Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam

52.000

Category:

Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam

Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam

fff

Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam

fff

Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam

fff

Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam

fff

Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam

fff

Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam

fff

Nfiim


_  ,BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠO

ĨRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ouốc OÂN

• ■


SỬAtìAC".’ ằMH Ị mồTSõ W?


LUẶNVÃJUĩÚ(W


ĨIÀ NỘI 20ĩ«


Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

• • •

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

TRƯỜNG ĐHKTQD

TT. THÕNG TIN THƯ VIỆN

CAO THỊ THU HIỀN

NGHIÊN CÚU VỀ ĐẦU TU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam Tư NHÂN TẠI MỘT SÔ TỈNH THÀNH CỦA VIỆT NAM

Chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý tài nguyên – Môi trường MÃ NGÀNH: 8340410

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học:TS. NGUYỄN CÔNG THÀNH

ĐẠ1 HỌC Au TT. THÔNG

TIN THƯ VIỆN PHONG LUẬN T H-5.

ÁN -ĨƯLIỆV

HÀ NÔI. năm 2018

LƠI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Tác giả luận văn

Cao Thị Thu Hiền

LỜI CẢM ƠN

Đe luận văn này đạt kết quả tốt đẹp, em đã nhận dược sự hỗ trợ giúp dờ của nhiều cơ quan, tồ chức và cá nhân. Với tình cảm sâu sác, chân thành, cho phép em được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cà các cá nhân và tồ Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam chức đă tạo điều kiện đã giúp đờ em trong quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.

Trước hết em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô khoa Môi trường & Đô thị -Trường Đại học Kinh tế quốc dân lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe cùng lời cảm ơn sâu sắc. Với sự quan tâm giàng dạy, chì bào tận tình, chu đáo của thầy cô, đến nay em cỏ thề hoàn thành luận văn với đề tài: “ Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam Nghiên cứu về dầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một sổ tinh thành của Việt Nam”.

Đặc biệt, em xin dược gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy giáo – Tiến sĩ Nguyền Công Thành đã quan tâm giúp đờ, hướng dần em hoàn thành tốt nghiên cứu này trong thời gian vừa qua.

Em rất mong nhận được sự dóng góp ý kiến của các thầy cô để em có diều kiện bồ sung và hoàn thiện Luận văn Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam .

Em xin chăn thành cảm ơn ĩ

YÊU CÀU CỦA HỘI ĐÒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VÀN THẠC sĩ về: Nhừng điểm cần sừa chừa bồ sung trước khi nộp luận văn chính thức cho

Viện Đào tạo Sau đại học


Cam kết cùa Học viên

Học viên

Cao Thị Thu Hiền

Chủ tịch Hội đồng


PGS.TS. Đinh Đúc Trường


‘ Nẻu học viên có trách nhiệm chinh sứa theo yêu cầu cũa Hội đổng đánh giá luận vân. Trong trường hợp không chinh sữa sẽ không được công nhận kết quả bào vệ.

Học viên phải Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam đóng bàn ycu câu chinh sữa này váo trước Mục lục của Quyền luận văn chinh thức nộp cho Viện ĐTSĐH.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT LUẬN VÃN THẠC sĩ

Học viên: Cao Thị Thu Hiền

ĐỀ tài: Nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tĩnh thành của Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý môi trường

Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam Người nhận xét: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức danh trong Hội đồng: Phản biện 1

Cơ quan công tác: Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

PHÀN NHẬN XÉT

Sau khi đọc bản luận văn về dề tài “Nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường cùa các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của Việt Nam” với độ dài 71 trang, không kể Phụ lục Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam , cùa học viên Cao Thị Thu Hiền, tôi có những nhận xét như sau:

1. Tính cấp thiết và ý nghĩa khoa học của đề tài:

Việt Nam đã trải qua 30 năm Đổi mới với những thành tích đáng ghi nhận trong tăn g trưởng kinh tế và cải thiện đời sống kinh tế xã hội cho cộng đồng dân cư. Song với mô hình phát triền kinh tế dựa chủ yếu vào tài nguyên thiên nhiên và lao dộng rè, kêt hợp với việc chưa Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam quan tâm thích đáng đến bào vệ môi trường, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức, như ô nhiễm nước, không khi, rừng và đất đai thì suy

1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam
Luận văn nghiên cứu về đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tư nhân tại một số tỉnh thành của việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart