Luận văn tăng cường thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh bắc ninh

51.000

Category:

Luận văn tăng cường thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh bắc ninh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn tăng cường thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh bắc ninh

Luận văn tăng cường thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh bắc ninh

fff

Luận văn tăng cường thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh bắc ninh

fff

Luận văn tăng cường thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh bắc ninh

fff

Luận văn tăng cường thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh bắc ninh

fff

Luận văn tăng cường thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh bắc ninh

fff

5472

LV. ThS ĐHKTQD

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan dây là công trình nghiên cứu cùa riêng bản thân tôi. Các số liệu sử dụng phân tích trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, được công bố theo đúng quy định. Các kết quà nghiên cứu trong luận văn là do tác giả tìm hiểu và phân tích một cách khách quan Luận văn tăng cường thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh bắc ninh , phù hợp với tình hình thực tế

Tác giả

Vũ Đình Thăng

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỦ V1ÉT TÁT

DANH MỤC BẢNG, HÌNH TÓM TÁT LUẬN VÀN MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: Sự CÀN THIÉT TẢNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO HƯỞNG BÈN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÁC NINH

 • 1.1.3. Nội dung của Luận văn tăng cường thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững

trên địa bàn tỉnh bắc ninh thu ngân sách

 • 1.3. Các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá tăng thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững 14

 • 1.3.1. Tốc độ tăng thu ngân sách Luận văn tăng cường thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh bắc ninh 14

 • 1.4.1. Cải thiện cân đối ngân sách, đảm bào thực hiện chức năng của nhà nước.. 18

 • 1.4.4. Áp lực vốn cho chi đầu tư phát Luận văn tăng cường thu ngân sách nhà nước theo

hướng bền vững trên địa bàn tỉnh bắc ninh triển

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH BẢC NINH

 • 2.2.  Thực trạng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tinh Bắc Ninh giai đoạn

2007-2010

 • 2.2.1.  Tổng thu và tỷ suất thu NSNN so với Luận văn tăng cường thu ngân sách nhà nước

theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh bắc ninh GDP

2.2.2 Cơ cấu thu NSNN theo nguồn hình thành

2.2.4 Cơ cấu thu theo thành phần kinh tế

 • 2.4.   Đánh giá chung về tăng thu ngân Luận văn tăng cường thu ngân sách nhà nước theo

hướng bền vững trên địa bàn tỉnh bắc ninh sách bền vững

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẢM TĂNG THU NSNN THEO HƯỚNG BÈN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẤC NINH

 • 3.1.  Quan điếm, mục tiêu, phương hướng tăng thu ngân sách theo hưÓTig bền

vừng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 • 3.1.2.  Quan điểm, mục tiêu, phương hướng tăng thu NSNN Luận văn tăng cường thu ngân

sách nhà nước theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh bắc ninh bền vững

 • 3.1.2.1 ……………………………………………………………………………………………………..

Quan điểm

 • 3.1.2.2 ……………………………………………………………………………………………………..

Mục tiêu

3.2.1………………………………………………………………………………………………………..

Kiến nghị đối với cơ quan ban ngành địa phương

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CHỦ VIÉT TẤT

<<<123>>>

DNNN

GDP

Doanh nghiệp nhà nước

Tong sàn phẩm trong nước

Tuân văn tămí.cườnơ thu rniân sách

GTGT

Giá trị gia tăng

IMF

Quỳ Tiền tệ quốc tế

NSNN

Ngân sách Nhà nước

NSTW

Ngân sách trung ương

NSĐP

Ngân sách địa phương

NK

Nhập khẩu

KT-XII

Kinh tế xã hội

KBNN

Kho bạc nhà nước

SXKD

Sản xuất kinh doanh

TTCN

TNDN

Thu nhập cá nhân

Thu nhập doanh nghiệp

TTĐB

Tiêu thụ Luận văn tăng cường thu n,ân sách nhà nước theo hướnrr

XK

Xuất khẩu

XNK

Xuất nhập khẩu

WB

Ngân hàng thế giới

WTO

Tổ chức thương mại thế giới

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn tăng cường thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh bắc ninh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn tăng cường thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh bắc ninh
Luận văn tăng cường thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh bắc ninh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart