Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

49.000

Category:

Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

fff

Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

fff

Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

fff

Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

fff

Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

fff

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẼ QUỐC DÂN ——————–LU •<?»-<?*——-

Nguyễn Thị Thùy Trang

PHÁT TRIẺN MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI CỦA NGÂN HÀNG ĐẢƯ TƯ VÀ PHÁT TRIỀN VIỆT NAM

Chuyên ngành: Kinh Tế Phát Triển

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉ

Người Hướng Dan Khoa Học: PGS.TS. NGUYÊN NGỌC SON

Hà NỘI – 2014

MỤC LỤC Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CÁC CHỨ MÉT TẤT

DANH MỤC BÀNG, HÌNH VẼ

TÓM TẤT LUẬN VÀN

LỜI MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN VẼ PHẤT TRIẼN MẠNG LƯỚI C HI

NHÁNH NƯỚC NGOÀI CÙA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1.1. Khái niệm, đặc điềm:

 • 1.1.2. Các nghiệp vụ cơ bán cùa ngàn hàng thương mọi7 1 Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam .2 Phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của Ngân hàng thương mại. 12

 • 1.2.1. Khái niệm về phát triển mạng hrới chi nhảnh nước ngoài của ngân hàng

thương mại

 • 1.2.2. NỘI dung vã tiêu chí đánh giá phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của

Ngàn hàng thương mại

 • 1.2.3. Vai trò của phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài ờ Ngán hàng Thương

mại

 • 1.3.   Các nhân tố tác động đen phát triên mạng lưíýi chi nhánh Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam nước ngoài…. 20

1.3.2 Nhân tố bèn trong:

 • 1.5.   Kinh nghiệm phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài cùa một số

ngân hàng thương mại

 • 1.5.1. Kinh nghiệm Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu

tư và phát triển việt nam mở rộng mạng lưới từ ngân hãng Bank of New Y ork

 • 1.5.3. Rũt ra bài học kinh nghiêm phát triẻn mọng lưới chi nhánh ngàn háng ớ nước

ngoài

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG PHÁT TRIF.N MẠNG LƯỚT CHI NHÁNH NI"ỞC NGOÀI

CỦA BIDV

 • 2.1.2.  1 inh hình hoạt Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng

đầu tư và phát triển việt nam động kmli doanh cùa B1DV

Nam ( B1DV)

 • 2.2.3.  Sự thay đổi ve cẩu trúc từng chi nhánh: 19 Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIÃI PHÁP PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI TẠI BIDV

 • 3.1.   Các căn cứ xây dựng định hướng giài pháp phát triên mạng lưới chi

nhánh nước ngoài cùa BIDV

 • 3.1.1.  Các cơ hội và thách thức phát triền mạng lưới Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nước ngoài cua

BIDV……………………………………………..’

 • 3.2.2.  Định hướng về phát triền các sân phàm dịch vụ dê nâng cao chát lượng chi

nhánh:

3.3.1

pháp nàng cao năng Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam lực tài chính dê dáp ứng nhu cầu hội nhập

 • 3.3.2.  Phai liién công nghệ thõng tin đi trước đón đâu. đáy mạnh đau lư đôi mới

công nghệ, nâng cao hiệu quã úng dụng còng nghệ mới hướng tới cung cấpdịch vụ hiện đại cho khách hãng nliáin nâng cao dial lượng hoại động cua chi nhánh nước ngoài

3.3.1 Hoãn thiện mõ hĩnh chi Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam nhánh. xây dựng vã thực hiện một cách chuyên nghiệp có hệ thong còng rác quãng bá hình ảnh và thương hiệu BĨDV 77

 • 3.4. Một số kiến nghị vói Chính Phủ. Ngân hàng Nhà nước về phát triển

mạng lưíýi chi nhánh nước ngoải

KÉT LUẬN

DANH MỤC TẢI LIỆU THAM KHẢO Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam 85

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TÁT

<<<123>>>

TT

Ch ử viết tắt

Nghĩa đầy đù

1.

AFTA

Khu vục mậu dịch tự do ASEAN

2.

APEC

Diễn đàn hợp tác kinh tể Châu Á

3.

BIDV

Ngàn hàng thương mại cỗ phần Đầu tư và phát triền Việt Nam

4.

(X

Chi nhánh

5.

DVNH

Dịch vụ ngàn hàng

6.

Luận văn phát triển mạng lưới

Phát hành lần đầu ra cõng chúng

7.

NHBB ■

Ngân hàng bán buôn

8.

NHBL

Ngân hàng bán lê

9.

NHNN

Ngân hàng nhà nước

10.

NHTM

Ngân hàng Thương mại

11.

PGD

Phòng giao dịch

12.

PGD

Phòng giao dịch

13.

POS

Điểm bán hãng

14.

PTML

Phát triền mạng lưới

15.

QTK

Quỹ tiết kiêm

16.

SBV

Ngân hàng Nhã nước Việt Nam

17.

TMCP

Thương mại cồ phần

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
Luận văn phát triển mạng lưới chi nhánh nước ngoài của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart