Luận văn những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại khách sạn dân chủ công ty du lịch hà nội

53.000

Category:

Luận văn những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại khách sạn dân chủ công ty du lịch hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại khách sạn dân chủ công ty du lịch hà nội

Luận văn những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại khách sạn dân chủ công ty du lịch hà nội

fff

Luận văn những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại khách sạn dân chủ công ty du lịch hà nội

fff

Luận văn những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại khách sạn dân chủ công ty du lịch hà nội

fff

Luận văn những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại khách sạn dân chủ công ty du lịch hà nội

fff

Luận văn những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại khách sạn dân chủ công ty du lịch hà nội

fff

LV.Ths

ĐỈỈKTOỈ)


BỘ GIÁO DỤC VẰ ĐÀO TẠO TRưỜNG ĐẠĨ HỌC KINH Tf QUỐC DÂN

TRẦN HUY ĐỨ*C

NH?

1

CÔNG TY ĐÙ UCH NỘI

LUẬN VẰN TEC ú QXXĨTf”     ftp • ”

ìeám tứt

Em xin trân trọng câm ơn sự hướng dẩn, chỉ báo tận tình của thầy giáo GS.TS Nguyễn Văn Đính, các thầy cỏ giáo Khoa Du lịch – Khách sạn, Phòng Quản lý Đại học và Sau đại Luận văn những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại khách sạn dân chủ công ty du lịch hà nội học – Đại học Kinh tẻ Quốc dân Hà Nội, ; Sự nhiệt tình giúp dở, ủng hộ của Ban giáin đốc, cán bộ công nhân viên Khách sạn Dân Chủ – Công ty Du lịch Hà Nội. Đổng thời, học viên cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè và người thân đã dành những tình cảm quý báu giúp dở trong suốt quá trình học lập củng như hoàn thành luận văn này.

<£dỉ ea/9t đbtìM

Tõi Luận văn những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại khách sạn dân chủ công ty du lịch hà nội xin cam đoan Luân vân này là công trình nghiên cứu cùa cá nhàn tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn đcu trung thực và có nguỏn góc rõ ràng.

Học viên

TRẨN HUY ĐỨC

DANH MỤC BANG

Bàng 1: Cơ cấu nguổn nhãn lực khách sạn Dân Chù

Báng 2: lình hình thực hiện doanh thu và chi phí năm 2001; 2002; 2003;

và Quí 1,2 năm 2004

Bàng 3 Luận văn những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại khách sạn dân

chủ công ty du lịch hà nội : Phán tích đôì thù cạnh tranh của khách sạn Dân Chù

Bàng 4: Cơ cấu khách theo quốc lịch các nam 2001; 2002; 2003   và quí 1,2

năm 2004

Bảng 5: Cơ cấu hạng phòng của khách sạn Dân Chủ

Bàng 6: trang thiết bị trong phòng ở cùa khách sạn Dân chù

Bâng 7: Phàn lích Ihực trạng các sản phẩm, dịch vụ của khách sạn Dân Chủ

Luận văn những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại khách sạn dân chủ công

ty du lịch hà nội 77

Bảng 8: Hệ thống chính sách giá của khách sạn Dân Chù

Bang 9: Ngán sách cho hoạt động marketing cùa khách sạn Dân Chù

Bang 10: Tóng hợp môi trường Marketing của khách sạn Dân Chủ

Bảng 11: Số lượng khách Ihco quốc tịch dự kiến đón Irong 3 năm lới

Bâng 12: Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cùa Khách sạn Dán Chủ trong 03 năm tới

Bảng 13 Luận văn những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại khách sạn dân chủ công ty du lịch hà nội : Phân bổ ngân quĩ hoạt động Marketing của Khách sạn Dân

Chủ 115 Bâng 14 : Cơ cáu chúng loại phòng Khách sạn Dãn Chủ          1 ỉ 9 120

Bâng 15 : Cơ cấu giá của khách sạn Dân Chủ

DANH MỤC BIẾU

Biểu đổ 1: Tinh hình thực hiện doanh thu và chi phí năm 2001; 2002;

61

2003; và 06 tháng dầu nảm 2004

Biếu đổ 2: Cơ cảu khách theo quóc tịch nam 2001, 2001,2003 và Quý 1 Luận văn những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại khách sạn dân chủ công ty du lịch hà nội ,

69

2 năm 2004

Biểu đổ 3: Tỳ lộ các kênh phàn phối

70


84


Biêu đổ 4: Ngàn sách Marketing cùa khách sạn Dân Chủ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại khách sạn dân chủ công ty du lịch hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại khách sạn dân chủ công ty du lịch hà nội
Luận văn những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại khách sạn dân chủ công ty du lịch hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart