Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh

54.000

Category:

Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh

Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh

fff

Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh

fff

Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh

fff

Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh

fff

Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh

fff

6877

LV. ThS ĐHKTQD

LỜI CAM ĐOAN

Bản luận vãn này được hoàn thành là câ quá trình nghiên cứu nghiêm túc của tôi cùng với sự giúp dờ tận tình cùa giáo viên hướng dần PGS. TS. Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh Nguyễn Thu Hoa. Tôi cam doan các số liệu, kết quà, trích dẫn trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng vả trung thực.

Hà Nội, ngàyáq thảng o..i. năm 2013

Học viên

Trương Thị Yên

LỜI CẢM ƠN

Qua quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện tại Trường Đại học Kinh tế Quôc dân, được sự giúp đờ giảng dạy tận tình của các Thây, Cô giảng viên, đến nay học viên Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh đà hoàn thành luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế và Quàn lý môi trường.

Học viên xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc tới các Thầy, Cô trong suốt thời gian qua đà tận tình giảng dạy những kiến thức rất bồ ích và chuyên sâu về kinh tế quản lý môi trường. Chính nhừng kiến thức này dà trang bị cho quá trình công tác và thực thi công vụ trong cơ quan nhà nước và trong cuộc sông của bản thân mỗi người. Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh Có những diều tường như đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy ý nghĩa khoa học, chuyên nghiệp và hiện đại, điều đó làm cho học viên có cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về công việc cùa mình đang làm và có cách tiếp cận khoa học hom trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Học viên chân thành cảm ơn tới Phó giáo sư l ien sĩ Lê Thu Hoa, người đà tận tình hướng dẫn và giúp đờ trong suỏt quá Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh trình thực hiện và hoàn thành luận văn. Xin chân thành cảm ơn Lành đạo và cán bộ công chức, viên chức Viện dào tạo sau Đại học, Trường Dại học Kinh tế Quốc dân, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến dồi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bạn bè đồng nghiệp đã động viên giúp dờ dóng góp ý kiến, cung cấp tài liệu tạo, điều kiện tốt nhắt để học viên hoàn thành luận văn.

Mặc dù dà có Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh nhiều cố gắng, nhưng do còn hạn chế về mặt lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm trong quàn lý về tài nguyên và môi trường nói chung và trong lĩnh vực quản lý rúi ro thiên tai nói riêng nên khó tránh khỏi những thiếu sót, học viên mong nhận dược nhừng ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học, các Thầy, Cô, các anh chị, các bạn đồng nghiệp trong và ngoài ngành tài nguycn và môi trường de luận văn dược hoàn Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh thiện hơn.

Xin trân trọng cảm on!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC TÙ VIÉT TẤT

DANH MỤC BẢNG BIẾU

LỜIMỞDÀƯ

CHƯƠNG 1 Cơ SÒ LÝ LƯẬN VÀ THỤC TIỄN VÈ sụ THAM GIA CỦA CỘNG

DÔNG TRONG QƯẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI

 • 1.1.2. Khái niệm về sự tham gia của cộng dong Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh 5

 • 1.2.3. Khái niệm cơ bàn về sự tham gia và vai trò của cộng đỏng trong quàn lý

rủi ro thiên tai

 • 1.3. Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai trên Thế

Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh giới và tại Việt Nam

 • 1.3.1. Sự tham gia của cộng dồng trong quản lý rủi ro thiên tai trên Thế giới…. 12

1.3.2 Rủi ro thiên tai và sự tham gia cùa cộng đong trong quàn lý rủi ro thiên tai ở Việt

Nam

 • 1.4. Dánh giá sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai22 CHƯƠNG 2 THỤC TRẠNG THAM GIA CỦA CỘNG DÒNG TRONG QƯẢN

LÝ RỦI RO THIÊN TAI TẠI HÀ TĨNH

 • 2.1. Thực Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai

ở hà tĩnh trạng rủi ro thiên tai tại Hà Tĩnh

TZ I.                                                                                                       I I.’.

 • 2.2. Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai tại Hà lĩnh …35

 • 2.3. Đánh giá hiệu quả về sự tham gia cộng đồng trong quản lý thiên tai

Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh tại

Hà Tĩnh……………………………..’….„……

CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG sụ THAM GĨA CỦA CỘNG ĐÒNG DÂN cư TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI TẠI

HÀ TĨNH (ĐẾN NÃM 2020)

3.1.1 Các căn cứ đề xuất

3.2 Định huống tãng cuông sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai tại Hà lĩnh đen nãm Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi

ro thiên tai ở hà tĩnh 2020

 • 3.3. Các giải pháp nhằm tăng cưÒTig sự tham gia cua cộng đổng trong

quản lý rủi ro thiên tai tại Hà Tĩnh

 • 3.3.2.  Tiếp tục Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà

tĩnh hoàn thiện khung pháp lý

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

84


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh
Luận văn sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart