Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an

49.000

Category:

Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an

Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an

fff

Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an

fff

Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an

fff

Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an

fff

Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an

fff

5073 LV . ThS ĐHKTQD


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

————————-xS-XăA       —

NGUYỄN DOÃN HÙNG

PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG Bộ VÙNG MIỀN TÂY TỈNH NGHỆ AN

LUẬN VÀN THẠC SỸ KINH TẾ

HÀ NỘI-2011

LỜI CAM ĐOAN

Luận văn thạc sỳ khoa học chuyên ngành kinh tế phát triển với đề tài "Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền Tây tỉnh Nghệ An " được tác già viết dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an Nguyễn Tiến Dũng. Luận văn dược viết trên cơ sờ làm rõ thêm lý luận chung về kết cấu hạ tang giao thông đường bộ và thực trạng hệ thống giao thông đường bộ vùng miền Tây tình Nghệ An, đề xuất hướng vào các giải pháp tồng hợp và các kiến nghị, đề xuất nhằm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền Tây tình Nghệ An.

Trong quá trình viết luận văn, tác giả có tham khảo, kế thừa một số lý Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an luận chung về kết cấu hạ tằng giao thông đường bộ, sừ dụng những thông tin, số liệu từ một số cuốn sách chuyên ngành, tạp chí, báo điện tử… theo danh mục tài liệu tham khảo.

Tác già cam đoan đây là công trình nghiên cứu riêng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về cam đoan của mình.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Nguyễn Doãn Hùng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CÁC BIÊU ĐÒ, B1ÉU, BẢNG

Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an TÓM

TẤT LUẬN VĂN

LỜI MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CỦA KÉT CẨU HẠ TÀNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG

Bộ VỚI PHÁT TRIÊN KINH TÉ XÃ HỘI

 • 1.1.4.   Vai ưò của hệ thống giao thông đường bộ Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao

thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an đối với phát triển kinh tế – xà hội.. 10

 • 1.2.6.    Các nhân to khác Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an 17

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG HỆ THÓNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG Bộ MIÊN Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an TÂY TỈNH NGHỆ AN

 • 2.1.     Khái quát tình hình phát triển kinh tế – xã hội miền Tây tỉnh

Nghệ An

 • 2.2.     Phân tích thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ miền

Tây tỉnh Nghệ An

 • 2.2.1.    Thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao

thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an giao thông đường bộ

2.3. Đánh giá sự phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ miền Tây tình Nghệ

An

 • 2.3.1.    Đánh giá theo các tiêu Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

vùng miền tây tỉnh nghệ an chí

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIÉN HỆ THÓNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ MIÈN TÂY TỈNH NGHỆ AN ĐÉN NĂM 2020

tỉnh Nghệ An54 Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an

 • 3.3.     Nhu cầu vốn cho đầu tư cho phát triển giao thông đường bộ miền

Tây tỉnh Nghệ An

 • 3.3.3.    Vốn để dầu tư xây dựng các tuyến đường ô tô vào trung tâm Luận văn phát triển

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an           xà

 • 3.3.4.    Vốn để đầu tư xây dựng các cầu qua sông thay thế bến đò ngang và

cầu qua sông, suối không có ben dò

 • 3.4.     Giải pháp phát triển kết cấu     hạ tầng giao thôngđường bộ miền

Tây tỉnh Nghệ An

 • 3.4.1.    Hoàn thiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống giao

thông đường bộ64 Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an

 • 3.5.     Một so kiến Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng

miền tây tỉnh nghệ an nghị

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………….80

PHỤ LỤC………………………………………………………………………………………………………..82

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an
Luận văn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng miền tây tỉnh nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart