Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an

49.000

Category:

Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an

Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an

fff

Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an

fff

Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an

fff

Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an

fff

Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an

fff

Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an

fff

LỜI CAM ĐOAN

Tôi dã dọc và hiếu vể các hãnh vi vi phạm sự nung thực trong học thuật. l ôi cam kct bang danh dự cá nhân rang nghiên cứu này do lôi lự ihực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự Hung thực trong học thuật.

ĩĩà Nội, Hgậy…….tháng…….nănì 20Ỉ 7

Tác già

Lâm Ngọc Thái An Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gửi lời câm ơn chân thành tới: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Đào tạo sau Đại học. Khoa Kế hoạch và Phát triền, Ngân hàng nông nghiệp và phát triền nông thôn Việt Nam. chi nhánh Nghệ An đà tạo điều kiện giúp dở để tôi hoàn thảnh luận vãn này.

Xin chân thành cám ơn PGS.TS Bùi Đức Tuân đà hướng dần, chi bão tận tinh tôi trong suốt quá trình thực hiện luận Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an văn nãy.

Tôi cũng xin chân thành cám ơn các thầy, cô giáo tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân và các đồng nghiệp tại Ngân hãng nóng nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. chi nhánh Nghệ An dã động viên và giúp đờ tôi hoàn thành dược luận văn này.

Hà Nội, ngày…. Tháng… năm 20ỉ 7

Tác giã

Lâm Ngọc Thái An

DANH MỤC Tử VIẾT TẮT

<<<123>>>

CHỨVIÉT TẤT

NGUYÊN VÃN

NHNo& Luận văn phát triển hoạt động thanh toán

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

TTQT

Thanh toán quốc tế

NHTM

Ngân hàng thương mại

TCTD

Tồ chức tín dụng

ATM

Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine)

VCB

Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Viettinbank

Ngân hàng công thương Việt Nam

BIDV

Ngân hàng đầu tư và phát triền Việt Nam

L/C

Tin dụng chứng từ (Letter of Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

SWIFT

Hệ thống thanh toán viền thông liên ngân hàng quốc tế (Society for Worldwide Interbank Financial)

XNK

Xuất nhập khẩu

KDNH

Kinh doanh ngoại hối

USD

Đô la Mỹ

NH

Ngân hàng

PGD

Phòng giao dịch

XKLĐ

Xuất khấu lao động

DN

Doanh nghiệp

<<<123>>>

PMD

Phi mậu dịch

DV

Dịch vụ

IPCAS

Hệ thống Luận văn phát triên hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triên nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an thanh toán nội bộ và kế toán khách hàng (The modernization of Interbank Payment and Customer

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC TƯVIÉT TÁT

DANH MỤC BÀNG SÓ LIỆU

DANH MỤC HÌNH VẼ

TÓM TẤT LUẬN VĂN THẠC SỶ

LỜI MỜ DẤU

CHƯƠNG 1: CÒ SỎ LÝ LUẬN VẺ PHÁT TRIẺN HOẠT ĐỌNG THANH TOÁN QUỎC TÉ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1. Tổng quan về Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân

hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an ngân hàng thương mại

 • 1.2.4.  Vai trò cúa TTQT đối với hoạt động kinh doanh cùa ngàn hàng

thương mại

 • 1.3. Phát triển hoạt động Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế

tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an TTQT cùa ngân hàng thương mại

 • 1.3.1.  Khái niệm phát triển hoạt động TTQT cua ngân hàng thương mại… 17

 • 1.3.2.  Nội dung phát triền hoạt động TTQT cùa ngân hàng thương mại…. 17

1.3.3

chí đánh giá phát triền hoạt động TTQT

 • 1.3.4.  Các nhân tố anh hưởng đến phát triển hoạt động TTQT cùa NHTM… 20

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT DỘNG TTQT TẠI NHNO&PTNT NGHÊ AN

 • 2.1. Giới thiệu chung về NHNo& Luận văn phát triển hoạt động thanh toán

quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh

tỉnh nghệ an PTNT Nghệ An và hoạt động TTQT tại chi nhánh

2.2. Thực trạng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại NHNo&PTNT

Nghệ An

2.2.1……………………………………………………………………………………………

Phát triểnhoạt động thanh toán quốc tề về quy mô an chất lượng 36

2.2.2. Phát triềnhoạt động thanh toán quốc tếvề Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ


 • 2.3. Các nhân tố ảnh hưõìig hoạt động thanh toán quốc tế tại

NHNo&PTNT Nghệ An

 • 2.4.1.  Kết quà đạt được trong phát triền hoạt động TTQT tại NHNo&PTNT

Nghệ An

 • 2.4.3.  Nguyên nhân

  cHƯƠNG 3. MỌT SỎ GÙI Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ


an PHÁP NHẤM PHÁT Triển hoạt động THANH TOÁN QUÕC TẺ TẠI NHNO&PTNT NGHẸ AN

 • 3.1.1.  Định hướng chung chiến lược phát triển cúa NHNo&PTNT Nghệ .An . 58

 • 3.1.2.  Định hướng phát triền thanh toán quốc tế tại NHNo&PTNT Nghệ An. 59

 • 3.2. Một số giái pháp phát triển hoạt động TTQT tại NHNo&PTNT

Nghệ An

 • 3.2.1.  Nhóm giãi Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng

nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an pháp vềnâng cao chất lượng nguồn nhân lực

 • 3.2.2.  Nhóm giãi pháp về nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động TTQT..62

tại NHNo&PTNT Nghệ .An

 • 3.2.5. Giãi pháp về phát triền mạng lưới khách hàng thanh toán quốc tế. ..66

 • 3.3.1.  Kiến nghị đối với ƯBND tinh Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an Nghệ .An và Chính Phu 68

DANH MỤC TÀI LIẸU THAM KH AO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an
Luận văn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart