Luận văn những định hướng và giải pháp nhằm tăng khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực quảng nam đà nẵng

51.000

Category:

Luận văn những định hướng và giải pháp nhằm tăng khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực quảng nam đà nẵng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn những định hướng và giải pháp nhằm tăng khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực quảng nam đà nẵng

Luận văn những định hướng và giải pháp nhằm tăng khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực quảng nam đà nẵng

fff

Luận văn những định hướng và giải pháp nhằm tăng khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực quảng nam đà nẵng

fff

Luận văn những định hướng và giải pháp nhằm tăng khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực quảng nam đà nẵng

fff

Luận văn những định hướng và giải pháp nhằm tăng khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực quảng nam đà nẵng

fff

Luận văn những định hướng và giải pháp nhằm tăng khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực quảng nam đà nẵng

fff

Luận văn những định hướng và giải pháp nhằm tăng khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực quảng nam đà nẵng

fff

BỌ (HAO DỤC VÀ DÀO TẠO ĐAI HỌC KINH TẾ QUỐC DÁN

VÕ NHƯ TIẾN

NHỬNG ĐỊNH HƯỚNG VA GIAI PHÁP NHẰM TĂNg khả năng xuất KHÂUa CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP Ồ khu Vực quảng nam – ĐÀ NANG

LUÂN ẤN THẠC sĩ KHOA HỌC KINH TÊ

Hả Nội – 1997

võ NHƯTIẾN

NHŨNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG XUAT KHAU

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP Ở KHU Vực QUẢNG NAM – ĐÀ NANG

LUẬN ÁN THẠC sĩ KHOA HỌC KINH TE

ĐẠIHỌCKTQD ‘

TRUNG TẦM HÒNG TIN THƯ VIỆN

võ NHU’TIẾN

NHỮNG ĐỊNH HƯỞNG VÀ GIẢI PHẤP

NHẰM TĂNG KHẲ NĂNG XUAT KHAU CỦA CẤC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

Ỏ Luận văn những định hướng và giải pháp nhằm tăng khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực quảng nam đà nẵng KHU Vực QUẢNG NAM – DÀ NẴNG

LUẬN ẤN THẠC sĩ KHOA HỌC KINH TE

CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ KHH KTQI) MẢ SỎ : 5.02.085

Người hướng dẫn khoa học : PTS NGUYEN THỊ HƯỜNG Phó trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế Trường Dại học Kinh tế Quốc dân

MỤC LỤC

Nội dung                              Trang

Phần mở đầu

Chương 1 Một sô vấn đề lý luận về xuất khẩu

 • 1.1     Khái niệm Luận văn những định hướng và giải pháp nhằm tăng khả

năng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực quảng nam đà nẵng và nội dung của hoạt động xuất khẩu

 • 1.2      Sự cần thiết phải tăng khả năng xuất khẩu của các

doanh nghiệp

 • 1.3     Các nhân tố ảnh hưỏng dến khả năng xuất khẩu của

các doanh nghiệp

 • 1.3.2 Yếu tô tài nguyên thiên nhiên phục vụ sản xuất hàng

Luận văn những định hướng và giải pháp nhằm tăng khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực quảng nam đà nẵng xuất khẩu

 • 1.4     Kinh nghiệm xuất khẩu của một sô nước ưên thế giới

và chủ trương của Việt Nam                          22

 • 1.4.1  Kinh nghiệm xuất khẩu của một sô nưóc trên thế giới 22

 • 1.4.2  Chủ trương của Nhà nưóc Việt nam về chiên lược xuất khẩu 25

Chương 2 Thực trạng Luận văn những định hướng và giải pháp nhằm tăng khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực quảng nam đà nẵng và khả năng xuất khau của các Doanh nghiệp

công nghiệp trên địa bàn Quảng nam – Đà năng

 • 2.1      Nhừng đặc điểm về nguồn lực và lợi thế của QNĐN 28

2.2      Phân tích thực trạng Luận văn những định hướng và giải pháp nhằm

tăng khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực quảng nam đà nẵng sản xuất vả xuất khẩu của các

doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn QNDN trong những năm qua

 • 2.2.1  Tình hình các doanh nghiệp công nghiệp và kết quả

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn QNĐN

 • 2.2.2  Phân tích thực trạng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp trôn địa bàn QNĐN trong những năm qua 35

2.3      Những đánh giá cơ bản về khả năng xuất khẩu của các

doanh nghiệp ỏ QNĐN trong những Luận văn những định hướng và giải pháp nhằm tăng khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực quảng nam đà nẵng năm qua

 • 2.3.2  Những tồn tại trong việc tăng khả năng xuất khẩu của

các doanh nghiệp công nghiộp ỏ QNĐN

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn những định hướng và giải pháp nhằm tăng khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực quảng nam đà nẵng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn những định hướng và giải pháp nhằm tăng khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực quảng nam đà nẵng
Luận văn những định hướng và giải pháp nhằm tăng khả năng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực quảng nam đà nẵng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart