

YÊƯ CÀU CỦA HỘI ĐÔNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC sỉ VÈ Những điểm cần sửa chữa bổ sung trước khi nộp luận văn chính thức cho Viện đào tạo SĐH


Chủ tịch Hội đông

(Ký và ghi rõ họ tên)


Cam kết của Học viên

Í..CUM. .E.L..S.C7. .(A   ….

.iuzi.. .Vied…………GS.TS Ngô Thắng Lợi


Học viên


Trịnh Thị Ngân


ĨRƯỜNG ĐẠI HỌC KTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÙ Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương NGHĨA VIỆT NAM______Độc lập – Tự do – Hạnh

phúc———————————————— *__

NHẬN XÉT LUẬN VÀN THẠC SỶ KINH TẾ

Đề tài: Nghiên cứu nghèo đa chiều Thị xã Chí Linh, Hải Dương

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Của cao học viên: Trịnh Thị Ngân – Khóa: 22

Người nhận xét: PGS.TS. Lê Huy Đức

Sau khi đọc toàn văn Luận văn , tôi có các ý kiến nhận xét như sau Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương :

1. Sự cần thiết của đề tài •

Thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đến năm 2015, Việt Nam đã thể hiện mạnh mẽ cam kết trước cộng đồng quốc tế bằng các giải pháp và nguồn lực, vì vậy nhiều mục tiêu đã hoàn thành sớm so với kế hoạch đề ra, nhất là mục tiêu giảm nghèo. Tý lệ hộ nghèo của Việt Nam đã giảm nhanh từ 58% năm 1993 xuống còn 5,9 % vào cuối năm 2014 Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương . Tuy nhiên lâu nay, chúng ta tiếp cận nghèo theo hướng đon chiều, lấy chuẩn nghèo bàng thu nhập hoặc chi tiêu trung bình tính trên từng người làm cơ sở. Vì vậy, các chính sách trợ giúp giảm nghèo chưa giải quyết được nhiều nhu cầu thiết yếu của người nghèo. Có thể thấy, công tác giảm nghèo nếu chi dựa trên tiêu chí thu nhập/chi tiêu là chưa đủ. Bởi trên thực tế, nếu đánh giá nghèo đơn chiêu theo thu nhập Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương , nhiều địa phương không còn hộ nghèo, theo cả chuẩn nghèo quốc gia lẫn địa phương. Nhưng, nhiều người dân tuy đã thoát nghèo theo các tiêu chuẩn vẫn thiếu thốn rất nhiều những nhu cầu cằn thiết so với mức phát triển chung của cộng đồng. Chính vi vậy, để giải quyết vấn đề chất lượng bền vừng trong giảm nghèo trong thời gian tới, đòi hỏi phải có phương pháp tiếp cận đa ngành, trong đó, tình trạng nghèo đói phải được xem như Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương một hiện tượng đa chiều, không chỉ có mỗi nghèo về thu nhập, chi tiêu. Có một cách nhìn, cách hiểu và cách làm khác để các chính sách về giảm nghèo đen được với người dân một cách chính xác hơn, đầy đủ hơn đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Có nhận thức mới, có tầm nhìn mới, sẽ có được những cơ chế, chính sách mới phù hợp hơn, thiết thực hơn, hiệu quả hơn trong cách giúp người Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương dân từng bước nâng cao mức sống, trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Đe thực hiện cam kết Giảm nghèo bền vững trước cộng đồng quốc tế, Chính phủ Việt Nam đà chủ động đổi mới phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 với mục đích cùng với các giải pháp hỗ trợ tạo sinh kế, tăng thu nhập, nâng cao hơn nữa khả năng tiếp cận cùa người dân về các dịch Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương vụ xã hội cơ bản; phân loại đối tượng hộ nghèo để có các giài pháp hỗ trợ phù hợp. Đây là phương pháp tiếp cận mới được cộng đồng quốc tế khuyển nghị các nước áp dụng và Việt Nam là quốc gia ở châu Á đã tiên phong áp dụng và thực hiện phương pháp này, được thê hiện qua việc sớm ban hành Quyêt định số 1614/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển đồi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Trong bối cảnh chung đó, việc thử nghiên cứu nghèo đa chiều ờ Thị xã Chí Linh, Hải Dương ờ thời điểm hiện nay, theo tôi là một một việc làm cần thiết. Do đó, đề tài của học viên là có ý nghĩa thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đối mới công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Đề tài phù hợp với chuyên ngành KTPT và không trùng lắp với các nghiên cứu Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương đã có.

2. về nội dung của luận văn

2. ỉ. về kết cấu chung:

Luận vản dài gằn 90 trang bao gồm cả phần mở đầu, kết luận và Phụ lục, được kết cấu thành 3 chương theo cáeh truyền thống:

Chương 1 dài 21 trang; Chương 2 dài 31 trang và Chương 3 dài 20 trang. Xét về mặt dung lượng, luận văn có kết cấu cân đối. Ngoài diễn đạt bàng lời văn, luận văn Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương được minh họa qua 8 bảng biểu, 5 biểu đồ. Phần mở đầu được trình bày khá rõ ràng, sắc nét, đảm bảo yêu cầu của luận văn. Tuy nhiên mục: Tính cấp thiết cùa đề tài, cần nói rõ đây là sự lựa chọn của cá nhân tác giả khi nhận thức được vấn đề là cần thiết cho địa phương hiện nay để người đọc yên tâm răng đây là công trình cùa tác giả chứ không phải công trình đã nghiên cứu bởi địa phương Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương .

2.2. vể két quả đạt được và hạn chế của luận văn:

Chương 1: Đà hệ thống hoá được một số vấn đề lý thuyết về nghèo đa chiều, bao gồm: Quan niệm về nghèo đói; Khái niệm về nghèo đa chiều và đo lường nghèo đa chiều bao gồm cà quan niệm của the giới và cụ thề hóa cách tính các chi tiêu của Việt Nam. Chương 1 cũng đã trình bày các nhấn tố ảnh hưởng đến giảm nghèo Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương đa chiều. Ngoài ra, để bồ sung cho phần phương pháp tính toán, luận văn có nội dung trình bày phương pháp tính toán và khâo sát điều tra được trình bày

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương
Luận văn nghiên cứu nghèo đa chiều ở thị xã chí linh, tỉnh hải dương
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart