Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập tại hải phòng

48.000

Category:

Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập tại hải phòng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập tại hải phòng

Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập tại hải phòng

fff

Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập tại hải phòng

fff

Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập tại hải phòng

fff

Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập tại hải phòng

fff

Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập tại hải phòng

fff

6488

I LV. 1— .  – rrM- ‘

ĐHKTỌD

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan râng, luận văn thạc sì kinh tè “Phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiêm toán độc lập tại hủi Phòng” là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi.

Những so liệu, kêt qua nêu trong luận văn là trung thực. Kết qua nghiên cửu này chưa từng được công bố trong bất kỳ còng trình nghiên cứu nào khác.

Hủi Phòng, ngày 22 tháng ỉ ỉ Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập tại hải phòng nám 20 Ị ì

Bùi Thị Hường

MỤC LỤC

DANH MỤCCẢCTÙ VIÉTTẤT

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, so ĐỒ, BANG BIÈU

TÓM TÀT LUẠN VÃN

Mơ ĐÀU

CHƯƠNG 1: CO sơ LÝ LUẬN VÈ NGUỒN NHÂN LỤC VÀ PHÁT TRIẼN

NGUÔN NHÀN LỤC TRONG LĨNH vục KIÊM TOÁN DỘC

5

 • 1.1.2 Phát triên nguôn nhàn lực Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập tại hải phòng 7

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG VÈ PHÁT TRIỂN NGUÓN NHẢN LỤC

TRONG CÁC Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập tại hải phòng CÔNG TY KIEM TOÁN DỌC LẠP TẠI HAI PHÒNG

 • 2.1   Tống quan về ngành kiêm toán độc lập tại Hãi Phòng trong những

năm qua

 • 2.1.2  Tỏng quan về ngành kiểm toán dộc lập tại Hai Phòng trong nhừng năm qua 32

 • 2.2   Thực trạng phát triên nguôn nhân lực trong các công ty kiêm toán độc

lập tại Hài Phòng giai đoạn 2003-2010

 • 2.2.1  Thực trạng nguôn nhân Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty

kiểm toán độc lập tại hải phòng lực

2.3 Đánh giá thực trạng phát triên nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập tại Hải Phòng

CHƯƠNG 3: GIAI PHÁP PHÁT TRIẼN NGUÒN NH/VN Lực TRONG

CÁC CÔNG TY KIÊM TOÁN Độc LẬP TẠI HAI PHÒNG

 • 3.1   Quan điểm cơ bán, mục tiêu Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập tại hải phòng phát triển nguồn nhân lực trong các công

ty kiểm toán độc lặp tại Hãi Phòng

 • 3.1.1 Quan điềm cơ bàn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán

độc lập tại Hài Phòng

 • 3.1.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiêm toán độc lập tại

Hãi Phòng

 • 3.1.3 Dụ báo nhu cẩu nguồn nhản lực kiếm toán trong các còng ty kiểm toán độc

lập tại Hài Phòng thời gian tới

 • 3.2 Những giãi Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập tại hải phòng pháp chu yếu phát triển nguồn nhân lực trong các công ty’

kiêm toán độc lập tại Hãi Phòng

 • 3.2.3  Giai pháp hoàn thiện công tác tô chức quàn lý, SỪ dụng, duy trì và phát

triền nguồn nhân lực

 • 3.3.1 Đối với  các trường Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm

toán độc lập tại hải phòng Đại học có đào tạochuyênngành kế toán – kiểm toán….81

 • 3.3.3 Dôi với Hội kiêm toán viên hành nghê Việt Nam và các tò chức đào tạo

kiềm toán viẻn quốc tế

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIẸU THAM KHÁO

PHỤ LỤC

<<<123>>>

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẢT

ACCA

Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty

CPA

kiểm toán độc lập tại hải phòng :Hiệp hội Ke toán còng chứng Anh Quốc

FAO

:Chứng chì kièm toán viên hành nghè

GDP

:TÔ chức Lương ihực và Nòng nghiệp Liên Hiệp Quốc

ICPAS

:Hội Kế toán công chứng Singapore

1FAC

:Liên đoàn Kể toán Quốc tế

TNHH

:Trách nhiệm hừu hạn

TP HCM

:Thành phố Ilồ Chí Minh

UNESCO

:TÔ chức Giáo dục Khoa học và văn hóa Luận văn phát

UNIDO

triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập

VACPA

:Hội kiêm toán viên hành nghề Việt Nam :Văn phòng đại

VPĐD

diện

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập tại hải phòng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập tại hải phòng
Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập tại hải phòng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart