Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an

52.000

Category:

Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an

Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an

fff

Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an

fff

BỢ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ ỌUÓC DÂN

PHAN TIĨỊ MẠN

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẤU TƯTRựC TĨÉP Nước NGOÀT

ĐÉN PHẤT TR1ẺN KINH TÉ TĨNH NGHỆ AN

Chuyên ngành: Kinh tế phát triền Mã ngành: 8310105

LUẬN VĂN THẠC sĩ KÍNH TẾ PHÁT TRIÉN

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS I.ê Huy Dức

Hà Nội, nám 2019 Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an

LỜI C AM ĐOAN

Tỏi dà dọc vã hiểu về các hành vi vi phạm sự tiling thực trong học thuật. Tôi cam kết bang danh dụ cá nhàn rằng nghiên cứu này do Tòi thực hiện vã không vi phạm yêu cầu VC sụ trung thực trong học thuật.

nà Nội, ngày thảng năm 2019

Tác giả

Phan Thị Mận

LÒI CẢM ƠN

Trước hết. tói xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến PGS.TS. Lê Huy Đức, Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an người trực tiếp hướng dần luận văn. đà tận tình giúp đờ tôi lim ra hướng nghiên cứu, tiếp cận thực tế. tim kiếm tãi liệu, xử lý vả phân tích số liệu, giãi quyết vấn đề nhờ đó tôi mới có thế hoàn thành luận văn cao học cúa minh.

Tôi xin gửi lời câm ơn đến những người thân trong gia đình đà hồ trợ. tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian qua và đặc biệt trong thời gian tôi theo Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an học khóa học thạc sỳ tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hã Nội. Càm ơn các thầy cô Khoa Kinh tế phát triển, các thầy cô Viện Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Xin trân trọng căm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 20ỉ9

Tác già

Phan Thị Mận

MỤC LỤC

LỜT CAM DOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỊ c

DANTT Mực CÁC TỪ VTẼT TẤT

DANH MỤC CẤC BẢNG

Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an TÓM

TẤT LƯẠN VAN……………………………………………………………………..…..

MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1. Cơ SỜ LÝ LUẠN VẺ TÁC DỌNG CÙA DÀU TƯ TRựC TIẼP

NƯỚC NGOÀI ĐÉN PHẤT TRIỀN KINH TÉ ĐỊA PHI ONG

 • 1.1.4.  Tác động Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế

tỉnh nghệ an của đẩu tư trực tiếp nước ngoài đối với nước nhận đầu tư

 • 1.3.2.  Phương pháp và các tiêu chi dánh giả tác dộng cúa FDT dền phát triền Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an kinh

le địa phương

 • 1.4. Các nhân tố ành hường đến tác động cùa FD1 đen phát tricn kinh tế ..31

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÁC ĐỌNG CỦA ĐÀU TÙ’ TRựC TIẺP NƯỚC NGOÀI ĐỂN PHA I TRIỂN KINH TẺ XẢ HỘI TỈNH NGHÊ Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an AN…34

2.1.2. Đặc điếm kinh tế – xã hội

 • 2.2.  Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tình Nghệ An giai đoạn

2000-2018

 • 2.2.3.  Phân theo hình thức đầu tư Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến

phát triển kinh tế tỉnh nghệ an

 • 2.3.1

động đến tăng trưởng kinh tể

CHƯƠNG 3. GIÃI PHÁP TẢNG CƯỜNG TÁC ĐỌNG TÍCH cực CỦA ĐẤU TƯTRựC TIÉP NƯỚC NGOÀI ĐẾN PHÁT TRIEN KINH TÉ TÌNH NGHẸ AN. Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an 60

 • 3.1. Dự báo xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong thòi

gian tói

 • 3.2. Quan điểm và định hướng thu hút các dự án FIJI cùa tĩnh Nghệ An trong

thòi gian tói

 • 3.3. Giãi pháp tảng cường tác động tích cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài

đến phát triển kinh tể tinh Nghệ An Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp

nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an

 • 3.3.3. Nhóm giài pháp mờ rộng liên kết giữa các DN trong nước và DNFDI… 76

KÉT LUẬN

DANH MỤC CÁC TỪ V1ÉT TẤT

<<<123>>>

BCC:

ĩĩợp dồng T Tọr> tác kinh doanh

BOT:

Xây dụng vận hành Chuyến giao

BT:

Xây dụng – Chuyên giao

BTO:

Xây dựng Chuyến giao vận hành Cơ cấu

CCKT:

kinh Luận văn tác động của đầu tư trực

DN:

DĨNN:

Doanh nghiệp Dầu tu nước ngoài

FD1:

Dầu tư nước ngoài

KT:

Kinh tế

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an
Luận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế tỉnh nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart