Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam

53.000

Category:

Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam

Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam

fff

Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam

fff

Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam

fff

Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam

fff

Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam

fff

Click Here & Upgrade

Expanded Features

Unlimited Pages

APDF

Complete

Trường đại học kinh tế quốc dân

Nguyễn thị Huyền Trang

Phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam

Chuyên ngành ’, kinh tế phát triền

luận văn thạc sỹ kinh tế

Người hưởng dẫn khoa học: THS. Bùi Đức Tuân

Hà nội – 2008

 • 1.3. SựCẤN THIÉT PHẢI PHẤT TRIỀN NGÀNH CHÂN NT ÔI GIA CẢM Ở

VIỆT NAM THEO HƯỚNG SẠCH……………………………………………………………………..20

 • 1.3.1. Xu hướng phát triền cua thế giới…………………………………………………..20

 • 1.3.2. Xu hướng phát triển của Việt Nam và sự can thiết đôi mới ngành

chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch

 • 1.4.1.  Thái Lan: Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam 25

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHẤT TRIÉN NGÀNH CHÂN

NUÔI GIA CẢM VIỆT NAM THEO HƯỞNG SẠCH TRONG

THỜI GIAN QUA

 • 2.1. THỰC trạng phất triền ngành chân nuôi gia cảm theo

HƯỚNG SẠCH

2.1.1.2 Dịch bệnh

 • 2.1.2.  Thực trạng Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch

ở việt nam các cơ sỡ chăn nuôi gia cầm

 • 2.1.2.3.  Két quả phân tích hàm lượng ton dư kháng sinh trong thịt gà…45

 • 2.1.3.1 ……………………………………………………………………………………

Tinh hĩnh sàn xuất quàn lý thức ăn chăn nuôi

 • 2.1.3.2 ……………………………………………………………………………………

Chat lượng thức ăn chăn nuôi

 • 2.1.3.3.  Công tác quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi Luận văn phát triển

ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam

 • 2.1     4.2 Kết qua kiếm tra vi sinh vật nhiễm trong các dụng cụ và thiết

bị nhà xướng

a B

VAPDF.

Complete

 • 2.1.5.1.  T inh hình chung về bây bán tiêu thụ gia cầm Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam 54

 • 2.1.5.2.   Kêl quá kiêm Ira vi sinh vật trong các mau thịt gà lại các

điềm bày bán

 • 2.2.1.  Dịch bệnh dang ngăn can ngành chăn nuôi gia cẩm theo hướng

sạch, đặc biệt là dịch cúm gia câm

 • 2.2.2.  Sán phẩm gia cầm ớ Việl Nam đang đối mại với việc mẩl an loàn

vệ sinh thực phẩm do dược giết mổ, chế biến, bày Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam bán chưa dáp ứng tiêu chuẩn

 • 2.2.3.  Chái lượng thức án cho gia câm còn tồn du ihuôc kháng sinh do

việc kiểm soát chưa chặt chè. nhà săn xuất chưa thực hiện dứng các tiêu chuẩn đề ra, trong khi người chân nuôi chăm nuôi chua đúng quy trinh

 • 2.2.4.  Ngành chăn nuôi gia cam ờ Việt Nam đang quá đơn lé từ việc

cung cấp giống, đến chăn nuôi và giết mô chế biến, thị trường

CHƯƠNG III: MỌT Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam SÓ GIẢI PHẤP PHÁT TRIỀN NGÀNH CHĂN NUÔI GIA CÀM VIỆT NAM THEO HƯỚNG SẠCH

 • 3.2. MỌT SỚ GIÃI PHÁP PHẤT TRIẺN NGÀNH CHÂN NUÔI GIA CẤM

I HEO HI ÓNG SẠCH Ờ VIỆT NAM

3. Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam 2.3 Cải lien kỳ thuật chăn nuôi

KÉT LUẬN

Click Here & Upgrade

Expanded Features

Unlimited Pages

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

87


APDF

Complete

<<<123>>>

DANH MỤC TỪ VIỂT TAT

AFTA Luận văn phát triển ngành chăn

: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN

<<<123>>>

APEC

: Diễn dân Hợp tác Kinh tế Châu Ả – Thái Bình Dương

ASEAN

: Hiêp hội các Quốc gia Đông nam Á

ATSH

: An toàn sinh học

ASEM

: HÔI nghị thượng đính Á-Âu

BỘ NN & PINT

: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

CLMV

: Campuchia. Lâo. Myanmar và Việt Nam Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam

CNSH

: Còng nghệ sinh hoc

Codex

: Ưý ban Codex

CSF

: Dịch ta lợn

: Liên minh Châu Âu

FAO

: Tỏ chức Nông lương cùa Liên hop quốc

FDA

: Cục quan lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ

GMP

: Quy phạm sản xuất (Thực tiễn chế biến tốt)

HACCP

: Phân tích mối nguy vả Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam diêm kiêm soát tới hạn

HTX

: Hop tác xà

ISO

: Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá

IPPC

: Công ước Bao vệ Thực vật Quốc tế

KCS

: Hê thống thiết bị phân tích chất lương sàn phẩm

<<<123>>>

Kg

Nxb

: Kilogram

: Nha xuất bân

OIE

: Tỏ chức Thú y Thế giới

<<<123>>>

SPS

: Vệ sinh và Luận văn phát triên ngành chăn nuôi ơia cầm theo hướm> s-ich ở việt nam Kiêm dich đônơ

SSOP

: Quy phạm vệ sinh

TACN

: Thức ân chân nuôi

TBT

: Hàng rảo Kỳ thuật về Thương mại

TCTK

: Tồng cục thống kê

TCVN

: Tiêu chuẩn Việt Nam

TNHH

: Trách nhiệm hữu han

TP HCM

: Thành phố Hồ Chi Minh

UNEP

: Chương trình môi trường cùa Liên hợp quốc

VSATTP

: Vệ sinh an toàn Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam thực phẩm

WB

: Ngân hàng Thế giói

WHO

: Tổ chức Y tế Thế giới

WTO

: Tô chức Thương mại Thê giới

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam
Luận văn phát triển ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng sạch ở việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart